Lokker PR-byråer med 15 NAV-millioner: - Vi kjøper svært lite konsulenttjenester

Dagens byrå, Try Råd, vil være med videre.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

NAV er i disse dager ute med et nytt PR- og kommunikasjonsanbud som skal dekke en rekke områder for Norges største statlige aktør. Siden 2018 er det Try-huset med PR-byrået Try Råd i spissen, som har geleidet og bistått velferdsetaten i deres kommunikasjonsbehov. I utlysningen heter det at NAV vil dekke en rekke områder innen reklame- og medietjenester. 

- I korte trekk skal avtalen dekke de fleste kommunikasjonsbehov knyttet til kommunikasjon- og kampanjeaktiviteter, inkludert medieplassering.  Avtalen som skal inngås går i stor grad på de samme fagområdene som avtalen vi har med Try i dag, sier avdelingsdirektør for kanaler i NAV, Espen Sunde, til Kampanje. 

Det inkluderer blant annet strategisk rådgivning i forbindelse med reklame- og medieplasseringer, markedskommunikasjon, utvikling av kanaltilplassede og visuelle kommunikasjonsløsninger, medierådgving og -plassering og arbeidsgiverprofilering. 

NAV har tidligere blitt identifisert blant statens «verstinger» hva gjelder kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester, og har fått mindre kommunikasjonsmillioner å rutte med over statsbudsjettet for 2022. 

- Vil det ha noe å si for den nye avtalen dere vil inngå?

- Vi har over noen år hatt en sourcing-strategi som innebærer å veksle konsulenter med internt tilsatte. Vi har endret vår interne kompetanseprofil radikalt som følge av dette, og kjøper vesentlig mindre konsulenttjenester enn det vi gjorde for få år tilbake. Likevel vil det alltid være behov for kjøp av noe kapasitet og spesialkompetanse i våre utviklingsaktiviteter. På kommunikasjonssiden kjøper vi imidlertid svært lite konsulenttjenester gitt vår størrelse, svarer Sunde. 

Les også: Regjeringen skal spare 40 millioner på konsulentkjøp - disse 20 virksomhetene må kutte

Bruker mindre penger på eksterne kommunikasjonsavtaler

I den nye avtalen anslår NAV at kontraktens verdi vil være på mellom 10-12 millioner kroner (inklusiv merverdiavgift) over fire år. De skriver samtidig at «maksimalt vil kostnadene gjennom avtaleperioden forventes å være 15 millioner kroner inkludert mva.»

Dette ligger på omtrent samme nivå som da NAV inngikk avtale med Try tilbake i 2018, men det er fortsatt langt mindre enn avtalen de hadde før det, med Siste Skrik Kommunikasjon. Den hadde en maksramme på 25 millioner kroner. 

- Verdien på slike avtaler settes ut fra erfaringstall. Denne type aktivitet har gått noe ned, men vi må også ta høyde for bestillinger som kan komme fra politiske vedtak med ekstra behov for kampanjerelaterte aktiviteter. Nå er det likevel sånn at vi svært sjelden gjør veldig store produksjonssettinger i våre løsninger og tjenester som er for brukerne, siden vi jobber tverrfaglig og smidig med løpende, små leveranser. Det betyr også et mindre behov for å kommunisere endringer mot befolkningen gjennom store kampanjer.

I tillegg til avtalen som nå skal fornyes har også NAV kapasitet- og kompetanseavtaler innen design med tech-selskapet Bekk og konsulentkonsernet Sopra Steria. 

Har primært stått for innholds- og reklameproduksjon:

Det forteller Try Råd-leder, Sindre Beyer, som har skjøttet kundeforholdet til NAV på vegne av Try-huset siden de vant kontrakten i 2018.

Try Råd vil være med videre

I september 2018 inngikk NAV og Try en avtale for kommunikasjonstjenester til en anslått verdi av 12 millioner kroner. Velferdsetaten fikk da trekke på krefter fra hele Try-huset, men det var alikevel PR-avdelingen, Try Råd, som fikk ansvaret for å håndtere kundeforholdet. 

Byråleder Sindre Beyer forteller at de har planer om å delta i det nye anbudet når Kampanje ringer. 

- Absolutt! Vi har jobbet med de i flere år og ønsker å delta i denne omgangen òg. NAV er en spennende kunde med et viktig samfunnsoppdrag. 

Han forteller at de har stått for mye reklame- og innholdsproduksjon for Nav i perioder der det har vært behov. 

- Vi har hatt mye produksjon og stilt med ekstra kapasitet i perioder særlig innen innhold- og reklameproduksjon, sier Beyer. 

Da Kampanje omtalte Try-husets seier i forrige anbudsrunde, avviste både NAV og Beyer at det var snakk om en PR-avtale. 

- Kommunikasjonsarbeid er sjelden bare den ene eller andre sjangeren, og vi jobber med kommunikasjon i det brede. En stor andel av vår kundemasse gjelder også reklame- og mediebyråformidling, sa Beyer om kundeforholdet på nyåret i 2019. 

Les også: Regner velferdsmillioner over Try

Lokker PR-byråer med 15 NAV-millioner: - Vi kjøper svært lite konsulenttjenester