Ny TV-gigant har mistet nesten 200.000 kunder siden starten: - Nedgangen bremser opp

Ferske regnskapstall viser at Allente-eierne Telenor og Nent Group har brukt nærmere én milliard svenske kroner på å slå sammen de to selskapene Canal Digital og Viasat.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Alle de største TV-distributørene er nå ute med sine tall for fjoråret og der Telenor måtte tåle et tap av TV-kunder, økte Telia sin kundebase i kabel- og brebåndsnettene. For den satellittbaserte distributøren Allente, som er eid av nettopp Telenor og Nent Group, så er det også en nedgang i antallet kunder.

Fallet er på nesten 70.000 kunder i Norden sammenlignet med slutten av 2020, og dermed avsluttet Allente fjoråret med så vidt over én million kunder. Da sammenslåingen av de to selskapene Canal Digital og Viasat fant sted i mai i 2020, talte selskapet rundt 1,2 millioner kunder i hele Norden. Brorparten av kundene befant seg hos Canal Digital.

Dermed har Allente siden starten sett nærmere 200.000 kunder fordufte. 

- Ja, vi ser en nedgang, men den bremser opp, noe som også er i tråd med våre planer. Vi har gjort en veldig bra jobb med våre parabolkunder, fått til en økning i vår fiber-TV-virksomhet i Sverige der vi også tar markedsandeler, sier den nye toppsjefen i Allente, Jonas Gustafsson, til Kampanje.

Nylig kunne Allente også tilby et nytt mobil bredbåndsprodukt til sine kunder i Norge og selskapet har også levert en strømmetjeneste i Danmark.

- Begge produktene har fått veldig god mottagelse og vi vokser også innenfor det vi kaller B2B (business to business, red. anm.), sier han.

Gustaffson sier selskapet vil skalere opp innenfor alle disse områdene i tillegg til at han lover flere nye produktlanseringer.

- Dette kommer i sum til ytterligere å forbedre utviklingen av kundebasen vår, sier han.

Han tok over som sjef i Allente etter Bjørn Ivar Moen som forsvant til Sverige for å ta over Telenors virksomhet i nabolandet. Allente vil ha hovedkontor i Oslo og Stockholm og har nærmere 400 ansatte fordelt på syv kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les også: Ny sjef i Telenor og Nent-eide Allente - Bjørn Ivar Moen tar over Telenor Sverige

Til tross for den korte tiden har den nye merkevaren begynt å etablere seg i folks bevissthet og vi har nådd våre mål for 2021. Jonas Gistafsson, toppsjef i Allente

- Vi har hatt en stabil omsetning

Omsetningen til Allente skjøt fart i regnskapene i fjor sammenlignet med 2020, men det skyldes i hovedsak at selskapet først i andre kvartal det året ble slått sammen. Omsetningen økte fra 4,6 milliarder svenske kroner til 6,8 milliarder svenske kroner i 2021, men det berodde altså på det faktum at fjoråret ble det første fulle og hele driftsåret.

Tilsvarende gjelder også for forbedringen av driftsresultat før engangseffekter som gikk fra 448 millioner svenske kroner i 2020 til fjorårets snaue 900 millioner svenske kroner.

- Vi hadde i løpet av 2021 en stabil omsetning, og vi ser også et betydelig løft i vårt brutto driftsresultat før engangseffekter gjennom fjoråret. Dette er drevet frem av en kraftig økning i kostnadssynergier og det faktum at vi ligger foran i vår transformasjonsplan, sier Gustafsson.

Omsentingen er imidlertid ned sammenlignet med proforma-tallene fra 2019, som på tidspunktet før sammenslåing ble stipulert til 7,5 milliarder svenske kroner.

Les også: Telenor og Nent slår sammen satellitt-tv-selskaper - skaper nordisk tv-gigant

Nærmer seg milliarden i fusjonskostnader

Da Telenor og Nent Group bestemte seg for å slå sammen de to konkurrerende satellitt-TV-selsakpene Canal Digital og Viasat, forespeilet eierne kostnadssyndergier i størrelelsesorden 650 millioner svenske kroner med full effekt først i år. Ikke alle kostnadssynergiene er dermed tatt ut i 2021-regnskapet.

- Vi kommer til å se en fortsatt økning i synergibesparelser i løpet av 2022, sier Gustafsson.

Viasat og Canal Digital hadde før fusjonen vært på markedet i over 20 år, og arbeidet med å fusjonere de to tidligere erkerivalene, bygge en ny organisasjon og en ny merkevare har pågått siden oppstart. Det har åpenbart kostet mye penger. I regnskapet er posten engangseffekter satt til hele 736 millioner svenske kroner. Plusser en på tilsvarende post i 2020-tallene nærmer beløpet seg en milliard kroner.

Les også: Slik skal de spare 600 millioner på å slå sammen Canal Digital med Viasat – utelukker ikke nye nedbemanninger

 

Bygger ny merkevare

Det var først i april 2021, ett år etter sammenslåingen, at den nye merkevaren Allente ble presentert for kundene og selskapet gikk ut i markedet med sine første store reklamekampanjer. Da ble det også tydelig at det ikke manglet på ambisjoner knyttet til den nye merkevaren. Selskapet skulle bli «den tydeligste og sterkeste TV-merkevaren» i Norden med kundeløftet «all entertainment» som også var bakgrunnen for valget av navnet Allente.

- Hvor godt føler dere at Allente som merkenavn har satt seg blant forbrukerne?

- Til tross for den korte tiden har den nye merkevaren begynt å etablere seg i folks bevissthet og vi har nådd våre mål for 2021. I første omgang har vi hatt fokus på å introdusere Allente for eksisterende kunder, noe vi også skal fortsette med i 2022, men målet vårt er at Allente skal være en go-to-merkevare for TV. Vi kan oppsummere det med at merkevarekjennskapen hos eksisterende kunder i dag er høy, og at nye kundegrupper kommer til å lære å kjenne Allente i 2022, sier Jonas Gustafsson.

Her kan du se regnskapstallene til Allente for 2021. Alle tall MSEK. Allente tjente over 100 millioner kroner i fjor

Allente 2021 2020* Endring i %
Omsetning 6.817,0 4.595,0 + 48
Driftsresultat 159,0 256,0 - 38
Resultat før skatt 104,0 252,0 - 58

*Allente ble først slått sammen som selskap i mai, 2020.  

Ny TV-gigant har mistet nesten 200.000 kunder siden starten: - Nedgangen bremser opp