Schibsted og Polaris Media bryter Finn.no-samarbeid: - Det har vært en viktig avtale

Dermed mister Finn-eier Polaris Media over 60 millioner kroner i omsetning.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Sist uke var det et ras av resultater fra de største norske og nordiske medieselskapene med stort sett gode tall å rapportere om. For mediekonsernet Polaris Media, som gir ut aviser som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Harstad Tidende og Fædrelandsvennen, kunne konsernsjef Per Axel Koch fortelle om et overskudd før skatt på snaue 186 millioner kroner. Omsetningen til selskapet som de siste årene har kjøpte opp en rekke aviser både på det norske og det svenske markedet har vokst til hele 3,6 milliarder kroner.

Selskapet tjener imidlertid mer penger i Sverige enn i Norge, og nå blir det kanskje enda tøffere for den norske delen av Polaris Media å ta igjen den svenske virksomheten. I kvartalsrapporten til Polaris Media heter det at rubrikkselskapet til Schibsted, Finn.no, «har valgt å ikke fornye salgsavtalene for salg av Finn.no-produkter med Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge og Fædrelandsvennen med virkning fra 1. januar 2022».

- Hva med Finn-avtalen i Norge, hvor viktig er den?

- Den har vært viktig for både Adresseavisen og Polaris Media Nord-Norge som har representert Finn gjennom å selge de produktene Finn.no har på stilling, eiendom og bil, og det har vi gjort siden Finn.no ble etablert tilbake i 2000, sier Koch til Kampanje.

Polaris Media har en markedsverdi på 4,5 milliarder kroner, men mye av verdiene er knyttet opp til en eierpost i nettopp Finn.no på 9,99 prosent. Mediekonsernet selv verdsetter denne posten til 3,1 milliarder kroner i sin nyeste kvartalsrapport. 

Les også: Sparebank 1 Markets mener Polaris Media er på tilbud: - Du får hele medievirksomheten gratis

Vi har selvsagt en sterk posisjon også uten Finn.no, selv om vi gjerne ville fortsette med denne avtalen. Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media

MIster over 60 mill. i digitalomsetning

Konsernsjef Per Axel Koch sier videre at Polaris Media ønsket å fortsette med avtalen.

- Ja, vi kunne tenke oss å fortsette, men det ønsket ikke Finn, så da må vi ta det ad notam og se på hvordan vi skal løse dette, sier Koch.

Finn.no-produktene representerte i 2021 totale digitale annonseinntekter på 62 millioner kroner i Polaris Media av en digital annonseomsetning i Norge på 350 millioner kroner. Selv om omsetningstallet er stort, mener Koch at Polaris har en sterk posisjon på det digitale annonsemarkedet i Norge og Sverige.

- 60 millioner kroner av salget vårt var produkter fra Finn.no, men vi betalte en ganske høy avgift her, så selv om et bortfall vil få en negativ effekt for oss er nok nettoen vesentlig lavere. Vi har digitale annonseinntekter i Polaris Media Norge på over 350 millioner kroner i 2021, og i Sverige på 116 millioner kroner, så vi har selvsagt en sterk posisjon også uten Finn.no, selv om vi gjerne ville fortsette med denne avtalen, sier Koch til Kampanje. 

Ny Finn.no-sjef:

Eddie Sjølie ble ny administrerende direktør i Schibsteds norske markedsplass rett før jul i fjor. Noe av det første han gjør er å avslutte et samarbeid med Polaris Media.

Finn.no-sjefen: - Velger en annen løsning

Administrerende direktør i Finn.no, Eddie Sjølie, sier rubrikkselskapet som fredag kunne vise til sitt beste kvartal for fjoråret og en omsetningsvekst på over 30 prosent til 653 millioner kroner, vil gjøre salgsjobben selv.

- Det er riktig at vi har hatt en avtale med Polaris Media for salg av våre produkter til bedriftsmarkedet i Trøndelag og nordover i en ganske lang periode, men så utløper den avtalen ved årsskifte og vi velger ikke å fornye den. Polaris har gjort en god jobb, men vi hadde et ønske om å betjene disse kundene direkte og valgte ikke å forlenge, sier den nye Finn-sjefen.

Han sier avtalen var skrudd sammen slik at Polaris Media-avisene fikk «en provisjon av salget» av Finn.no-produktene. Schibsted er for sikkerhets skyld også største eier i Polaris Media med en eierandel på snaue 30 prosent. 

- Så nå ønsker dere å ta alle pengene selv?

- Vi ønsker å betjene kundene direkte med alle våre produkter. Det er hovedmodellen vår i resten landet også, Men Polaris Media har vært ett unntak og nå ønsket vi ikke å forlenge den avtalen. Det var ikke noen annen motivasjon enn som så.

Han avviser at forholdet mellom Finn.no og Polaris Media har surnet som en følge av bruddet.  

- Det er riktig som du påpeker at de gjerne skulle ha videreført avtalen. Polaris Media har gjort en god jobb, men så velger vi å gå for den løsningen vi har for resten av landet og fokusere på å gjøre en best mulig jobb for kundene, sier Sjølie.

Langt samarbeid:

Konsernsjef i Polaris Media og Finn.no-eier Per Axel Koch mister en avtale som strekker over 20 år tilbake i tid. - Vi kommer til å fortsette å utvikle komplementære digitale produkter i Polaris Media, sier Koch.

- Vi må bare akseptere utfallet

Selv om topplinjen til Polaris Media vil falle med over 60 millioner kroner som en følge av bruddet, er nettobidraget langt mindre. Schibsteds rubrikkselskap tar nemlig en solid cut av salget på over 50 prosent. Nettobidraget som tilfalt Polaris Media endte i fjor på 27 millioner kroner.  

- Men dere må uansett kompensere for tapet, hvordan skal dere gjøre det?

- Vi kommer selvsagt ikke til å lage noe nytt Finn.no i Trondheim og Nord-Norge, det sier seg selv. Men vi kommer til å fortsette å utvikle komplementære digitale produkter i Polaris Media, sier han.

- Er det dårlig stemning blitt mellom Polaris Media og Schibsted?

- Nei, men vi må bare akseptere utfallet her. Vi satt med en femårsavtale som begge parter måtte bli enige om å forlenge på gitte betingelser og det ble vi ikke. Men dette får ingen konsekvenser for øvrige samarbeidsflater med Schibsted og dem er det mange av, sier Koch.

Polaris Media hadde en omsetning på 3, 7 milliarder kroner i 2021 hvorav 1,4 milliarder kommer fra den svenske avisdriften og de resterende 2,3 milliardene kommer fra det norske markedet.

 

Schibsted og Polaris Media bryter Finn.no-samarbeid: - Det har vært en viktig avtale