Får PR-slakt i valgkampen - selv skylder det nye partiet på dårlig dekning i mediene

- Umulig å vite om de kunne fått tidenes gjennombrudd dersom de ble bedre dekket, sier NRKs Magnus Takvam.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie Journalist

Det er nå et drøyt år siden tidligere Ap-byråd og advokat Geir Lippestad lanserte det nye partiet Sentrum, med tidligere Krf-politiker Kristin Walstad som nestleder.

Da partiet ble lansert skrev NRKs politiske kommentator Magnus Takvam at partiet var «en liten rystelse, men intet jordskjelv» - mens en kommentator i Nationen mente at partiet kunne sørge for regjeringsskifte. 

På de siste meningsmålingene scorer partiet imidlertid langt under én prosent, som i målingen sist uke i VG.

Tor Bang, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, sier at første bud i all kommunikasjon, markedskommunikasjon og PR er at man må posisjonere seg og fortelle hva man gjør som ingen andre gjør. 

- Det klarer de ikke å gjøre. Dette er det de etablerte partiene gjør. Sentrum er et parti som vil godt: Bort med utenforskap og de tar klimakrisen på alvor, men det er ingen partier som ikke gjør det, sier Bang.

De har ikke fått oppmerksomhet, for det er ingen fortjent oppmerksomhet å hente.  Tor Bang, BI

- Ikke nyhetsverdige nok

Videre sier Bang at han ikke har analysert partiets retorikk, men at den fremstår som veldig forsiktig og lite vågal. 

- Det er ikke spenstig nok. De kan ikke begeistre med det her. Velgergrunnlaget er for lite, de kan ikke bare satse på å tiltrekke seg utskutte Ap- og Krf-velgere. Det er ingen som har tenkt noe særlig på dem. De har ikke fått oppmerksomhet, for det er ingen fortjent oppmerksomhet å hente. 

- Geir Lippestad er jo et stort navn i norsk offentlighet - det er ikke nok til å tiltrekke seg velgere? 

- Nei. Barnebarnet til Kjell Magne Bondevik, Simen Bondevik, har jo også meldt overgang. Han har jo en plass i offentligheten, men det er ikke nok til at man kommer løpende, sier Bang.

Han mener at grunnen til at partiet generelt har fått lite oppmerksomhet i mediene før valget, er at de ikke er nyhetsverdige nok. 

- Det er fordi det de holder på med er lite interessant. De må posisjonere seg på en tøffere måte og ha en spydspiss i partiprogrammet. Det har de ikke. De har bare kardemommeloven. Det er ikke nok, avslutter han. 

I midten av august var Lippestad og saken om at Skatteetaten måtte tvangsinnkreve en halv million etter at Lippestad unnlot å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for sitt advokatfirma, på Aftenpostens forside. 

- Det var ikke heldig for Lippestad å få førstesiden i Aftenposten heller. Det styrker ikke akkurat aksjen hans, sier Bang. 

Får kritikk:

- Man jo spørre seg om manglende mediedekning er årsaken til at partiet ikke ser ut til å gjøre et så godt valg på den siste meningsmålingen, sier NRKs Magnus Takvam. Han sier NRK har blitt kritisert for å ikke dekke partiet godt nok.

- Åpenbar spenning mellom partiet og de etablerte mediene

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, sier at de som følger med i sosiale medier ser at Sentrum er veldig kritisk til det de mener er en underdekning av partiet i mediene. 

- Det er jo et skisma eller en åpenbar spenning mellom et nytt, ungt parti og de etablerte mediene i en valgkampsituasjon, sier han.

Takvam sier det er er en forståelig frustrasjon hos et ungt parti at de ikke slipper mer til i mediene, og at mange sympatisører eller medlemmer av Sentrum kritiserer NRK for det de mener er en manglende dekning. 

- Så kan man jo spørre seg om manglende mediedekning er årsaken til at partiet ikke ser ut til å gjøre et så godt valg på den siste meningsmålingen. I VG er partiet registrert med 0,2 i oppslutning. Da har de ikke greid å nå igjennom, men det er umulig å vite om de kunne fått tidenes gjennombrudd dersom de ble bedre dekket.

Takvam mener det er krevende for et parti med Sentrums plattform å finne sin plass i det politiske landskapet. 

- Veldig mange av deres standpunkter finner du også i andre partier, på en slags sentrum-venstreside. Når partikonkurransen spisser seg til før valget, da velges de bort. 

Vi er foreløpig et matpakkeparti der alt er basert på frivillighet. Kristin Walstad, nestleder i Sentrum

- Finnes ikke politisk tomrom til Sentrum

Takvam sammenligner etableringen av Sentrum med Sosialistisk Venstreparti (SV), som hadde røtter i Sosialistisk Folkeparti (SF). 

- Da de brøt ut av Arbeiderpartiet og dannet SV, så fikk de en veldig «boost». Da hadde SF fanget opp en bevegelse som allerede var stor i befolkningen og som var kritisk til Arbeiderpartiets utenrikspolitikk, sier han. 

- Det samme så man litt med Fremskrittspartiet, de fikk ganske raskt en stor oppslutning, fordi det fantes et politisk tomrom. Dette tomrommet finnes ikke for å skape samme type oppslutning rundt Sentrum, legger han til.

Takvam mener det er krevende for et parti med Sentrums plattform å finne sin plass i det politiske landskapet. 

- Veldig mange av deres standpunkter finner du også i andre partier, på en slags sentrum-venstreside. Når partikonkurransen spisser seg til før valget, da velges de bort. 

- Bør Sentrum jobbe med imaget sitt? 

- Det er et veldig krevende utgangspunkt når man har et parti som samler utbrytere fra flere partier. Man kan godt si at et parti som Miljøpartiet De Grønne på en måte samler folk som har vært misfornøyde med miljøpolitikken i ulike partier. Samtidig har de en så knallhard og tydelig enkeltsak som samler. Det er vanskeligere å få tak i hva partiet sentrum har som sin overbyggende, store sak, sier Takvam. 

- Hva kunne partiet gjort for å øke synligheten? 

- Det er vanskelig for meg å si. Det er et trangt nåløye for et nytt og mindre parti. Jeg tror ikke det står på innsatsen til partiet, men de sliter likevel med å profilere seg godt nok, avslutter han.

Mener partiet er underdekket:

Kristin Walstad, nestleder og presseansvarlig i Sentrum, mener at partiet ble slaktet av politiske kommentatorer allerede før partiprogrammet var lansert. Foto: Privat

Ikke økonomi til ekstern PR-hjelp

Nestleder Kristin Walstad, som også er pressekontakt i Sentrum, forteller at partiets kommunikasjonsavdeling består av 20 – 30 frivillige medlemmer. De har alle arbeidserfaring eller utdannelse knyttet til kommunikasjon. Hun er selv ansatt i en 100 prosent stilling i avdelingen i to måneder før Stortingsvalget.

Partiet har hanket inn 1050 medlemmer på et drøyt år. 

- Har dere vurdert å leie inn ekstern PR-hjelp?

- Vi kunne absolutt ønske oss det, men har dessverre ikke hatt økonomi til det. Vi er foreløpig et matpakkeparti der alt er basert på frivillighet. Vi har jobbet litt med et lite, nystartet firma som heter Frempå. De har jobbet pro bono for oss og hatt noen workshops, forteller hun.

Walstad sier at det Bang oppfatter som en «veldig forsiktig og lite vågal» retorikk, handler om at partiet ønsker et anstendig offentlig ordskifte.

- Vi mener det bygger tillit til politikere, noe som er avgjørende for å styrke demokratiet vårt. Vi ønsker å motarbeide polarisering, sier hun. 

- Hvis Bang mener at det er uinteressant å jobbe etter visjonen «Leave no one behind», så bor vi på to forskjellige planeter, legger hun til.

Les også: Rødt best i den digitale valgkampen – men Listhaug er Facebook-dronninga

- Ikke fått omtalen vi fortjener

- Stemmer det at dere mener at dere har fått for liten mediedekning?

- Ja. Som et reelt alternativ, som et parti som stiller i alle valgkretser med lokale kandidater, så har vi i stor nok grad ikke fått omtalen vi har fortjent fra de etablerte mediene.

- Bang mener at dette handler om at dere ikke er nyhetsverdige nok? 

- At en så etablert personlighet som Geir Lippestad starter et nytt parti, for å ta kampen mot utenforskap, er absolutt nyhetsverdig. I forhold til identifikasjon, så representerer vi også mange grupper i samfunnet som tradisjonelt ikke er så godt representert i de andre partiene. Når det kommer til sensasjon, så er vi ikke fryktelig sensasjonelle, men det er stort å samle inn 7800 underskrifter under en pandemi. 

- Ble ikke dette dekket av mediene?

- Jo, men vi har også sendt redaksjonene en rekke nyhetstips som ikke har blitt plukket opp av journalistene. 

- Hva har dere gjort for å tiltrekke dere velgernes oppmerksomhet?

- Vi har satset på sosiale mediekanaler som Facebook, Instagram og TikTok, så vi har forsøkt å bygge opp vår identitet i disse kanalene. Vi har også skrevet leserinnlegg og for eksempel deltatt i podkaster. Vi har eksempelvis også invitert med media på en tur i hovedstaden som skulle sette fokus på universell utforming og inkluderende steder. Det var heller ikke interessant for media, sier Walstad. 

Les også: - Digital valgkampanalyse til stryk

- Slaktet av politiske kommentatorer

Walstad er ikke fornøyd med at Takvam trekker frem en av de svakeste målingene partiet har hatt. Hun mener Sentrums politiske prosjektet ble slaktet av politiske kommentar allerede da partiet ble lansert – før de hadde hatt en sjanse til å lese partiprogrammet.

- Jeg har hittil ikke hatt en eneste bakgrunnsamtale med Takvam eller med andre kommentatorer i de store, etablerte mediene. De gangene de har kommentert vår organisasjonsbygging eller andre forhold rundt vårt parti, så har jeg sett at de har manglet kunnskap om oss, sier Walstad.

Hun er uenig i at det har vært vanskelig for partiet å finne sin plass i det politiske landskapet.

- Takvam kan ikke ha lest vår politiske plattform grundig nok. Vi er partiet som balanserer sosial bærekraft, klima og miljømessig bærekraft og økonomisk bærekraft. Venstresiden er full av ideologiske sperrer mot privat sektor og næringslivet, noe vi ikke har.

Den tidligere Krf-politikeren sier at hun undrer seg over at Takvam synes det er vanskelig å få tak i hva som er deres overbyggende, store sak.

- Kampen mot utenforskap er vår sak nummer en. Vi har lagt frem politikk for psykisk helse, som nylig vant Mental Helses rangering blant partiene. Vi har også en tydelig prioritering av klimakrisen, vi prioriterer videre å bekjempe fattigdom og sosial ulikhet i tillegg til kampen mot  rasisme, radikalisering og ekstremisme. Vi løfter også frem mennesker med nedsatt funksjonsevne sine rettigheter, avslutter Walstad. 

Får PR-slakt i valgkampen - selv skylder det nye partiet på dårlig dekning i mediene