Bane Nor lyser ut ny millionkontrakt for innholdsbyrå - vil kutte ned på antall partnere

Spoon vil være med videre, mens GK fortsatt er i tenkeboksen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Togselskapet Bane Nor, som har som formål å eie, vedlikeholde og drifte togskinnene i Norge, er i disse dager på jakt etter et nytt innholdsbyrå. Avtalen skal erstatte avtalen de inngikk med innholdsbyrået Spoon og PR-byrået Geelmuyden Kiese januar 2019. 

Den nye avtalen skal ha en maksramme på 35 millioner kroner over to år med mulighet for tre års forlengelse og skal dekke Bane Nors behov for kommunikasjon- og redaksjonelle tjenester. 

- I slutten av juni neste år går den nåværende avtalen ut, og som et statsforetak må vi lyse rammeavtaler ut igjen etter endt periode. Vi er ute etter en rammeavtale på lignende nivå som det vi har med Spoon og Geelmuyden Kiese i dag. Vi er ikke på jakt etter et miljø som kan tilby en mengde forskjellig kompetanse, men et byrå som kan levere kommunikasjon- og redaksjonelle tjenester av et viss omfang som det er beskrevet i Doffin, sier leder for medier og digitale kanaler i Bane Nor, Nina Aasmundsen, til Kampanje

I utlysningen på Doffin, heter det at Bane Nor ønsker bistand innen «konsept- og idéutvikling, budskapsutforming (tekst), design og produksjon av kommunikasjon tilpasset ulike kanaler. Leveransen omfatter blant annet film, foto, video, animasjon og 3D-modellering (for kommunikasjonsformål) eller ulike former for informasjonsmateriell som brosjyrer, presentasjoner m.m.»

- Vi ønsker å gå over til én leverandør

I den nye anbudsrunden ønsker Bane Nor å velge ut tre til fem leverandører som skal gi tilbud, og Aasmundsen forteller at både GK og Spoon er «hjertelig velkomne til å søke på anbudet som nå ligger ute».

De to byråene har i sin tid blant annet bistått med tekstproduksjon, utvikling av års- og bærekraftrapport, brosjyrer, enkle informasjonsvideoer til sosiale medier, holdningsskapende arbeid og employer branding, ifølge Aasmundsen.

Den gjeldende avtalen hadde en maksramme på 25 millioner kroner over fem år, altså ti millioner mindre enn den de har lyst ut nå. 

- Avtalen vi nå lyser ut gjelder for hele Bane NOR SF og Bane NOR Eiendom, og har et noe bredere nedslagsfelt og mulighetsrom i forhold til organisasjonens behov. Viktig å presisere at verdien i disse rammeavtalene ikke er det samme som kjøpsplikt. Behovet for gode kommunikasjonsløsninger er i utvikling og det er det vi tilrettelegger for i rammeavtalen, kommenterer Aasmundsen. 

Bane Nor har også valgt å avslutte samarbeidet med Spoon og GK tidligere enn de hadde trengt. Lengden på gjeldende avtale var på to år med mulighet for tre års forlengelse, men her har Bane Nor kun forlenget med ett år av tre mulige opsjonsår. 

Nylig valgte de og ta et halvt år til frem til de har nytt byrå på plass til sommer. 

- Vi har utvidet avtalen til å gjelde et halvt år av opsjonsperioden, og deretter ønsker vi å gå over til én leverandør. Derfor har vi et anbud ute, kommenterer Amundsen, før hun utdyper:

- Det har blitt litt vanskelig med fordelingen med to byråer, for det skal være nogenlunde likt mellom de, og det blir det vanskelig å få til i det daglige.

- Det er en kjempefordel for både kunde og byrå

At Bane Nor ønsker å sitte med en leverandør, har partner og kundeansvarlig i GK, Geir Ove Harnes, stor forståelse for. 

- Ja, absolutt. Det er en kjempefordel for både kunde og byrå. Det er en uting i offentlig sektor at det alltid skal være tre eller flere byråer hektet på avtalene. For byråenes del betyr det at vi må bruke utrolig mye pitchtid på kampanjer og tiltak. Det blir både ulønnsomt og krevende. For kundens del så slipper de å briefe opp flere byråer hver gang man skal ut med noe og får ett byrå som kjenner de godt. Så dette grepet tenker jeg er en stor fordel, sier han til Kampanje. 

Harnes opplyser at samarbeidet har vært «veldig bra», menat de enda ikke har tatt en endelig avgjørelse på om de vil forsvare kunden. 

- Vi ser på den, men vi har ikke tatt noen avgjørelser enda. Men ingen tvil om at dette er en veldig spennende kunde, sier han. 

- Hva tenker dere om at de kun tok i bruk halvannet år av de tre opsjonsårene de hadde på avtalen?

- Det er helt normal prosedyre i offentlige kontrakter. Dette var en treårskontrakt som de så forlenget frem til sommeren '22. Nå er det ny runde for ny avtale , og det er helt greit for oss. Vi i GK jobber lite med offentlige kunder, men Bane Nor har vært en veldig spennende kunde å jobbe med og som passer samfunnsbyrået Geelmuyden Kiese veldig bra. 

- Noen ganger blir de offentlige anbudene så brede at de bare treffer de største byråene

Det sier byråleder i Spoon, Siv Tonje Solfjeld, som mener at den nye Bane Nor-utlysningen passer porteføljen deres godt. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Spoon.

- Vi har allerede begynt å forberede oss

Byråleder i Spoon, Siv Tonje Solfjeld, forteller at de absolutt skal være med i den nye konkurransen.

- Vi har allerede begynt å forberede oss til den, sier hun til Kampanje. 

Byrålederen forteller at de har hatt et godt samarbeid med Bane Nor, med stor variasjon i oppdrag. 

- Vi har fått gjøre både store og små prosjekter, alt fra merkevarebyggende kampanjer, holdningskampanjer og en del forskjellige designoppdrag. Det er mange i Bane Nor som kan bestille tjenester fra oss, så det har vært et variert arbeidsforhold, sier Solfjeld.

Hun mener at den nye utslyningen passer dem godt. 

- Det er en stor kontrakt, men det de har lyst ut er likevel tydelig innenfor kommunikasjon, redaksjonelle tjenester og design, som matcher oss godt. Noen ganger blir de offentlige anbudene så brede at bare de største byråene kan levere alene, men her synes vi de treffer vår tjenesteportefølje ganske godt.

- Nå er de på jakt etter ett byrå istedenfor to, noe som også er bakgrunnen for at de lyser ut tidligere enn de hadde trengt. Har dere forståelse for den avgjørelsen?

- Ja, og det tenker jeg er opptil dem. Om de synes det er viktig, og at det er praktisk for dem at alle oppdrag skal samles ett sted, kan godt tenkes. Vi har ikke vært så mye i kontakt med det andre byrået i avtalen, vi har tatt de oppdragene som har kommet vår vei, og det har fungert kjempe fint. 

Har tidligere blitt kritisert for høy pengebruk

Bane Nor har også fra før av to avtaler gående med Knowit (tidligere Creuna), som ble signert på tampen av 2019, nesten ett år etter kontrakten for kommunikasjon- og redaksjonelle tjenester med Spoon og GK. 

Avtalene med Knowit dreier seg om merkevarebygging og visuell identitet, og har en prislapp på 54 millioner kroner over seks år. Etter at Kampanje meldte dette tilbake i november 2019, var det flere opposisjonspolitikere som steilet og som stilte spørsmålstegn ved pengebruken. 

Det hjalp heller ikke på at Minerva kunne melde at Bane Nor sysselsatte 50 personer i kommunikasjonsstillinger tilbake i 2019.

- Hvorfor trenger Bane Nor et innholdsbyrå - hva er det ved driften deres som gjør at dere trenger slike kommunikasjonstjenester?

- Bane Nor har ansvaret for å gi tydelig og god informasjon til mange ulike målgrupper. Det kan være de reisende, togselskapene, naboer som påvirkes av vårt arbeid langs jernbanen, kommuner, entreprenører og andre samarbeidspartnere og potensielle arbeidssøkere. I noen tilfeller trenger vi bistand til konsept- og ideutvikling samt produksjon av kommunikasjon tilpasset disse. Det kan være film, foto og animasjon eventuelt også ulike former for informasjonsmateriell som brosjyrer, presentasjoner med mer, svarer Aasmundsen.

Bane Nor lyser ut ny millionkontrakt for innholdsbyrå - vil kutte ned på antall partnere