Digitaliseringsministeren om nytt KI-lovverk: - Kan ta tid

- Uheldig om noen bruker KI-generert innhold for å omgå regelverket, sier Karianne Oldernes Tung. Noen løsning er likevel ikke i sikte.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist
Øyvind Hofsrud
Dag Robert Jerijervi Journalist

Torsdag formiddag, kunne Kampanje melde at Forbrukertilsynet etter en utredning har konkludert med at reklame generert med kunstig intelligens (KI) ikke trenger å merkes som retusjert reklame.

Nina Elise Dietzel, underdirektør i Forbrukertilsynet har sagt til Kampanje at også KI-genererte personer kan føre til kroppspress. 

- Etter en nærmere utredning av lov og forarbeider er vi likevel av den oppfatning at merkeplikten ikke omfatter tilfeller hvor personen er laget ved hjelp av kunstig intelligens, sa Dietzel til Kampanje.

Les også: Forbrukertilsynet ferdig med KI-utredning: - Merkeplikten gjelder ikke

Det fikk reklamefotograf Pål Laukli til å reagere. Han mente dette var en «perfekt måte å unngå loven på».

- Man må nesten bare le av det her. Teknologien går rivende fort og politikerne står igjen og klør seg i hodet, sa Laukli til Kampanje torsdag.

Dietzel understreket at de ville orientere Barne- og familiedepartementet og konklusjonen.

- Dersom dette (reklame produsert av kunstig intelligens, red. anm.) skal omfattes av markedsføringsloven paragraf 2, må det etter vår vurdering skje en lovendring, sa Dietzel til Kampanje.

Å få på plass en lovendring kan ta tid, ifølge digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung.

- Arbeidet er viktig, men omfattende og inkluderer flere departement, og det vil derfor kunne ta noe tid. Å gi et eksakt tidsestimat på nåværende tidspunkt, vil derfor være vanskelig, sier hun til Kampanje.

Les også: Reklamefotograf oppgitt etter KI-frislipp: - Perfekt måte å unngå loven på

- Forsøker å lage regelverk så teknologinøytrale som mulig

Tung mener det er problematisk når noen bruker teknologi til å «forvrenge eller på annen måte utgi seg for å være virkeligheten - når det ikke er det».  

- Derfor har jeg vært tydelig på at regjeringen ønsker å vurdere en form for merking av slikt innhold. Dersom noen bruker KI-generert innhold til å omgå regelverket, så tenker jeg at det er uheldig, sier hun.

Les også: Digitaliseringsministeren vil vurdere merking av KI-reklame

- Er du bekymret for at lovverket ikke klarer å henge med på utviklingen?

- Jeg vil gjerne understreke at vi i Norge forsøker å lage regelverk så teknologinøytrale som mulig – nettopp for at vi ikke skal måtte «løpe etter» og stadig oppdatere regelverk etter hvert som det kommer ny teknologi. Det som ikke er lov ellers i samfunnet, er heller ikke lov på internett eller ved bruk av teknologi, sier hun.

- Samtidig viser eksempelet med KI-genererte modeller at det kan oppstå situasjoner der regelverket ikke er dekkende. Derfor er det viktig at de som forvalter ulike sektorregelverk – slik som markedsføringsloven – følger med i utviklingen og foreslår endringer ved behov, legger hun til.

Les også: Etterlyser strengere KI-regulering: - Digitaliseringsministeren må på banen

- Setter pris på innspill

Markedsføringsloven utarbeides i Barne- og familiedepartementet. Statssekretær i departementet, Trine Fagervik, understreker at merkingen av KI-generert innhold er en bredere diskusjon enn reklame- og markedsføringsloven.

- Det er bra at vi har teknologinøytrale regler i markedsføringsloven om blant annet kroppspress overfor barn, selv om merkeplikten for retusjerte bilder ikke gjelder for KI-generert innhold. Jeg ser frem til å se nærmere på vurderingene fra Forbrukertilsynet og setter pris på innspill til hvordan vi kan forbedre forbrukervernet og vern mot kroppspress fra reklame, sier hun.

Hun understreker imidlertid at det ikke er helt frislipp for kunstig intelligens i reklame.

- Selv om reklame med KI-genererte bilder ikke må merkes etter reglene om retusjert reklame, er slik reklame regulert av de andre reglene i loven.

- Jeg vil særlig trekke frem at reklame overfor barn med KI-bilder som bidrar til kroppspress kan være i strid med god markedsføringsskikk. Det er viktig at aktører som bruker KI-genererte bilder i reklame er klar over at de òg må følge de generelle reglene i markedsføringsloven.

Digitaliseringsministeren om nytt KI-lovverk: - Kan ta tid