Pisker Schibsted-ansatte tilbake fra hjemmekontor: - Ikke en populær avgjørelse

Frem til nå har rundt 200 Schibsted-ansatte i Norge hatt mulighet for hjemmekontor to dager i uken. Det blir det mer eller mindre slutt på.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

Etter lang tid med hjemmekontor gjennom pandemien og nåværende praksis med hybridkontor, signaliserer kommersiell direktør i Schibsted, Christian Haneborg, at han ønsker bedre fysisk oppmøte på kontoret så fort kalenderen viser januar.

- Etter pandemien gikk vi over til tre fysiske kontordager og to valgfrie dager som de ansatte kunne disponere til hjemmekontor hvis de ønsket det, forteller Haneborg til Kampanje.

Tirsdag og onsdag har vært faste kontordager i Schibsted-konsernet, slik at de ansatte har måtte lagt de to valgfrie dagene utenom disse. Nå ønsker Schibsted-direktøren at de ansatte primært jobber fra kontoret.

- Vi vet at det skjer mer magi når folk møtes og jobber sammen. Vi er avhengig av kreativitet og innovasjon - og det oppstår i større grad når man møter opp fysisk.

Fra 1. januar trer denne praksisen i kraft.

- Vi signaliserer nå at vi vil ha folk tilbake på kontoret, samtidig er det viktig å understreke at det fremdeles vil være noe rom for hjemmekontor. Dette blir en vurdering mellom den ansatte og nærmeste leder.

Dette har rundt 200 Schibsted-ansatte i Schibsted Marketing Service (SMS) fått beskjed om. Mottakelsen har vært blandet.

- Det vil alltid være ulike reaksjoner, der noen er positive og andre mer skeptiske. Grunntanken bak dette er at vi skaper mer kreativitet og innovasjonskraft i møter med kolleger, kunder og miljøer, sier Haneborg.

- Vi har så mange flinke folk og vi er trygge på at dette vil bidra til å gi oss en enda bedre forutsetning til å vinne kampen mot konkurrentene våre. Vi har alltid løpende diskusjoner om hva som skal til for å forsterke konkurransekraften vår i markedet, og dette er et av tiltakene vi gjør for 2024, sier Haneborg.

Magi:

- Vi vet at det skjer magi når folk møtes og jobber sammen, sier Christian Haneborg i Schibsted.

- Flere miljøer er redde for at dette skal spre seg

Konserntillitsvalgt i Schibsted, Rune Berge, kjenner til beslutningen om å kalle alle ansatte i Schibsted Marketing Service i Norge tilbake til kontoret. I første omgang gjelder dette for det kommersielle miljøet i Norge, også vil det være opp til hver enkelt avdeling hvilke kontorordninger som skal praktiseres lokalt etter hvert.

- Jeg har plukket opp at det har vært flere negative reaksjoner til avviklingen av hybridkontor, og at det for mange oppleves litt kontroversielt, sier Berge til Kampanje.

Som konserntillitsvalgt har han vært positiv til den nye hybridhverdagen som blomstret frem etter pandemien.

- Jeg har lest flere undersøkelser som underbygger at det er positivt med et mer fleksibelt arbeidsliv med både kontor og hjemmekontor. 

Han tror mindre fleksibilitet kan skape utfordringer for mange ansatte.

- Mange har lagt opp livene sine på en ny måte som følge av den nye tilværelsen med hybridkontor, og for mange kan dette oppleves problematisk at fleksibiliteten mer eller mindre fjernes. Som tillitsvalgt er jeg opptatt av at de ansatte blir inkludert slik at det kan legges til rette for spesielle behov. Hybridløsningen er noe som veldig mange har vent seg til.

De rundt 200 ansatte som dette vil gjelde for i første omgang, ble informert på et allmøte forrige uke. Dette har også skapt bekymring i andre deler av Schibsted-konsernet.

- Flere miljøer er redde for at dette skal spre seg, og jeg vet at spesielt det svenske Marketing Service-miljøet frykter dette.

- Har ikke vært en populær avgjørelse

- Dette har vært et gode som har kommet både arbeidsgiver og de ansatte til gode. Ved å styre egen arbeidsdag tror jeg at folk har jobbet langt mer kveldstid og i helger, sier klubbleder i Parat Media Schibsted Norge , Tone Sagen til Kampanje.
 
Hun trekker også frem at folk har vent seg til en ny hverdag.
 
- Mange synes det er krevende å skulle møte opp fysisk fem dager i uken, fordi de for eksempel har skaffet seg hund eller har barn som ikke kjenner til noen annen virkelighet. I tillegg har vi vent oss til mye større fleksibilitet i arbeidslivet, og for mange vil dette kreve mye planlegging for å få hverdagen til å gå opp.
 
- Også gjenstår det å se om mindre fleksibilitet i arbeidsdagen gir mindre fleksible ansatte.
 
Sagen understreker at ikke all fleksibilitet blir borte på nyåret.
 
- Ledelsen har kommunisert at det skal være rom for fleksibilitet, og jeg ser på det som en selvfølge at de som trenger tilretteleggelse i hverdagen - også får det. Det må de stå for!
 
Reaksjonene har vært blandet.
 
- Noen synes det er deilig å komme tilbake til et kontor fullt av mennesker, mens mange synes det er mer problematisk. Det er strekk i laget, sier Sagen.
 
Den nye ordningen gjelder for kommersiell avdeling og inkluderer Schibsted Partnerstudio.
 
- For de som jobber med salg tror jeg ikke det var så overraskende. Det har svirret litt rykter om dette en stund, så de var nok ganske innstilt på dette. Men for Partnerstudio kom nok dette ganske brått på.

Noe tillitsvalgt i Schibsted Partnerstudio Lars Marius Matre, kan bekrefte.

- Ledelsens valg om å kalle alle tilbake på kontorene har ikke vært en populær avgjørelse blant medlemmene våre. Det oppleves som et steg tilbake og vil bli en stor omveltning for alle som har lagt opp hverdagene og livene sine rundt en fleksibel arbeidsdag - som vi har vært vant med de siste fire årene.

Partnerstudio er rundt 70 ansatte.

- Når det er sagt, har ledelsen bestemt seg, og det virker ikke å være noe som vil reverseres med det første. Vårt fokus er derfor å ivareta medlemmenes behov inn i dialog med ledelsen, slik at overgangen blir så god som mulig innenfor de rammene vi har fått, avslutter Matre.

Pisker Schibsted-ansatte tilbake fra hjemmekontor: - Ikke en populær avgjørelse