Million-skrell i Fasett etter Oslo-satsing - men holder konkurrenten Apriil unna på hjemmebane

For Apriil Stavanger må fortsatt erkjenne at de enn så lenge er nest størst i Stavanger.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Kampanje har tidligere omtalt hvordan det Stavanger-baserte byrået Fasett måtte kaste kortene i sitt forsøk på å stable et Oslo-kontor på beina, da det som skulle være primus motor og daglig leder, Kyrre Edquist-Hansen, forsvant. Nå er 2022-tallene til Fasett klare, og de viser slik byråleder Pål Hjorth Berge påpeker:

Butikken er stabil i Stavanger, men tap fra Oslo-operasjonen trekker resultatene ned. 

- Tallene speiler jo at vi har slukt et stort tap på grunn av at vi måtte skrote Fasett Oslo etter et halvt år da driver og leder plutselig valgte å «jump ship». Det skapte en krise som vi løste best ved å stenge ned, samtidig som vi hjalp de ansatte i nye jobber. Dette kostet ganske mye både direkte og indirekte og regnskapet samlet viser det, sier Berge til Kampanje.

Les også: Stavanger-byrå vil vokse i Oslo - henter tidligere Nucleus-partner til å lede satsingen

Omsetningen øker til 34,8 millioner kroner, mens driftsresultatet faller med drøye 800.000 kroner og ender på rett under 1,6 millioner kroner. Resultatet før skatt spises derimot opp og ender tilnærmet break even etter avskrivininger fra Oslo-operasjonen, som beløper seg til rett over én million kroner. Berge kaller 2022 for et nullvekstsår, og legger samtidig til at Oslo-nedstegningen også kostet mye resursser i form av tid og fokus. 

- Det gode opp i det hele er at den grunnleggende driften i Fasett er god og det ligger ingen dramatikk i tallene der. Vi har ikke mistet noen kunder, i all hovedsak var det Oslo-satsingen som ble litt for krevende, sier han. 

Les også: Stavanger-byrå skroter Oslo-planer etter kun få måneder: - Det er ikke kult, det er jeg åpen på

Jeg ønsker ikke være ufin og det er bra med konkurranse, men i og med at de var opptatt av å være størst vil jeg si at det nok er vi som er mest på ballen, men jeg ønsker de alt vel. Pål Hjort Berge, Fasett

- Var rimelig frustrerende

Byråinntekten holder seg så og si uendret mot fjoråret og kryper opp til 29,2 millioner kroner. I 2021 hadde Stavanger-byrået en byråinntekt på 29,1 millioner kroner. Berge opplyser at man for i fjor hadde en forventning om en ti prosents vekst i byråinntekt. Oslo skulle stå for en mindre del av dette.

- Det tegner bildet av at til tross for Oslo-situasjonen så er Fasett stabilt. Kundedriften er god, og stabiliteten der gjør at vi tåler en del, det er det viktigste av alt. Samtidig er det ikke vårt beste år med tanke på lønnsomhet, og topplinjen kunne vært bedre, sier han.

I 2022 hadde byrået en lønnsomhet på 4,1 prosent, og Berge peker på at de generelt sett har en målsetning på 10-15 prosent. I de syv foregående regnskapsårene har byrået alltid klart lønnsomhetsmålet med god margin.

- Det viktigste er at pilene går rette veien, og vi har en sunn drift i dag hvor vi forventer ytterligere vekst i 2023. Starten på året så langt tegner veldig bra, og det er en forbedring sett opp mot i fjor. Nå er også Oslo-operasjonen helt ute av bøkene, det var en rimelig frustrerende situasjon. Nå er vi «back on track» og ute og rekrutterer.

Enn så lenge har ikke Kyrre Edquist-Hansen kommentert sin egen avgang knyttet til Fasett, men til Kampanje sier Edquist-Hansen nå følgende. 

- Fasett har holdt på i over 35 år i Stavanger-regionen med gode resultater. Det kommer til å fortsette med eller uten tilstedeværelse i hovedstaden. Sett i lys av hvordan verden, og ikke minst bransjen har utviklet seg det siste året, var det kanskje hell i uhell, sier Edquist-Hansen til Kampanje.

Han kan nå fortelle at han har fått seg ny jobb i OBOS.

- Jeg ønsker alle de fine folka i Fasett alt godt for fremtiden. Personlig er jeg svært fornøyd med å ha blitt en del av OBOS der jeg kan kombinere det jeg liker aller best, nemlig innovasjon, kreativitet, konseptutvikling og kommunikasjon i en spennende bransje med høyt fokus på faglig utvikling, bærekraft og samfunnsansvar, sier han. 

Gikk ikke etter planen:

Kyrre Edquist skulle egentlig lede Fasetts Oslo-operasjon, men hoppet av etter kort tid. Fasett valgte dermed å avbryte ekspansjonen. - Nå er Oslo-operasjonen helt ute av bøkene, det var en rimelig frustrerende situasjon, kommenterer Berge.

- Fasett er størst og sterkest i regionen

Samtidig som Fasett har forsøkt seg i Oslo, har Media Bergen tråkket hardere til i konkurransen om Stavanger. Sommeren 2021 kjøpte nemlig Media Bergen 60 prosent av det Stavanger-baserte reklamebyrået Procontra, som da ble en del av Media Bergens byrånettverk Apriil. 

Til sammen hadde Apriil Stavanger og Procontra en omsetning på 46,4 millioner kroner og et driftsunderskudd på en halv million kroner i 2021. Berge forteller at de ikke har merket «noen spesiell endring markedsmessig» etter at Procontra ble en del av Apriil Stavanger. 

- Det som her skjedd i vår region er at utenbysbyråer har blitt mer aktive på anbud, men sammenslåingen har vi ikke sett så mye til. Vi har nok skilt oss litt fra majoriteten ved at vi har holdt fokus, og vi har generert lojale, sterke og stabile kunder. 

Da Media Bergen kunne annonsere oppkjøpet av Procontra, gikk de samtidig ut i pressemeldingen og sa at de skulle «skape Stavanger-regionens største reklamemiljø».

- Hvem er størst i Stavanger nå, Apriil eller Fasett?

- Jeg tror nok det er Fasett som både er størst og sterkest i regionen, det vil jeg absolutt hevde. Jeg ønsker ikke være ufin, det er bra med konkurranse og det er også mange andre aktører her enn Apriil. Men i og med at de var opptatt av å være størst, vil jeg si at det nok er vi som er mest på ballen, men jeg ønsker de alt vel.

Les også: Byråkonkurransen skjerpes i Stavanger – nå blir det kamp om å være størst i byen

Her kan du se alle regnskapstallene til Fasett for 2022. Alle tall i MNOK.Million-overskuddet forsvant i Fasett

Fasett 2022 2021 Endring i %
Omsetning 34,8 32,8 + 6
Byråinntekt 29,2 29,1
Driftsresultat 1,6 2,4 - 33
Resultat før skatt 0,3 2,2 - 86

- Vi er nest størst enn så lenge

Byråleder i Apriil procontra, Arnstein Torsvoll, forteller at arbeidet med å bli Stavangers største reklamemiljø pågår, og at han setter pris på konkurransen.

- Det har gått greit, selv om det ble en litt tøff høst for oss, men vi er i henhold til plan. Vi har jo hatt en virksomhetsoverdragelse og flyttet Apriil inn til Procontra, også har vi gjort det vi kan for å sikre at vi beholder folk slik at vi får en best mulig start.
 
Han vedgår gledelig at Fasett Stavanger nok er størst per dags dato, slik Berge hevder. Torsvoll peker på at de i 2022 hadde en byråinntekt på omtrent 28,5 millioner kroner, og for inneværende år har de budsjettert med en byråinntekt på 31,5 millioner kroner.
 
- Vi er nest størst enn så lenge, og det stemmer nok at de er større på både omsetning og byråinntekt, men så er vi omtrent like mange ansatte. Vi hadde et nullvekstår i fjor, men jeg vil også fremheve at vi ble den største gullgrossisten på Sterk Reklame, hvor vi totalt hanket inn 14 premier, sier han. 
 
Han forteller samtidig at sammenslåingen «fungerer godt faglig». De består i dag av 25 ansatte, og til tross for noen avganger påpeker han at de har beholdt nøkkelansatte og spedd på med nye talenter.
 
- Vi må bare få det til å snurre med de to teamene sammen. Vi har holdt på i to år med dette, og vi ble ganske nylig ferdig så vi ser lyst på 2023, hvor vi har hatt en god start. Det er ikke enkelt å slå sammen to miljøer, men jeg føler så langt det har vært en suksess med noen utfordringer.
Skjerper konkurransen:

Byråleder Arnstein Torsvoll og daglig leder Thomas Ottosen i Apriil procontra var ledere i hvert byrå før sammenslåingen. I dag deler de på ansvaret om å nå ambisjonen om å bli Stavanger-regionens største reklamemiljø.

Million-skrell i Fasett etter Oslo-satsing - men holder konkurrenten Apriil unna på hjemmebane