I september 2018 inngikk Nav og Try en avtale for kommunikasjonstjenester til en anslått verdi av 12 millioner kroner. Avtalen strekker seg over to år med mulighet for tre års forlengelse med ett år av gangen. Det er Try Råd og den tidligere Ap-politikeren Sindre Beyer, som på vegne av Try-huset skal håndtere kundeforholdet. Tidligere har Nav benyttet seg av Siste Skrik Kommunikasjon med Re:media som underleverandør. 

I avtaleteksten står det at Nav vil dekke et bredt spekter av tjenester innen reklame og medieplassering, blant annet markedskommunikasjon, kampanjer, design, visuell identitet og medierådgiving og – plassering. Den åpner også for PR-bistand og – service.  

Seksjonssjef i kommunikasjonsavdelingen ved Nav, Ellen Hov Aanæs, forteller derimot at de ikke har planer om å bruke Try til PR-arbeid.

- Try er involvert i prosjekter hos oss, som for eksempel utviklingen av en ny plattform for arbeidsmarkedet. Da er de inne og gir råd om flere ting som eksempelvis målgrupper og kanaler, og strategi for å nå disse. Avtalen er også slik at vi kan bruke Try til mediesaker, men det har vi ikke gjort enda.

- Så det blir ikke Trys oppgave å få frem solskinnshistoriene i media?

- Nei det er det ikke, i den grad vi har «solskinnshistorier» i mediene, selv om det har blitt litt flere av de enn det en gang var. De oppgavene, samt medietrening, samfunnskontakt og krisekommunikasjon, løser vi selv i kommunikasjonsavdelingen, hvor vi har god kompetanse og resurser.

- Kjenner arbeidsmarkedet og offentlig sektor 
Daglig leder og partner i Try Råd, Sindre Beyer, forteller at det er en fjær i hatten å lande Nav som kunde.

- Nav er en veldig spennende kunde for oss. De utgjør størstedelen av offentlig sektor, og er en viktig brikke i det å få velferdssamfunnet og arbeidsmarkedet til å fungere slik at vi får et godt land å bo i, sier han til Kampanje.

Beyer avviser at det er snakk om en PR-avtale, og han understreker at kontrakten gjelder hele Try-huset hvor flere personer er involvert.  

- Kommunikasjonsarbeid er sjelden bare den ene eller andre sjangeren, og vi jobber med kommunikasjon i det brede. En stor andel av vår kundemasse gjelder også reklame- og mediebyråformidling, sier Beyer.

- Hvorfor er det Try Råd som har fått ansvar for kundeforholdet?

- Det handler mest om at vi håndterer de på vegne av Try-huset fordi vi i vårt team har mange som har erfaring med å jobbe med offentlige kunder, samt kjenner arbeidsmarkedet og offentlig sektor. Det er et team på tvers av Try-huset som vil bistå Nav, så dette oppdraget er ikke kun isolert til oss.

- Hva skal dere primært bistå Nav med?

- Vi har ikke gjort mange prosjekter enda, det er en forholdsvis fersk kontrakt, men vi kommer til å bistå med det det Nav er opptatt av å kommunisere på ulike flater.

- Winner takes it all
Fra 2014 til 2018 var det Siste Skrik Kommunikasjon som bisto Nav. De var også med i anbudskonkurransen høsten 2018, og var blant de seks finalistene som ble invitert til siste runde.

Daglig leder i Siste Skrik, Elizabeth Hartmann, forteller at de har hatt fire flotte samarbeidsår, og at hun har forståelse for at store kunder ønsker å teste ut andre samarbeidspartnere.

- Det er helt naturlig at kunder flytter på seg, det tror jeg er sunt, sier hun til Kampanje.

- Er det ekstra kjipt når dere var såpass nære å bli med videre?

- Når det bare er en vinner så er det dødskjipt å få en annen- eller tredjeplass, men med anbud gjelder prinsippet  ”the winner takes it all”. Samtidig så er det mye verre og ikke være med i finalen, for da er du ikke god nok. Prøver man ikke, så vil man heller aldri vinne.

- De har for små budsjetter
Hartmann forteller at deres Nav-avtale ikke ble like stor som de i sin tid hadde forventet. I anbudet var avtalens verdi anslått til opp mot 25 millioner kroner, men Nav skal ha brukt langt mindre.

- Det ble mange små oppdrag siden Nav er en fragmentert kunde bestående av mindre enheter. Ut fra de viktige oppgavene og den informasjonsplikten Nav har, så synes jeg de har for små budsjetter til å få kommunisert skikkelig til det norske folk, sier Hartmann.

De siste tre årene har reklamebyrået hatt fallende omsetning og negative resultater. I 2017 hadde Siste Skrik en omsetning på knappe 15 millioner kroner, og et negativt resultat på litt over to millioner.

- Fjoråret ble bedre, og fra høsten 2018 og til nå er vi i pluss, så det er definitivt bedring. Vi har gått gjennom en prosess med tanke på hvordan vi har rigget huset med kompetanse og mennesker. Nå har vi ryddet ferdig og det er ganske deilig.