I dag slipper Medietilsynet nyheten om at Dagbladet ikke innvilges produksjonstilskudd for sitt datterselskap Dagbladet Pluss. Begrunnelsen går Medietilsynet ut med på en pressekonferanse kl. 14, men konklusjonen ble lekket av Medier24 og bekreftet av Aller Media-sjef Dag Sørsdahl i Dagens Næringsliv flere timer på forskudd.

Les mer: Aller-sjefen bekrefter: - Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte

Redaksjonssjef Jonas Pettersen i Dagbladet Pluss sier til Kampanje at han er overrasket over avslaget. Han avviser samtidig at det er opprettelsen av Dagbladet Pluss som eget selskap som har felt søknaden.

- Avslaget knyttes ikke til selskapet Dagbladet Pluss, men til en innholdsanalyse som er hentet inn fra Høgskolen i Volda. Dagbladet Pluss publiserer årlig flere tusen artikler, og leverer nyheter og aktualitet til lesere hver eneste dag. Dagbladet Pluss har også publisert flere viktige avsløringer som har mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt, senest nå under Dataskup, skriver han i en tekstmelding til Kampanje før pressekonferansen. 

- Er dere skuffet i dag? 

- Veldig overrasket, sier Pettersen til Kampanje etter pressekonferansen. 

Felt på innhold
I en pressemelding bekrefter Medietilsynet og direktør Mari Velsand at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk og samfunnsmessig betydning for å oppfylle kravet til løpende nyhetsoppdatering.

- For å få støtte må hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, og publikasjonen må ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Etter grundige analyser og vurderinger er vi kommet fram til at Dagbladet Pluss som selvstendig medium ikke oppfyller vilkårene om formål og innhold, sier Velsand i pressemeldingen.

- Har det vært en vanskelig sak å ta stilling til?

- Det var krevende i den forstand at vi måtte gjøre en vurdering av mange ulike forhold, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand til Kampanje. 

Medietilsynet har derfor innhentet juridiske og økonomiske vurderinger fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO og analyser av innholdstilbudet til Dagbladet Pluss fra Høgskulen i Volda.Høgskulen i Voldas analyse av innholdstilbudet til Dagbladet Pluss har funnet at:

  • Under en fjerdedel av stoffet er aktuelt på utgivelselstidspunktet.
  • 8,3 prosent av stoffet er både dagsaktuelt og politisk relevant. 

- Hvor mye burde det vært? 

- Nei, vi har ikke tatt stilling til noe nedre nivå. Men det vi sier er at når du kommer såpass langt ned, er det for lavt til å fylle en rolle som løpende, nyhetsmessig oppdatering av sitt publikum, sier Velsand.  

Frikjenner selskapskonstruksjonen..
Til slutt var det dermed innholdet og ikke det selskapstekniske og forretningsmessige som felte Dagbladets forsøk på å sikre seg statsstøtte. Det bekrefter Velsand. 

- Vi har ikke konkludert med at de ikke fyller de vilkårene, sier Velsand. 

- Så hvis det hadde vært grønt lys på innhold, da hadde Dagbladet Pluss kvalifisert til støtte? 

- Det skal mye til for at du skulle sagt at de konserninterne transaksjonene ikke var på forretningsmessige vilkår. BDO har i sin vurdering sagt at du kan stille spørsmål ved noen av det som går på internprisingsmetoder, men ikke funnet grunnlag at man bryter med denne paragrafen. Vi ikke noe grunnlag for å si at de ikke fyller vilkårene, sier Velsand.

.. men reiser spørsmål ved internprisingsmetoder
BDO har vurdert konkrete transaksjoner mellom Dagbladet og Dagbladet Pluss knyttet til distribusjonskostnader og fordeling av abonnementsinntekter og mener at «det kan reises spørsmål ved selskapets valg av internprisingsmetoder».

Ettersom søknaden uansett avslås på bakgrunn av innholdsanalysen, har ikke BDO gått videre med disse vurderingene.

- Medietilsynet har kommet frem til beslutningen om å avslå søknaden fra Dagbladet Pluss AS etter en helhetlig vurdering. Vårt vedtak er også i tråd med anbefalingene i de eksterne rapportene og innstillingen fra Tilskuddsutvalget, sier Velsand. Tilskuddsutvalget er oppnevnt av Kulturdepartementet og gir råd til Medietilsynet når nye søkere vurderes, sier Velsand.

Dagbladet Pluss er selskapet som drifter den digitale abonnementssatsingen med samme navn. Da Kampanje fikk innsyn i søknaden til Dagbladet Pluss kom det frem at selskapet hadde et underskudd på 18,5 millioner kroner i fjor.

Underskuddet bygger på blant annet store konserninterne transaksjoner deriblant kjøp av distribusjon. 


Avslag for Nett.no

Heller ikke nettavisen Nett.no kvalifiserer for produksjonstilskudd.

- Vår vurdering er at Nett.no ikke fyller kravene til formål og innhold. Analysene av publikasjonens innhold viser at avisen har for lav andel kommentar- og debattstoff, og med et innhold som nesten utelukkende består av næringslivsstoff har publikasjonen heller ikke tilstrekkelig tematisk bredde, sier Mari Velsand.

Både Dagbladet Pluss og Nett.no kan påklage Medietilsynets vedtak til Medieklagenemnda.

Redaksjonssjef Jonas Pettersen i Dagbladet Pluss sier de nå skal vurdere hva som blir neste steg.

- Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen til Medietilsynet for denne avgjørelsene, og vil deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre. Utover dette har vi ingen kommentar på dette tidspunktet, sier han.

Dersom Dagbladet skulle fått pressestøtte ville det gjort et kraftig innhugg i potten på 318 millioner kroner i år. Dette ville slått negativt ut for blant annet aviser som Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen. 

Se Medietilsynets pressekonferanse her: