NRKs radiosjef tror de kommer styrket ut av pandemien - men noen kanaler taper

Radiolyttere hører stort sett mer under koronapandemien, men P3-lytterne hører mindre. Her er landets største radiokanaler.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Nordmenn lyttet i snitt 90 minutter daglig på radio i 2020 ifølge offisielle tall fra Nielsen Media. Det er helt på linje med tallene fra 2019. Men heller ikke radiomarkedet kom seg uendret gjennom koronapandemiens første år.

- Radiolyttingen i 2020 gjenspeiler i stor grad folks endrede adferd som følge av covid-restriksjoner. Daglig dekning ble noe redusert da vi gikk i «lockdown» i mars, dette var naturlig ettersom vi oppholdt oss på færre steder hvor vi normalt ville hørt på radio, sier Thomas Midthun i Nielsen, og viser til at det har blitt færre bilturer til og fra jobb, og mindre radiolytting på arbeidsplassen.

Radio hadde en ukentlig nettodekning på 85,7 prosent av befolkning, på samme nivå som i 2019, men den daglige dekningen falt noe fra 62,3 til 61,7 prosent.

- Samtidig så vi raskt at lyttertiden økte når folk var hjemme, en tydelig indikator på hvor sterk radios rolle var i denne tiden. Det var også interessant å se at lyttertiden ble liggende på et svært høyt nivå, også når samfunnet åpnet noe opp igjen, sier Midthun.

Lytterveksten holder seg

I mars og april økte lyttertiden med henholdsvis seks og syv minutter blant folk som hørte på radio. Og så sent som i november var lyttertiden blant folk som hører på radio 151 minutter, ti minutter mer enn i samme måned i 2019.

- En annen periode som må trekkes frem er sommeren, hvor radiolyttingen var høy gjennom hele skoleferien. Lyttingen ble ikke redusert i juli på samme måte som vi er vant til å se, ettersom langt de flest av oss ferierte i Norge, sier Midthun.

Radio hadde en dekning på 60,2 prosent i juli, da «hele Norge» ferierte i eget land, over åtte prosentpoeng høyere enn samme måned i 2019.

- Alt i alt et spennende og sterkt radioår, sier han.

Nielsen tok over leveransen av offisielle lyttertall fra og med januar 2019, og de første ukene av året var lytterpanelet fremdeles under oppbygging. De råder derfor til å være forsiktig med å gjøre direkte sammenligner av de syv første ukene i 2020 og 2019.

- I de første ukene av 2019 var panelet fremdeles under oppbygging, og nådde ikke avtalefestet nivå med henhold til antall panelmedlemmer før i uke åtte 2019. Denne forskyvningen av endelig dato for 2000-målet for antall panelister var i samsvar og etter avtale med styringsgruppen for radioundersøkelsen, sier Midthun.

- Har lagd scenarioer for at mange skulle bli syke

NRKs radiosjef Cathinka Rondan mener kanalen kommer styrket ut av koronapandemien.

- Det er litt sånn at alle vi i Norge kanskje er litt tettere på hverandre, fordi vi er i samme båt. Vi har behov for å være sammen fordi vi er så mye hver for oss. Der er radio et godt og samlende bindeledd. Det har vi ønsket å svare på. Radio har en evne til å snu seg rundt på minuttet og være tilstedeværende, og det er bra i sånne tider.

- På hvilken måte har dere vært tettere på lytterne?

- Vi skal speile deres hverdag og samle dem når de ikke kan samles. Et eksempel på det var 17. mai, hvor man var til stede og hadde nasjonalsang samtidig i hele Norge. Vi har fått en god del tilbakemeldinger på at det har vært deilig med radio som tross alt gir håp i situasjonen vi er i.

Koronapandemien har heller ikke ført til store komplikasjoner for produksjonen av NRKs radioprogrammer.

- Vi har lagd scenarioer for at mange av våre ansatte skulle bli syke, men det har gått bra. Jeg er glad for at vi har opprettholdt tilbudene som normalt. Programmene folk er glad i, fortsetter å gå. Det gir folk en sunn normalitet, tross alt.

P3 mister andeler: - Et omstillingsår

Men bak de sterke tallene, finner vi også tegn på at enkelte av NRKs kanaler har blitt svekket det siste året. Blant annet har P3 fått redusert markedsandelen sin fra 4 prosent til 2,8 prosent. Og mens lyttertiden til flere av NRKs andre radiokanaler økte i fjor, sank den fra 63 til 54 minutter blant P3s lyttere.

- Vi har sett at man har oppsøkt litt andre type kanaler, og både P2 og Alltid nyheter har vokst, men også mP3 vokser. Så det handler nok rett og slett om at P3 har vært inne i et omstillingsår med nye profiler. Det ligger i P3s DNA å alltid fornye seg. Nå kommer det også et nytt ettermiddagstilbud i slutten av januar, sier Rondan.

Det siste året har P3 tatt farvel med profiler som Christine Dancke sluttet, samtidig som Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby har overlatt flaggskipet «P3-morgen» til Adelina Ibishi og Martin Lepperød.

- Men det må presiseres at P3 ikke har mistet noe særlig i målgruppen. Det er lyttere utenfor målgruppen som i større grad har oppsøkt andre kanaler, sier Rondan.

Både unge lyttere og podkast er uttalte satsingsområder for NRKs radiosjef fremover.

- Det er rett og slett for å svare på et økende behov for innhold i den norske befolkningen og for å svare på et behov for å treffe lyttere enda bedre, sier Rondan om podkast-satsingen.

Mens noen programmer fungerer både på radio og podkast, som «Lørdagsrådet» og «Radioresepsjonen», må andre programmer rendyrkes for de ulike formatene.

- Så langt vi kan se hører man på podkast i tillegg til radio og ikke i stedet for. Når vi spørs lytterne om hvorfor de hører på radio, så svarer de fordi det er direkte, musikk og man får selskap. Når man lytter til podkast handler det om aktiv lytting i gitte situasjoner, det er humor, man lærer noe og det er historiefortelling.

- Dere har tidligere vært på jakt etter kvinnelige komikere til podkast-satsingen deres. Har dere funnet noen?

- Vi har noe på gang, men jeg kan ikke si noe mer om det nå. Så lenge humor og underholdning er noe folk ønsker seg på podkast, er det viktig at vi leverer et variert tilbud der også.

Ti på toppHer er landets største radiokanaler

Kanal 2020 2019 Endring i prosent
NRK P1 37,6 38 - 0,4
P4 13,6 13,1 + 0,5
NRK P1+ 8,5 7,8 + 0,7
NRK P2 6,4 6,7 - 0,3
Radio Norge 4,1 3,8 + 0,3
P3 2,8 4,0 - 1,2
P5 Hits 2,6 2,3 + 0,3
Radio Vinyl 2,6 2,5 + 0,1
NRK P13 2,1 1,8 + 0,3
P7 Klem 2,0 2,1 - 0,1
NRK Radio total 64,3 64,8 - 0,5
P4-gruppen total 23,7 23,3 + 0,4
Bauer total 12 11,9 + 0,1

Landets ti største radiokanaler målt i markedsandel. Kilde: Nielsen

NRKs radiosjef tror de kommer styrket ut av pandemien - men noen kanaler taper