- Som å vinne i Lotto

HAMAR (Kampanje): McCann overtar reklamekontoen til Norsk Tipping og klarte det «umulige» - å slå reklamebyrået Try .

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Etter en lang anbudsrunde med kvalifisering er det klart at det er McCann som stikker av med den gjeve reklamekontoen til Norsk Tipping. Anslått verdi på kontoen er mellom 50 og 150 millioner kroner og oppdraget løper over to år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Seks byråer var med i siste del av prosessen, blant annet Try og Dinamo, som har delt kontoen med Orangeriet/Oktan i forrige periode der starten på prosessen fikk en liten annen opptakt enn det Norsk Tipping kunne ønske. I forkant av byårkonkurransen hadde blant annet SMFB uttrykt at det ikke var sikkert at de ønsket å delta .

Kampanje kjenner til at det er stor frustrasjon i Byrå-Norge knyttet til de ressurstappende offentlige anbudene, blant annet i regi av Norsk Tipping, og mange har ansett det som «umulig» - å slå reklamebyrået Try i en byråkonkurranse om Norsk Tipping. Try har jobbet med Norsk Tipping og Lotto-merkevaren helt fra 2002, men har fremdeles ansvaret for flere merkevarer innen Norsk Tipping Sfæren, som Oddsen og Flax ogall profilering av Norsk Tipping som selskap.

Les også: Setter 150 reklame-millioner i spill

Les også: - Usikker på om SMFB vil delta

- Følte Norsk Tipping seg forpliktet til å bytte byrå nå etter debatten rundt anbud i fjor?

- Dette følger naturlige sykluser. Det var åpenbart at det ble anbudsrunde nå. Men man skal vite at Try ikke har tatt Norsk Tipping for gitt. Det er jo en attraktiv konto, og de har gitt alt i prosessen, sier leder for kunde- og markedskommunikasjon, Kristin Røe, i Norsk Tipping.

Ingunn Børresen, som er fagansvarlig for markedskommunikasjon i Norsk Tipping, sier hun er stolt når hun ser listen over byråer som var med i konkurransen.

- Vi er stolte av at Norges beste byråer vil jobbe med oss. Her er toppen av reklame-Norge med på å gi oss tilbud, det er en glede og en utfordring på en gang. Vi må finne de beste av de beste og det er små marginer. Det blir bare én vinner, og noen som blir skuffet, sier Børresen.

- Og noen blir veldig glad, skyter McCann-sjef Linda Kling inn.

- Ja, for hvor glade ble dere?

- Vet du hva? Jeg tror jeg reagerte som om jeg hadde vunnet i Lotto. Jeg måtte gå inn på et stillerom og puste, for jeg var neste i ferd med å besvime. Det er en drøm for ethvert byrå å jobbe med Norsk Tipping. Og det er en drøm for enhver kreatør. Ikke minst gjør det deg mer attraktiv når du skal hente ressurser inn. For det er noe med å ha en slik merkevare i porteføljen og se at dette her kan jeg jobbe med, sier Kling.

Går til oppdraget med ydmykhet
McCanns administrerende direktør Linda Kling ble hentet fra Try da hun startet i byrået i fjor. Og hun forteller at alle i McCann går til det nye oppdraget med ydmykhet.

- Jeg vet at det i Try er de beste kreatørene som har jobbet med Lotto og det er store sko å fylle. Så det er med ærbødighet og ydmykhet man går inn i rollen, men også med en ganske stor sikkerhet på at vi kan levere på ting. Så ja, det er som å vinne i Lotto, sier hun gledesstrålende.

Kling avviser at det var en fordel for anbudet at hun har kjennskap til Try-sfæren.

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg jobbet ikke med Norsk Tipping i Try. Så sånt sett har ikke jeg noen mere forutsetning for å kjenne til dette enn noen andre ville hatt, sier hun til Kampanje.

Etter noen år med nedturer og kunder og ansatte som har forsvunnet, har tidene endret seg, proklamerer hun.

- Det er en gjeng som har lyst til å vise hva de kan. En gjeng som fikk høre i fjor at «dere er ute av Byråprofil» og vi fikk beskjed om at vi var ferdige og ble nærmest gravlagt av Kampanje. Det skjer noe med folk da. Man kan velge å resignere eller brette opp ermene, sier Kling.

- Ikke bare pris som er viktig
Norsk Tipping forteller om en omstendelig prosess der man har vært ekstremt opptatt av å følge reglene og å gjøre ting på den rette måten. Etter blant annet dialog med Kreativt Forum valgte de denne gangen å kjøre en begrenset anbudsrunde i to trinn, der de seks byråene som var best kvalifisert i første runde, gikk videre til andre runde.

- Det er krevende både for oss og for byråene å bruke tid på dette. Denne gangen har det ikke vært ett kjempecase, men vi har sett på case, referanseoppdrag og mye på kompetanse. I tillegg vekter alltid pris. Vi har en 20 prosent vekting på pris totalt sett på anbudet. Resten er fagkvalifikasjoner, sier Ingunn Børresen.

Modellen som Norsk Tipping har brukt, er å fordele poeng i hver underkategori og til slutt summere opp i en totalsum.

- Ett byrå kan jo skåre høyest på ett område, men ikke et annet. Det er summen som gjør at man går seirende ut her. Det er både betryggende for oss og byråene, for da har vi tall på alt, og kan gi tydelige tilbakemeldinger, sier Børresen.

Men hvilken timepris som Norsk Tipping har blitt tilbudt av McCann, vil partene ikke kommentere.

- Nei, det vil vi ikke kommentere. Men det vi kan si, er at det er variasjoner i anbudene. Og blant annet fordi det er en stor konto og stort volum, vil små forskjeller i timepris, slå ut på totalen, sier Kristin Røe.

- Linda, måtte dere gå langt ned mot der McCanns smertegrense lå i forhold til timepris?

- Vi har nylig vært i en situasjon der vi har trukket oss på grunn av pris, og har funnet en standard som det er viktig for oss å ikke gå under. Vi må også kunne tjene penger på kunder, slik at vi kan utvikle og investere i byrået. Man kan ikke si at vi skal ha fremtidens byrå og så skvise prisene i bunn. Da er det ikke noe grunnlag for å skape et godt byrå, sier Kling, og legger til at de har tilbudt Norsk Tipping en god timepris i anbudet.

På bildet i toppen av saken ser du en sprutende glad McCann-sjef Linda Kling etter å ha vunnet Norsk Tipping som kunde. Her er hun avbildet med tre av McCanns team som skal jobbe med Norsk Tipping; Jørgen Laure, Svein Sælid, Linda Kling og Eirik Mikaelsen. Foto: Hilde Nyman

Jeg måtte gå inn på et stillerom og puste, for jeg var neste i ferd med å besvime Linda Kling, McCann

- Betyr ikke at Try er dårlig
Norsk Tipping forteller til Kampanje at de ikke bytter byrå fordi de ikke er fornøyd med kompetansen hos Try.

 - Nei, vi opplever ikke at Try har blitt dårligere. Av de totalt fem tildelingskriteriene, vil vi se at det ikke finnes ett byrå som får toppscore på alle kriteriene. Det er summen av konkurransekriteriene vi har satt, som skaper vinneren. Men vi kan jo si at det er forholdsvis tett i toppen, det er ikke sånn at det var en enkel jobb å finne ut dette, sier Børresen.

Alle de fem byråer som har deltatt i andre runde av anbudskonkurransen, har nå fått tilbakemelding fra Norsk Tipping - med en gjennomgang av anbudet.

- Hva er responsen fra de fem byråene som har tapt anbudet?

- Jeg har snakket med flere, og de uttrykker at de er veldig glad for at prosessen har vært ryddig og bra. Det er jo bare ett byrå som kommer seirende ut, og alle byråene har lagt ned mange arbeidstimer og hatt fokus på en potensiell kunde i en periode. Da skylder vi byråene å gi dem en ordentlig tilbakemelding som kan gi læring, sier Kristin Røe.

Norsk Tipping skal spare mange penger de nærmeste årene, men Kristin Røe tror ikke dette vil bety noen store endringer i kontoens størrelse.

Les også: Spillgiganten skal spare 100 mill.

- Jeg tror ikke den blir noe større.  Men antar at det vil være på samme nivå. Men vi ser at kommunikasjonsfaget er i endring. Hvilke typer kommunikasjonsoppgaver man skal løse, vil bli annerledes nå disse fire årene enn det har vært de fire foregående. Og det er en spennende reise å gå ut på. Og det føler jeg at vi er samstemte på, at vi skal finne de beste og mest samstemte løsningene som er kostnadseffektive. Jeg føler meg veldig trygg på at McCann skjønner hvordan Norsk Tipping er som selskap og vil gjøre mest mulig ut av de midlene som er sier Røe.

Må bli kjent
Over sommeren starter bli-kjent perioden der de 12 personene i McCanns kjerneteam må belage seg på klippekort på toget mellom Hamar og Oslo.

- Nå skal vi bli kjent og la McCann få en god opplæring i hva Norsk Tipping er og innføring i den samfunnsrollen vi har. Det er en del ting vi må bruke litt tid på. Det er ikke noe krav om leveranse umiddelbart, sier Kristin Røe.

Linda Kling kan fortelle at det var kamp i McCann om å komme på Norsk Tipping-laget og være del av kjerneteamet.

- De sto i kø. Det var ingen som ikke ville jobbe med Norsk Tipping. Vi kan sy sammen det perfekte teamet, sier Kling.

Norsk Tipping-laget sammen med deler av McCann. Fra venstre: Svein Sælid, Jørgen Laure, Eirik Mikaelsen og Thorbjørn Unneberg. Bak fra venstre Ingunn Børresen , Linda Kling og Kristin Røe. Foto: Hilde Nyman

- Som å vinne i Lotto