Omsetningen øker i WergelandApenes – men resultatene følger ikke etter

- Vi har en mye bedre margin enn mange andre i bransjen, sier byråleder.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I 2017 hadde Wergeland Apenes sitt beste driftsår siden partnerne Martin Apenes og Rune Mørck Wergeland startet byrået tilbake i 2011. Da endte selskapet opp med salgs- og resultatrekord med en omsetning på 28,6 millioner og et resultat før skatt på 6,7 millioner kroner. De opplevde da en omsetningsvekst på hele 34 prosent og endte opp med en margin på 23 prosent, som vil si at nesten hver fjerde krone inn havnet på bunnlinja.

I 2018 setter PR-byrået atter en gang omsetningsrekord, men veksten avtar noe viser ferske tall fra Wergeland Apenes. I 2018 hadde selskapet en omsetning på rett over 34 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 19 prosent fra fjoråret.

Resultatet før skatt faller litt, men ender fortsatt på sterke 6,4 millioner kroner.

- Vi har stabilisert oss på et kjempegodt nivå, og vi er veldig fornøyd. Vi har en god margin, litt mindre enn vi hadde i fjor, men vi har allikevel en mye bedre margin enn mange andre i bransjen, forteller daglig leder og partner i Wergeland Apenes, Martin Apenes, til Kampanje.

For oss er ikke suksess lik vekst, vi har ikke mål om verken å bli større eller ansette flere. Martin Apenes

- Kjøper inn flere tjenester

Som i 2017 tar partnerne i selskapet, hvor Apenes og Wergeland eier nær 60 prosent av aksjene, et utbytte på 4,2 millioner kroner. Byråinntekten for 2018 ender på 22,5 millioner, opp 2,6 millioner fra 2017. I tillegg til at omsetningen vokser, øker også lønns- og driftskostnader med tilsammen litt i underkant av seks millioner kroner.

- Når omsetningen øker og kostnadene øker, så har det sammenheng med at vi samarbeider enda mer med andre i fjor enn i 2017. Vi kjøper flere tjenester, som film, reklame og lignende. Verdiskapningen som byrå uten underleverandører er den samme som i 2017, kommenterer Apenes.

Siden oppstarten i 2011 har byrået gått med overskudd hvert eneste år, og total omsetning på de åtte årene er på nesten 160 millioner kroner. De siste årene har selskapet virkelig skutt fart og hatt en vekst på mellom 20-30 prosent hvert år.

Apenes fremholder likevel at de ikke har som målsetning «å vokse i himmelen.»

- For oss er ikke suksess lik vekst, vi har ikke mål om verken å bli større eller ansette flere. Om vi får spennende oppdrag og kunder, som innebærer at vi er nødt til å vokse, så gjør vi det. Vi er store nok til å ta de store oppdragene, så vi har ingen vekstfilosofi, kommenterer han.

Samarbeider internasjonalt

Det siste året har byrået opplevd en sterk internasjonal vekst. I 2017 inngikk byrået en samarbeidsavtale med et av verden største pr-byrånettverk, FleishmanHillard, som har 165 kontorer i 72 land. WergelandApenes forplikter seg med det til å gå til FleishmanHillard når deres kunder trenger bistand utenlands, samtidig må nettverket bruke WergelandApenes når deres kunder skal inn i Norge.

Mesteparten av fjorårets prosjektøkning skal komme fra det nevnte samarbeidet. Av nye internasjonale kunder det siste året finner man Trimb Healthcare, Huhtamäki Oyj, GoFunfMe, Plantronics og KAPSCH.

- Vi har opplevd en stor internasjonal vekst i året som har vært. Vi tar både norske selskaper ut i verden – og utenlandske inn i Norge. Samarbeidet vårt med FleishmanHillard økte kraftig i 2018, sier partner og rådgiver, Rune Mørck Wergeland.

Han forklarer også at det er det internasjonale samarbeidet som er grunnen til at resultatet før skatt er noe svakere enn driftsresultatet som endte på 6,6 millioner kroner, tilsvarende det de hadde i 2017.

- Forskjellen mellom driftsresultat og endelig resultat skyldes primært valutaeksponeringen. Vi har så mange internasjonale prosjekter at det er naturlig. Det tar vi helt med ro. Det er mer teknisk, og henter seg inn over tid.

Taus om Norges Sjømatråd

I dag består WergelandApenes av 12 ansatte, hvorav seks av dem er partnere. På kundelisten finner man en rekke kjente selskaper som blant annet Tine, Evry, Finn, Gjensidige Stiftelsen, Norwegian, Politiet, Telenor og Norges Sjømatråd.

I januar ble det klart at sistnevnte trekker Klageorgan for offentlige anskaffelser (Kofa) for retten, i et forsøk på å overprøve straffegebyret på 440.00 kroner de ble ilagt i august 2018.  Bakgrunnen for straffegebyret er Sjømatrådets samarbeid med WergelandApenes.

Da WergelandApenes landet en avtale til en verdi av 4,4 millioner kroner med Norges Sjømatråd høsten 2017, klaget pr-konkurrenten Gambit inn Sjømatrådet til Kofa på bakgrunn av at det ikke var utlyst anbud på oppdraget. Norges Sjømatsråd er statseid og ifølge norsk lov må et hvert offentlig organ utlyse anbud når de skal kjøpe tjenester.

På spørsmål om det er noe nytt fra saken med Norges Sjømatråd, svarer en ordknapp Apenes, at de fortsatt jobber med Sjømatrådet.

- Er samarbeidet satt på vent eller påvirket av at Norges Sjømatråd skal i retten?

- Det kan jeg ikke kommentere, annet enn at kundeforholdet fortsetter som før.

Første PR-byrå ut med resultaterOmsetningen øker i WergelandApenes:

WergelandApenes 2018 2017 2016
Omsetning 34,1 28,6 21,3
Byråinntekt 22,5 19,9 15,7
Driftsresultat 6,6 6,6 2,4
Resultat før skatt 6,4 6,7 2,5

Alle tall er i MNOK.

Omsetningen øker i WergelandApenes – men resultatene følger ikke etter