Schibsted-rivaler holder på hybridkontor: - Får gjort dobbelt så mye når jeg er hjemme

Konserntillitsvalgt tror det ville vært en uklok avgjørelse å avvikle hybridkontor for de ansatte, slik Schibsted har gjort.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

For rundt 200 ansatte i Schibsted Marketing Service Norge og Schibsted Partnerstudio, er det snart slutt på hybridkontor. Kommersiell direktør Christian Haneborg ønsker fysisk oppmøte fem dager i uken fra nyåret.

Den nye praksisen som trer i kraft fra 1. januar, skal likevel ha rom for hjemmekontor, men dette blir en vurdering mellom hver enkelt ansatt og nærmeste leder.

Avgjørelsen om avviklingen av hybridkontor, kom mest bardust på de rundt 70 ansatte i Schibsted Partnerstudio.

- Ledelsens valg om å kalle alle tilbake til kontoret har ikke vært en populær avgjørelse blant medlemmene våre. Det oppleves som et steg tilbake, sa tillitsvalgt i Schibsted Partnerstudio, Lars Marius Matre, til Kampanje. 

Les mer: Pisker Schibsted-ansatte tilbake fra hjemmekontor: - Ikke en populær avgjørelse

- Å fjerne et gode er aldri særlig populært

Employer Branding-sjef i Whydentify, Hans Petter Stub, har stor forståelse for at arbeidsgiver ønsker at ansatte er mer på kontoret.

- Især om det påvirker kvaliteten eller effektiviteten positivt. Men å fjerne et gode er aldri særlig populært. En arbeidsgiver som må «tvinge» ansatte tilbake bør snarere se på hvordan de kan få ansatte til å ville komme tilbake av egen fri vilje, sier han til Kampanje.

Han tror ingen ansatte vil gå så langt som å slutte bare fordi hybridkontor avvikles.

- Men det kan gjøre det noe vanskeligere å ansette nye - særlig når Schibsted enn så lenge er en av svært få som har signalisert dette. Men kanskje de er en fødselshjelper for andre som har tenkt å gjøre det samme, men nølt.

Poenget med å ha ansatte på kontoret må være fordi man ønsker å skape et godt miljø - og ikke for å sjekke hva folk gjør. Det blir i så fall for dumt. Eva Stenbro, konserntillitsvalgt i Amedia

- Akkurat nå har vi ikke nok plass

I TV 2 er det ingen planer om å fjerne muligheten for hjemmekontor.

- Hos oss ønsker veldig mange å være fysisk til stede på kontoret - noe vi selvfølgelig synes er fint, sier organisasjon- og kommunikasjonsdirektør i mediehuset, Lene Eltvik Vindfeld til Kampanje.

- Vi opplever at fysisk oppmøte kan være viktig både for trivsel og produktivitet, og det siste året har vi sett at vi har måttet utvide kapasiteten etter korona for å ha nok plass til fysisk tilstedeværelse.

Vindfeld forteller at mediehuset ikke er i mål og per nå ikke har kapasitet til å huse alle ansatte samtidig.

- Vi skal fortsette med tilpasning av lokalene våre i 2024 slik at den svarer til behovene våre. Men akkurat nå har vi ikke nok plass, dersom alle våre ansatte skulle møtt opp fysisk.

Fleksible ordninger fungerer bra i mediehuset, på lik linje i Bergen og Oslo.

- Vi legger fortsatt til rette for fleksible ordninger fordi det fungerer veldig bra. Dette kan bidra til bedre balansen i de ansattes liv og derfor mener vi det kan være opp til hver enkelt leder og team. Vi ønsker i utgangspunktet at folk er til stede sammen med kolleger når det føles viktig og riktig, men at dette bør være opp til hvert arbeidsmiljø for å finne en balanse som fungerer.

Dette begrenser seg for ansatte med turnusordninger.

- Særlig i de redaksjonelle miljøene er det roller som i større grad er bundet til fysisk tilstedeværelse.

- Skal vurderes lokalt i hvert selskap

Amedia har en konsernpolicy for hjemmekontor og fjernarbeid som ble innført post covid, opplyser Hilde Norddal, konserndirektør Amedia Salg og Marked.

- Bruk av hjemmekontor skal vurderes lokalt i hvert enkelt selskap, basert på arbeidstakers ønsker, selskapets egenart og arbeidets karakter. Bruken av hjemmekontor kan derfor variere, både mellom selskaper og mellom arbeidstakergrupper og enkeltansatte innenfor samme selskap. Med andre ord praktiseres dette ulikt fra selskap til selskap, sier Norddal til Kampanje.

For anonseavdelingen i Amedia salg og marked, praktiseres en ordning med tre faste dager på kontoret.

- Dette er for å sikre god samhandling og møteplasser på samme dager. Per nå har vi ikke planer om å endre på denne praksisen, men det vurderes løpende. Vi oppfordrer alltid medarbeiderne våre til å være mest mulig på kontoret. 

Trives på hjemmekontor:

Konserntillitsvalgt i Amedia, Eva Stenbro sier hun får gjort dobbelt så mye fra hjemmekontor som når hun er fysisk på kontoret: - På kontoret blir det mer spørsmål og prat ved kaffeautomaten - som er en verdi i seg selv - men ikke nødvendigvis hver dag.

- Vet ikke hvor klokt det ville vært

Konserntillitsvalgt i Amedia, Eva Stenbro forteller at det er opp til hver enkelt bedrift lokalt om hvilke ordninger som skal praktiseres.

- Vi har mange redaksjoner og selgere, så det ville uansett vært vanskelig å legge noen konsernføringer. Ledelsen har også sagt at de er positive til at de ansatte går gjennom ulike faser i livet, der muligheten for hjemmekontor kan være avgjørende for at hverdagen går opp, sier Stenbro til Kampanje.

Hun har også fått flere tilbakemeldinger fra ansatte som sier at de konsentrerer seg bedre på hjemmekontor.

- Vi har mange åpne kontorlandskaper og flere som melder at det er enklere å jobbe hjemmefra uforrstyrret når de jobber med oppgaver som krever mer tankevirksomhet. Og jeg vet også med meg selv at jeg får gjort dobbelt så mye når jeg er hjemme. På kontoret blir det mer spørsmål og prat ved kaffeautomaten - som er en verdi i seg selv - men ikke nødvendigvis hver dag.

Hun har ikke fått noen signaler fra konsernledelsen om at kommer noen endringer i nær tid.

- Nå vet jeg heller ikke hvor klokt det ville vært. For er det noe vi lærte etter pandemien, så er det at blant 2000 ansatte, finnes omtrent like mange ulike behov. 

Rett etter pandemiens slutt var det noen få diskusjoner om hvor mange dager de ansatte kunne disponere til hjemmekontor, eller om hybridløsningen skulle kuttes ut.

- Det er mer enn hundre bedrifter i Amedia, som alle har sine behov. Og som konserntillitsvalgt tenker i hvert fall jeg at hele poenget og målet med å ha ansatte på kontoret må være fordi man ønsker å skape et godt miljø - og ikke for å sjekke hva folk gjør. Det blir i så fall for dumt. Da må man heller ta en prat med dem det gjelder, sier Stenbro.

Hennes inntrykk er at folk jobber mer fra hjemmekontor enn de gjør fysisk på kontoret.

- Nettopp fordi mange har et større behov for å bevise at de jobber enda mer effektivt og bra fra hjemmekontor.

Schibsted-rivaler holder på hybridkontor: - Får gjort dobbelt så mye når jeg er hjemme