Google-allianse knuser Schibsted i nytt digitalmarked

Og det er ikke første gang det norske mediekonsernet får juling av amerikanske tech-selskaper. Se anslag over medienes programmatic-omsetning her.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Det norske lokalaviskonsernet Amedia er det foreløpige siste norske medieselskapet som velger Google som partner og leverandør av ny annonseteknologi. Dermed vokser den norske mediealliansen som har valgt Google som partner og vraket det norske mediekonsernet Schibsted. Schibsted har i lang tid forsøkt å få med seg sine nasjonale konkurrenter over på deres annonseplattform for på den måten å ta opp kampen med globale spillerne Google og Facebook som nærmer seg en omsetning i Norge på hele fire milliarder kroner eller over 60 prosent av det digitale reklamemarkedet. 

Flere Kampanje har vært i kontakt med frykter nå at konkurransen i mediemarkedet svekkes ytterligere – og ikke minst Schibsted selv som har forsøkt å stable et eget alternativ på bena.

- Hvis ikke et sterkt nok tredje alternativ finnes, vil det bli to lukkede økosystemer med egne modeller, målinger, formater, priser og lignende. Det vil være Facebook med sitt annonsenettverk Facebook Audience Network og Google, sier direktør for annonser i Schibsted, Per Håkon Fasting, til Kampanje.

Fasting har vært med å slåss for å overbevise konkurrentene om å gå for deres løsning. Men igjen må Schibsted konstatere at Google og de amerikanske teknologiplattformene blir for sterke. Det er ikke første gang. Schibsted klarte aldri å ta opp kampen med Google på søk med sitt Sesam og Facebook tok livet av VGs nettsamfunn, Nettby. Nå er det på det nye området programmatisk kampen står.

- Er det en bekymringsfull utvikling sett med norske publisisters øyne?

- Google vokser og gitt at det største volumet havner her reiser det seg to store problemstillinger. Dette vil begrense konkurransen sterkt for annonsørene, og publisistene vil miste kontroll over inntekter og kontakt med annonsører. Norske annonsører og mediebyråer ønsker seg et sterkt tredje alternativ for å skape balanse i markedet og sikre at norske publisister kan få gjennomført samfunnsoppdraget, fortsetter Fasting.

Les også: - Overrasket over Amedia

- Høyere risiko for annonsesvindel

Han mener en konsekvens av at store norske mediehus som Amedia, Egmont og TV 2, Aller Media og Dagbladet, ABC Startsiden, P4 og Hegnar Media alle går med Google, kan føre til en pengelekkasje fra norske publisister og til utenlandske nettsider og nettaviser. Schibsted anslår omsetningen som «forsvinner» til utlandet til 2-300 millioner kroner.

- Det som er verdt å understreke er at utenlandstrafikk drives av en lang hale av ulike nettsider med .com-adresser som både har betydelig høyere risiko for annonsesvindel og en rekke mindre sider med varierende og uheldig kontekst som annonsører ikke ønsker å assosiere seg med, sier han. 

En utregning Kampanje har gjort basert på en rekke anslag i markedet viser mediehusene som benytter seg av Googles plattform for programmatisk allerede er klart størst og nesten tre ganger så store som norske Schibsted. 

Programmatisk-omsetningen til de norske mediehusene finnes ikke tilgjengelig i noen resultatrapporter, men kilder med god innsikt i markedet anslår overfor Kampanje at med Amedia over på Googles plattform, vil det amerikanske selskapet raskt kjøre mellom 300-400 millioner kroner i gjennom sine systemer på det norske markedet. Det er rundt tre ganger så mye som Schibsted og deres partner Polaris Media som omsetter digitalannonser programmatisk for et sted mellom 100-150 millioner kroner. 

Største aktør i Google-alliansen er Aller og Dagbladet. Nylig var Aller Media og Dagbladet ute og varslet at det allerede har passert en andel på over 50 prosent programmatisk av sitt digitalsalg, hvilket vil si rundt 150 millioner kroner. Nest størst blir Amedia som kommer inn med en digitalomsetning på 250-300 millioner, men fortsatt en lav programmatisk andel på mellom 50-100 millioner kroner. ABC Startsiden og TV 2 og Egmont anslås å ha en progrmmatisk-omsetning på 50-60 millioner kroner, mens omsetningen til P4 og Hegnar Media fortsatt er beskjeden på dette området. 

Google-sjef Jan Grønbech ønsker ikke å kommentere tall, ei heller Googles dominans på det norske markedet for digitalreklame. Selskapet har allerede en omsetning på rundt 2,5 milliarder kroner.

- Annonsemarkedet, inkludert programmatisk, er dynamisk - og blir stadig mer innovativt for hver dag som går, som resultat av knallhard konkurranse. Google jobber dedikert med mediehus både i Norge og i resten av Europa, både gjennom Digital News Initiative og direkte gjennom støtte til kvalitetsjournalistikk og til et mer bærekraftig økosystem for nyheter gjennom teknologi og innovasjon, heter det seg fra Google PR-avdeling i Norge. 

- Kjempeproblem at inntektene forsvinner

Lederen for Mangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås, som skal levere sin innstilling i mars, mener det kan være problematisk at så mange norske mediehus gjør seg avhengig av Google i det «nye» digitale reklamemarkedet.  

- Vel, det er deres egne frie valg. Men jeg håper det ikke svekker norske medieselskapers konkurransesituasjon ytterligere, selv om det er grunn til å frykte det, sier Åmås.  

- Var det synd at Schibsted og Amedia ikke klarte å bli enige om et samarbeide her?

- Det ville vært veldig spennende å se hvordan et slikt samarbeid ville fungert, ja – og hvorvidt det kunne blitt et reelt alternativ og en utfordrer til Google i Norge, sier Åmåas.

Han mener det er et stort problem at inntekter forsvinner fra redaksjonene og innholdsprodusentene over til de nye teknologiselskapene. Til sammen tar Google og Facebook over fire milliarder kroner i omsetning fra det digitale reklamemarkedet.

- Er Googles dominans her en trussel mot mediemangfoldet i Norge slik du ser det?

- Ja. Kjempeproblemet er jo at inntektene forsvinner fra selskapene som investerer i journalistikk, fordi de ikke har modeller som kan konkurrere kommersielt, mens Google og Facebook skummer all fløten på toppen av verdikjeden. De profitterer enormt på journalistikken som blir skapt, og som er det som gir annonsene og reklamen stor verdi, samtidig som disse aktørene investerer svært lite i journalistikken selv. Konkurransesituasjonen blir kritisk skjev når de heller ikke betaler skatt i Norge, sier Åmåas. 

Jeg håper ikke vi får den samme monopollignende situasjonen når det gjelder programmatisk annonsering

En av dem som har fulgt utviklingen på det digitale reklamemarkedet i mange er Espen Grimmert. Han jobber i dag som digital markedsfører i Sparebank Vest og dermed også en kjøper av reklame digitalt.  Han sier det er en «åpenbar styrke å være størst» og at det kan ramme Schibsted.

- Det er den aktøren mange annonsører går til først, og om de føler tilbudet blir godt nok dekket går de kanskje ikke videre til flere aktører. Det har vi jo nå sett innen søk og sosiale medier hvor henholdsvis Google og Facebook tar det alt vesentlige av markedet, mens aktører som Bing og Twitter marginaliseres.  Jeg håper ikke vi får den samme monopollignende situasjonen når det gjelder programmatisk annonsering, sier Grimmert.

Grimmert mener bruken av Google og Facebooks annonseprodukter har en bismak.

- Google og Facebook har jo en kombinasjon av stor dekning og gode annonseprodukter som gjør det til en fest for oss annonsører å bruke tjenestene, allikevel gjør vi det kanskje med en liten bismak fordi penger som tidligere gikk til å finansiere gode norske redaksjoner nå sendes ut av landet.

- Styrker ikke alternativet

En annen som bruker mye tid på konkurransen i mediemarkedet, er sjefforhandler Jarle O. Thalberg i mediegrupperingen til Group M i Norge. Han tror på fortsatt vekst innenfor den programmatiske måten å kjøpe digitalreklame på,  og sier det ikke er tvil om at Google «har styrket sin posisjon».

- At Amedia nå har valgt Google som salgsplattform vil selvsagt styrke Google sin posisjon på det norske markedet. Hvordan dette vil påvirke etterspørselen fra norske annonsører gjenstår å se, sier han.  

- Tror du er en fare for at enda større deler av den programmatiske omsetningen vil forsvinne til utenlandske nettsider og nettaviser – og dermed bort fra norske publisister – når norske mediehus velger Googles løsning?

- Ikke nødvendigvis, det kan også føre til at norsk innhold blir lettere tilgjengelig for utenlandske annonsører.

- Google er nå den største aktøren både på søk, levende bilder på nett gjennom Youtube og nå også programmatisk. Hva tenker du som reklamekjøper om det – får de for stor makt?

- Google har stor makt og sterke produkter, men det er også andre store aktører som Facebook og Schibsted som leverer bra. Vi kan fremdeles kjøpe Amedia sitt varelager også gjennom andre plattformer. Det har vært mye snakk om å skape et sterkt lokalt alternativ til de store kjempene, og Amedia sitt valg av Google som plattform styrker ikke utviklingen av dette alternativet, sier han. 

Google-allianse knuser Schibsted i nytt digitalmarked