Dagbladet-eier med over 50 mill. i overskudd - men Aller Media sliter på byråsiden

- Tilfredsstillende, er karakteren fra den danske medieeieren.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det danske mediekonsernet Aller Media offentliggjør denne uken sin årsrapport for siste regnskapsår og tallene til avis- og ukeblad-eieren viser at selskapet mister omsetning samtidig som resultatet vokser.

Omsetningen for perioden oktober i 2018 til utgangen av september i fjor endte på 1,36 milliarder danske kroner i Norge. Det var en nedgang på 15 millioner danske kroner sammenlignet med samme periode året før. Se norske tall i bunnen av saken.

- Fallet skyldes primært valutakursutviklingen og sviktende salg på enkelte områder innenfor Marketing Services samt den markedsmessige opplagsutvikling, skriver Aller Media i sin årsrapport.

I løpet av de siste fem årene har omsetningen til Aller Media i Norge falt med nesten 400 millioner danske kroner, eller nesten 530 millioner norske kroner. 

Kampanje har søkt Aller Media-ledelsen i Norge for kommentarer uten å lykkes. 

Les også: Derfor får ikke Dagbladet Pluss pressestøtte - felles av eget innhold

Sliter på byråsiden

Den negative utviklingen oppveies imidlertid av «stigende annonseomsetning og digital brukerbetaling». Overskuddet før skatt endte på 41 millioner danske kroner, en økning sammenlignet med tilsvarende tall i 2017/2018 på 38 millioner danske kroner.

Dermed viser utviklingen til det nordiske mediekonsernet at Norge plasserer seg midt på kartet resultatmessig. Aller Media taper store penger i Danmark og tjener godt med penger i Sverige. Det norske resultatet omtales som «tilfredsstillende».

Aller Media er tungt inne på både på medier og byråtjenester i Norge og når det gjelder medievirksomheten, som inkluderer Dagbladet og magasinforlaget Aller Media Norge med blader som Se og Hør og KK, skriver mediekonsernet at «selskapet har fastholdt sin posisjon som en vesentlig digital medievirksomhet».

Utfordringene kommer på byråsiden og i marketing-divisjonen, eller Marketing Services som konsernet kaller det. Her har Aller Media den siste tiden gjennomført en rekke oppkjøp av ulike byråmiljøer som blant annet Uniform Strategisk Design, Oculos og et ytterligere oppkjøp i Redink. Alle disse byråene er i dag samlet under ett tak i selskapet Aheead Group.

- Enkelte selskaper har imidlertid opplevd sviktende salg som igjen har medført en vesentlig negativ påvirkning av regnskapet, heter det.

Les også: Aller-byrå brant seg på drømmer om fullservice – har millionunderskudd for første gang siden oppstarten

I rapporten heter det an den norske ledelsen forventer et tilfredsstillende driftsresultat for regnskapsåret 2019/2020. EBITDA-resultatet, driftsresultatet før avskrivninger endte på 106 millioner danske kroner.

Her ser du regnskapstallene til Aller Media i Norge. Alle tall i NOK.Resultater på nivå med fjoråret

Aller Media Norge 2019/2018 2018/2017 Endring i prosent
Omsetning 1.806,0 1.825,8 - 1,1
Driftsresultat 125,6 133,5 - 5,9
Resultat før skatt 54,2 50,2 + 8,0

Aller Media følger et avvikende regnskapsår der perioden ikke følger kalenderåret men tidsrommet 01.10 til 30.09. 

Dagbladet-eier med over 50 mill. i overskudd - men Aller Media sliter på byråsiden