Sjokktall fra mediebransjen - halvparten vil nedbemanne i 2023

- Stemningen er pill råtten, sier NHO-topp.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Dag Robert Jerijervi Journalist

Høsten har bydd på kalddusj etter kalddusj for det norske næringslivet og mediebransjen er intet unntak. Faktisk peker landets medietopper seg ut som landets mest pessimistiske ledere. Det viser helt ferske tall fra NHO.

- Stemningen er pill råtten. Mediebedriftene er de mest depressive bedriftene vi har. Det viser vår månedsundersøkelse i desember, sier direktør for samfunnsøkonomi i NHO, Øystein Dørum, til Kampanje.

Det er medlemmene i Mediebedriftenes landsforening (MBL) som svarer på NHO-undersøkelsen. Foreningen har størst overvekt av fremtidspessimister av alle NHOs 17 landsforeninger ifølge Dørum.

- Vi har også solid overvekt av negative svar på sysselsettingsutsikter, fremtidige investeringer og på inntjening.

Han tar forbehold om at de kun har fått inn svar fra 29 mediebedrifter i desemberundersøkelsen. Det er daglige ledere i mediebedriftene som svarer.

Dette er dessverre et av flere tegn vi har sett denne høsten på at det blir mer og mer krevende for medlemmene våre å finansiere journalistikken. Randi Øgrey, MBL-sjef

- Har kommet brått på

Noe av pessimismen mener han kan tilskrives økte råvare-, papir- og distribusjonskostnader og en generelt dårligere avisinntjening.

- Kvartalsrapporten for mediebedriftene er på sitt svakeste siden fjerde kvartal 2016, og da hadde vi en oppbremsing i forbindelse med oljeprisfallet.

- Ikke ofte man ser et så stort fall i optimisme?

- Nei, og det har kommet brått på for alle bransjene våre. Det du kan si et at for mediebedriftene har stemningen snudd fra pluss til minus tidligere enn for andre. Et annet poeng er at mediebedriftene har historisk sett gjennomgående ligget på minussiden når det gjelder fremtidsutsikter, og det er strukturelt at de er mer pessimistiske enn andre næringer.

Forvarsel:

- Det kan være kanarifuglen i kullgruven-effekten, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum om den overveldende pessimismen i mediebransjen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

- Et bekymringsfullt bilde

MBL-sjef Randi S. Øgrey liker ikke signalene hun får fra medlemmene sine. Hun er bekymret for hva som venter på andre siden av nyttårsaften. 

- Selv om det er få mediebedrifter som har svart på denne undersøkelsen, gir dette oss et bekymringsfullt bilde av hvordan situasjonen er for flere. Dette er dessverre et av flere tegn vi har sett denne høsten på at det blir mer og mer krevende for medlemmene våre å finansiere journalistikken. På toppen av dette kom oversikten for reklamemarkedet for november, og for ikke lenge siden la vi frem tall for nordmenns betalingsvilje for nyheter. Der ser vi at strammere økonomi fører til tøffere prioriteringer hos abonnentene og til oppsigelser av medieabonnement, sier hun til Kampanje.

MBLs rapport om nordmenns betalingsvilje viser at fire av ti har fått en merkbar strammere økonomi i løpet av de siste 12 månedene, og av disse har fire av ti sagt opp minst et abonnement på enten avis, strømming eller podkast. 

Reklametallene MBL-sjefen henviser ble servert av Mediebyråforeningen denne uken. De viser at markedet stupte med 15 prosent i november. Etter elleve måneder er den totale veksten i markedet krympet inn til snaue 1,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette viser en oppbremsing i reklamemarkedet, sier daglig leder Kristin Brimi i Mediebyråforeningen.

Les mer: Reklamemarkedet stuper - tilbakegang i alle kanaler

Går raskt:

- Vi er ofte de første som merker markedssvingningene, og det går ganske fort, sier MBL-sjef Randi S. Øgrey. Her er hun i samtaler med TV 2-sjef Olav T. Sandnes på Kulturdepartementets budsjettfremleggelse tidligere i høst. Foto: Øyvind Hofsrud

- Dramatisk

En strammere privatøkonomi og et reklamemarked i fritt fall kan bli en katastrofal kombinasjon for mange mediehus. Det er en virkelighet flere medieledere allerede har tatt innover seg. I NHOS økonomibarometer for fjerde kvartal oppgir 81 prosent at de forventer enn forverring i markedsutsiktene for de neste seks månedene. Ingen venter bedring.

72 prosent oppgir at de venter svekket driftsresultat, og 55 prosent oppgir at de vil redusere antall ansatte neste seks måneder.

Denne undersøkelsen er besvart av 45 av MBLs medlemsbedrifter.

- At 81 prosent av respondentene venter en forverring i markedsutsiktene det neste halve året er dramatisk. Selv om det kun er 50 mediebedrifter som har svart, er dette alvorlig for de det gjelder. Da er det heller ikke rart at de samme bedriftene sier at man eventuelt vil vurdere antall ansatte. Dessverre er det ett av flere kuttiltak man må vurdere om situasjonen blir verre, sier Randi S. Øgrey.

Hun mener vi må være forberedt på nedbemanninger i mediebransjen. Likevel har hun et håp om at bedriftene skal klare å kutte kostnader på andre måter.

- Mitt inntrykk er at man ser på andre steder å spare først, og at man jobber hardt for å beholde sine redaksjonelt ansatte, sier hun.

Øgrey mener vi etter all sannsynlighet står foran «et bratt år».

- I sum så gir det et bilde av en krevende situasjon for mange mediehus. På toppen av dette kommer også forverrede rammevilkår, større press på distribusjon og doblet papirpris. Det er ganske mye som er lagt på skålen nå.

Les også: Mediebransjen skraper bunnen i ny undersøkelse: - Håper virkelig ikke at folk kutter ut avisabonnementet

Sjokktall fra mediebransjen - halvparten vil nedbemanne i 2023