Dagbladet-sjef klar med ferske tall - fornøyd tross resultatnedgang

Koronapandemien kostet Dagbladet 16 millioner kroner av resultatet, men avisen beholder en driftsmargin på over ti prosent.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Aller Media-eide Dagbladet hadde en omsetning på 584 millioner kroner i forrige regnskapsperiode, ned tre prosent fra året før. Det viser ferske regnskapstall Kampanje har fått tilgang til.

Dagbladet er eid av Aller Media, som opererer med et avvikende regnskapsår fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Det betyr at koronakrisen slo inn omtrent halvveis inn i perioden.

Bruttoresultatet ble på 59 millioner kroner, og det gir en driftsmargin på 10,1 prosent.

- For Dagbladet sin del er vi godt fornøyd med resultatet. Det har vært et annerledes år på grunn av covid-19 og sett opp mot det synes vi utviklingen for Dagbladet er god, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord til Kampanje.

Resultatet utgjør likevel en nedgang på 16 millioner kroner fra forrige regnskapsår. Da var driftsmarginen var på 12,5 prosent.

- Det var et særdeles sterkt resultat for Dagbladet, men også årets resultat på over ti prosent er historisk et godt resultat, påpeker Beverfjord.

Hun viser til at de har hatt en sterk brukervekst gjennom hele perioden. Totalt har veksten i unike brukere vært på 25 prosent. På mobil har den vært 33 prosent, og målt i sidevisninger er veksten på 44 prosent.

Det kompenserer imidlertid ikke for nedgangen i løssalget og annonsesalget som avisen har opplevd under koronapandemien.

Nå har denne utviklingen snudd ifølge sjefredaktøren, og den berømte gullpilen til Dagbladet, som titt og ofte hentes frem for å illustrere avisens oppturer, peker igjen nordover.

- Første kvartal i dette regnskapsåret, som er fra oktober til desember, har vært et kjempesterkt kvartal for oss med høyere omsetning og driftsmargin enn vi hadde i fjor, sier hun.

Driften i Dagbladet Pluss er organisert som et datterselskap og Beverfjord går verken ut med brukertall eller resultater der.

- Vi går ikke ut med tall nå, men vi har hatt en positiv utvikling i antall abonnenter og på inntektssiden.

Mens resultatene i medievirksomheten til Aller Media Norge beskrives som tilfredsstillende, er de danske eierne langt mindre fornøyde med driften i byråvirksomheten Ahead Group.

Les mer: Sviktende salg i Aller Media Norge - har redusert bemanningen med nesten 20 prosent på ett år 

Årsregnskap 2019/2020Svakere Dagbladet-resultater

Dagbladet 2019/2020 2018/2019
Driftsinntekter 584 602
Bruttoresultat 59 75
Resultatmargin (i prosent) 10,1 12,5

Dagbladet-sjef klar med ferske tall - fornøyd tross resultatnedgang