Cloud Media hardt rammet av Gresvig-konkurs og korona: - Lyktes ikke godt nok med å skape lønnsomme prosjekter

Etter to år hvor pilen pekte i riktig retning, går contentbyrået på sitt største underskudd siden oppstarten.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

2019-tallene for innholdsmarkedsførerne i Cloud Media er klare, og det er ikke lystig lesning for selskapet som etter syv år på rad med tap, gikk i pluss i både 2017 og 2018.

I 2019 ender contentbyrået opp med et negativt driftsresultat på rett i overkant av 1,5 millioner kroner. Det er en nedgang på hele 1,8 millioner kroner fra 2018, og det største tapet selskapet har gått på siden oppstarten. Omsetningen faller også noe, og ender på 33,4 millioner kroner for fjoråret, en nedgang på 1,1 millioner kroner sett opp mot 2018.

Den relativt ferske styrelederen i selskapet, kommunikasjonsveteranen Nils Apeland, peker på to hovedårsaker for det vanskelige fjoråret.

- For det første er andelen annonsering økt, som betyr at Cloud Media håndterer annonsering for kundene og fakturerer kostnadene videre. Dette øker driftsinntektene men ikke byråets honorar i tilsvarende grad. Den andre grunnen er at selskapet ikke har lyktes godt nok med å skape nye, lønnsomme prosjekter, sier Apeland, som gikk inn i selskapet i desember 2019.

Se Cloud Medias 2019-tall herBåde resultat og omsetning faller

År 2019 2018 Endring i %
Omsetning 33,4 34,5 - 3,2
Driftsresultat - 1,54 0,26  
Resultat før skatt - 1,55 0,17  

Alle tall i MNOK. 

Tapte penger på Gresvig-konkurs

Selskapet skriver i sin årsrapport at de har hatt en utfordrende avslutning på 2019, og en utfordrende start på 2020.

- Perioden har vært preget av mindre ordreinngang og tap på fordringer. Omsetningen er på kort sikt også rammet av koronakrisen gjennom reduserte budsjetter i mediebransjen, heter det i årsrapporten.

Apeland peker på at byrået blant annet ble rammet av konkursen i Gresvig i vinter, som slo seg selv konkurs i februar etter blant annet å ha tapt 600 millioner kroner i 2018. 

Les også: Selskapet bak G-Sport og Intersport slår seg konkurs

- Vi tapte dessverre penger på den konkursen. Men vi jobber videre for Intersport og har gjort det i hele år. Corona-situasjonen har rammet oss også, hovedsakelig fordi flere av våre kunder har utsatt kampanjer og prosjekter.

Har halvert antall årsverk

I årsregnskapet kommer det frem at styret og ledelsen har tilpasset seg situasjonen med å redusere antall ansatte, permitteringer og generell fokus på kostnadsreduksjon. I 2019 besto selskapet av 16 årsverk. Det er i dag halvert.

- Ingen er sagt opp. Det har vært naturlig avgang. Flere av våre ansatte har for eksempel sluttet på grunn av flytting, familieforhold og jobbtilbud. Vi har for tiden fem ansatte permittert i ulike prosentsatser. Når vi går inn i høsten vil Cloud Media ha åtte fast ansatte, kommenterer Apeland.

Han forteller at det for høsten ser bedre ut for selskapet, og at ledelsen nå har en positiv dialog med kundene.

- Alle som selger noe behøver markedsføring, og nå er innsiktsdrevet innholdsmarkedsføring, som Cloud Media er eksperter på, det mest effektive du kan bruke for å skape interesse og salg, hevder Apeland.

- Hva skjer nå fremover?

- Fremtiden for Cloud Media ser lys ut, men som for alle andre må vi jobbe hardt og langsiktig for å skape verdi for kundene. Selskapet har imidlertid en erfaren og dedikert gjeng med lojale ansatte og en ledelse som har vært ute både sommernetter og vinternetter før, så jeg tror framtiden blir spennende, svarer styrelederen.

Cloud Media hardt rammet av Gresvig-konkurs og korona: - Lyktes ikke godt nok med å skape lønnsomme prosjekter