WPP-byrå beholder plassen i milliardklubben – men møter konkurranse fra mer spissede mediebyråer

- At vi klarer å holde inntektene oppe skyldes flere ting, blant annet en veldig offensiv satsing på new biz, sier toppsjef.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Som et WPP-eid mediebyrå befinner Essence Mediacom seg i samme familie som Mindshare, Wavemaker og MediaPlus, som til sammen omsetter for rundt 2,5 milliarder kroner. Det største byrået i gruppen er Essence Mediacom som fikk en medieomsetning på 1,03 milliarder kroner i 2022, svakt opp fra 2021-tallene. Byrået som før bare het Mediacom byttet navn tidligere i år.

- Vi er fornøyde med tallene etter at 2021 ble et veldig spesielt år for Essence Mediacom. Da mistet vi blant annet Landbruket, men så klarer vi på tross av dette å øke inntektene våre i 2022, sier administrerende direktør Britt Skjeppestad til Kampanje. 

Det var på høsten i 2021 at byråets aller største kunde, Landbruket, glapp. Denne avtalen samlet mediekjøpene til selskaper som Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri, og lå etter det Kampanje kjenner til i størrelsesorden 300-350 millioner kroner i rene mediekjøp i året. Tapet av kunden fikk også store effekter på 2022-tallene.

Byråinntektene holdet seg likevel og endte til slutt på 129 millioner kroner i 2022 helt på linje med hva tilfelle var i 2021.

- At vi klarer å holde inntektene opp skyldes flere ting blant annet en veldig offensiv satsing på new biz, der vi har vunnet flere nye kunder, sier Essence Mediacom-sjefen.

Les også: Starcom overtar gigantavtale med landbruket: - En av de største på markedet

Holder seg i milliardklubben

Noen av kundene som har kommet til den siste tiden og som har vært med å fylle tomrommet etter Landbruket er Mills, Coca-Cola, Telia, One Call og Klarna. I tillegg kom også Sonans tilbake til byrået etter at kunden hadde «vært ute og testa markedet i noen måneder», ifølge byrålederen.

- Vi ser også at flere kunder bruker oss bredere enn tidligere. Med økt mediefragmentering ønsker kundene at vi bryr oss om innhold, teknologi og data. Så vi utvikler oss i takt med kundebehovet, sier Skjeppestad.

Som del av Group M og WPP er Essence Mediacom del av et av verdens største kommunikasjonskonsern og således også en av de fire store på det norske markedet sammen med Dentsu, Omnicom og Publicis. Essence Mediacom holder seg også så vidt over en milliard i medieomsetning sammen med byråer som Carat, Starcom og OMD. 

- Er det en milliardklubb i byråbransjen? 

- Nei, det er det jo ikke det og det er jo heller ikke det viktigste. Det viktigste er at vi skaper verdier og gode leveranser til kundene våre. Hvor store vi er blir sekundært.

- Hvordan møter dere konkurransen fra de mer spissede perfomancebyårene som Synlighet, Noa Connect og andre? 

- Det skjerper konkurransen og ser du hele Group under ett så har vi i dag nordens største perfomance-miljø, sier hun.

Les også: Group M samler spesialister i ny satsing - Anders Halfdansen får lederjobben

Nest beste resultat siste ti år

Ser en på omsetningen til Group M Nexus, som huser perfomance-miljøene til WPP i Norge, så endte den på over halv milliard kroner i 2022. At Group M har valgt å bygge opp et performance-miljø slår også inn på antall ansatte i Essence Mediacom som faller fra over 70 til rundt 50 i 2022.

- Som et svar på konkurranse fra spissede performancebyåer har vi etablert Nordens største performancebyrå i Group M Nexus. Vi har valgt å bygge store kompetansemiljøer innen digitale disipliner for å sikre de beste hodene. Ansatte som tidligere var en del av årsverkene i Essence Mediacom er nå en del av GroupM Nexus. Det ser ut som vi har blitt færre, men vi er totalt sett flere i 2022 sammenlignet med 2021, sier hun.

Det slår inn på resultatet til mediebyrået som preges av en kraftig økning i lønnskostnader og det med over 11 millioner kroner. Driftsresultat faller dermed fra 32,4 millioner kroner til 19,7 millioner kroner.

- Det er drevet av økte lønnskostnader og at vi driver på et kunstig lavt nivå i 2021, sier Skjeppestad.

Selv om nedgangen er betydelig så er driftsresultatet blant selskapets aller beste noensinne og nest best om en legger de siste ti årene til grunn.

 - Mediemarkedet faller med 2-3 prosent viser reklamestatistikken. Hva tenker du om 2023?

- Vi har et mer krevende marked. Sånn er det og vi står alle i det og føler på det. Da må vi også gjøre de tiltakene som kreves, Men det er mange spennende new biz-prosjekter på gang og etter sommeren har det ikke vært så mørkt. Det er lys i tunnelen, sier hun

- Mange byråer har permittert ansatt. Har dere i Essence Mediacom også måttet permittere?

- Ikke så mange, men vi har noen som er permittert i 50 prosent og noen av permitteringene løper fortsatt. Det har vært et tøffere år så langt, sier hun.

- Er dere med på noen store pitsjer denne høsten?

- Ja det er vi. Vi er alltid med på noen store og små pitsjer. Som byrå er man jo generelt positiv til new biz, sier Skjeppestad.

Les også:  Vil kjempe om Coops mediemillioner: - Alle som kan kaster seg nok inn i denne kampen

Her kan du se alle regnskapstallene til Essencemediacom i 2022. Alle tall i MNOK. Kraftig fall i resultatet

Essencemediacom 2022 2021 Endring i %
Omsetning 1.033,8 1.028,5 - 0,5
Byråinntekt 129,0 129,0 -
Driftsresultat 19,7 32,4 - 40
Resultat før skatt 19,1 32,5 - 41

WPP-byrå beholder plassen i milliardklubben – men møter konkurranse fra mer spissede mediebyråer