Ny GK-topp: - Bransjen har et problem og det skal fikses

Men Hans Geelmuyden avviser at han trekker seg som følge av mangfoldsdebatten. - Kunne ha sittet til krampa tok meg.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

De nye sjefene i Geelmuyden Kiese, Karne Lykkebo og Marit Høvik Hartmann er på plass i Geelmuyden Kieses i Oslo samme dag som styreleder og eier Hans Geelmuyden offentliggjør at han trer til side for å slippe til nye krefter. Lykkebo blir managing partner for GK Gruppen, mens Hartmann blir managing partner for PR-byrået i Norge.

De fikk begge forespørsel om å rykke opp i byrået tidlig i juli, forteller de, men lederskiftene skal ha ligget i kortene i hele år.

- Hans har vært tydelig på at han på ett eller annet tidspunkt vil være en mer aktiv eier og lede mindre selv. Dette var ikke noe som plutselig oppstod i juli, men det var i juli vi tok beslutningen om å gjøre det, sier Marit Høvik Hartmann til Kampanje. Hun har sittet i den skandinaviske konsernledergruppen i GK siden januar 2019 og har tidligere vært leder i norske reklamebyråer som McCann og Dinamo.

- Hvor mye har debatten om mangfold og uttalelsene til Geelmuyden påvirket diskusjonen?

- Den påvirket diskusjonen om timing, men ikke så mye om endringene. Når trykker man på en knapp og når eksekverer man på en strategi? Det var en anledning til å si at det var nå det skal skje. Koronakrisen gjør at vi som andre byråer setter oss ned og spør oss hvor vi skal, hva skal vi utvikle og hvordan skal vi tilpasse oss en verden som forandrer seg, sier Lykkebo. 

Selv om Geelmuyden gir fra seg lederskapet, er det lite som tyder på at det blir roligere dager for PR-nestoren fremover

- Jeg går over i en ny rolle, for jeg trenger litt tid til å videreføre suksesjonen. Jeg har kommet et stykke, også med eierskap, sier Geelmuyden.

- Skal du selge deg ned?

- Når jeg er 70 år har jeg ikke mange eierandeler i GK lenger, sier Geelmuyden og peker syv år frem i tid.

- I løpet av de neste tre til fem årene har jeg planer om å bygge et GK post-korona, men det må jeg fortelle mer om senere.

- Ligger det planer om oppkjøp i de nye avtalene dere har inngått med Lykkebo og Høvik Hartmann?

- Det er ikke definert enda, det må vi komme tilbake til.

- Kommer du til å være like ofte innom kontoret når suksesjonsplanen er klar?

- Disse har bedt meg om å jobbe mer enn noensinne, og det kommer jeg til å gjøre.

- Her har ordkunstneren Hans bommet

Vi sitter i et møterom i PR-byråets lokaler på Solli plass i Oslo. Hans Geelmuyden er også til stede, men forlater ganske tidlig rommet for å svare på en e-post. Tidligere i sommer befant PR-nestoren seg midt i medias søkelys tidligere i sommer etter at han i en artikkel om mangfold i Kamapanje slo fast at «kebabnorsk» ikke var godt nok i GK. I en påfølgende replikkutveksling på Facebook, omtalte PR-sjefen sin motdebattant Umar Ashraf for en «autoritær ekstremist» som måtte lære seg vestlige verdier. Geelmuyden har senere beklaget disse uttalelsene og kalt dem rasistiske.

- Hvis vi spoler tilbake til mangfoldsdebatten, hvilke tanker gjorde dere dere da dere leste disse uttalelsene?

- Jeg tenker at den mangfoldsdebatten har vi på en måte debattert ferdig. Det har vært offentlig at ansatte gikk ut og sa ifra, Hans har sagt unnskyld, de har tatt hverandre i hendene og skal drikke kaffe sammen, vi har introdusert ti nye tiltak for mangfold. Jeg opplever ikke at det er noen nyheter i den debatten, sier Høvik Hartmann.

- Men all den tid det er en del av årsaken til at dette skjer nå og det blir nevnt i pressemeldingen, så lurer jeg på om dere som nye ledere av Geelmuyden Kiese kan si noe om hvordan dere opplever debatten?

- Jeg synes det er viktig at vi har en debatt om mangfold og den må gjerne handle om ord og semantikk, men det viktigste er at vi spør oss om vi som bransje har et kollektivt problem? Da jeg startet i byråbransjen var det kun menn som satt i ledende posisjoner, og sånn er det fortsatt altfor mange steder, selv om vi i Danmark utdanner langt flere kvinner både i administrative og kreative felt. Det jeg har tenkt om denne debatten er at den handler om hvem som sier hva. Jeg håper debatten kan handle om hvem som gjør hva, for bransjen har et problem og det skal fikses. Det er essensielt, sier Lykkebo.

- Men hva tenkte dere da dere leste uttalelsene til Hans Geelmuyden?

- Jeg kjenner ikke til uttrykket «kebabnorsk» fra før. Vi har snakket i partnerskapet om at vi har vært tydelige på at det synes vi var klossete, sier Lykkebo, som er dansk.

- Klossete er et bra uttrykk. Jeg setter enormt pris på at Hans er en mann med meninger og at GK er et byrå som tør å mene noen ting. Ofte er jeg imponert over Hans som ordkunstner, han er flink til å treffe spikeren på hodet med spisse uttalelser som skaper rom i debatten. Jeg husker jeg tenkte at her har ordkunstneren Hans bommet, her har han vært klossete, sier Høvik Hartmann.

- Jeg kjenner selskapet fra innsiden og kjenner Hans godt og vet at han alltid har tatt mangfold på alvor gjennom sine handlinger, fortsetter hun.

- Hvis debatten stopper her, så blir det til en sak om Hans Geelmuyden og et ordvalg. Jeg håper debatten fortsetter med full bluss, sier Lykkebo.

- Og med handlinger. Det er lett å være enig med tommelen og klikke og like og uttale at man er enige. Bransjen må også gjøre konkrete ting, sier Høvik Hartmann.

Ny konsernsjef:

Danske Karne Lykkebo blir ny konsernsjef i Geelmuyden Kiese. Hun har ni år bak seg i byrået og fortsetter også som leder av det danske kontoret. Foto: Dag Robert Jerijervi

Har ikke fått reaksjoner utenfor Norge

I Norge har både Ikea og LO brutt samarbeidet med GK som følge av uttalelsene. Andre kunder har tatt avstand til dem. Lykkebo kjenner ikke til at danske eller svenske kunder har reagert.

- Vi diskuterer gjerne mangfold med våre kunder og vi opplever at flere og flere kunder stiller krav til mangfold, men dette har vært en veldig isolert norsk samtale, sier hun.

- Hvor mye av lederendringen skjer for å ivareta relasjonen til kundene?

- Nei. Man kan si at våre kunder er glade for at vi utvikler oss som virksomhet og at dette i stor grad skjer fordi vi vil være relevant for dem, men det er viktig å forstå at vi har 130 ansatte og at 100 av dem er rådgivere. Det vil si at vi har over 100 kunderelasjoner. GK er uhorvelig mye mer enn Hans Geelmuyden.

De tror Geelmuyden Kiese vil få et mer skandinavisk preg med de to som nye ledere.

- Det er kanskje ikke så kjent i Norge, fordi Hans er en så sterk samfunnsdebattant, men GK er et skandinavisk selskap og halvparten av omsetningen vår kommer fra Sverige og Danmark. Det er mange meningsbærere i GK og det gir energi når Hans trer til side og mer rom for flere til å mene noe på vegne av faget og bransjen vår, sier Høvik Hartmann.

- Hvorfor er ikke det mer mangfold i kommunikasjonsbransjen?

- Det er viktig å si at mangfold er mer enn etnisitet. Men jeg tror at mennesket har en tendens til å speile, og dersom vi ikke tar aktive valg når vi er ute og rekrutterer, så speiler vi noe som ligner oss selv. Det er derfor et behov for å ta et tydelig oppgjør med den automatiske reaksjonen hvor man speiler, for å få frem de virkelig dyktige kommunikasjonsfolka med en annen hudfarge, så folk kan se at de også kan jobbe her, uavhengig av etternavn.

- GK skal være som baren fra Star Wars

På dette tidspunktet har Geelmuyden tatt plass mellom sine to nye ledere, og nå tar han også ordet.

- Vi har hatt mangfold i vår formålsparagraf siden 1989, ikke for å være snille, men rett og slett fordi vi tror det er en forutsetning for lønnsomhet og kreativitet, skyter han inn.

- Det vi må gjøre nå er å ta noen aktive valg og fremheve de rollemodellene som finnes. Jeg tror det er behov for å synliggjøre folk med en annen etnisk bakgrunn, sier Lykkebo

- Kan uttalelsene du kom med, Geelmuyden, ha gjort arbeidet med å øke mangfoldet i GK vanskeligere?

- Nei, tvert imot, kommer det unisont fra andre siden av bordet.

- For det første er det min oppfatning, som jeg også har sagt til Dagens Næringsliv, at det kritiske norske mediemangfoldet gjorde at dette ble en riktig god debatt etter hvert. Kampanje kan ta innover seg at dere var med å starte debatten, og jeg tror faktisk, og det høres kanskje litt pompøst ut, men jeg tillater meg å si at Kampanje, GK og det norske mediemangfoldet med en sivilisert og god debattkultur, brakte Norge mange kilometer videre på dette viktige området i løpet av tre-fire uker, sier Geelmuyden.

- Jeg synes måten vi gradvis klarte å snakke sammen for å forstå hverandre med utgangspunkt i den diskusjon dere reiste, var imponerende. Dette er ikke selvskryt, for mange bidro for å gjøre dette bra. Dette var norsk demokrati på sitt beste, fortsetter han.

- Men kan GK ha blitt et mindre attraktivt sted for studenter som kanskje ikke har fått med seg hele debatten, men deler av den?

- Jeg tror studenter snakker med andre unge mennesker. Mangfoldet i GK har tidvis vært større enn hos noen av konkurrentene og mange har også vært åpne på Kampanje sine sider og snakket om at GK er et sted som tok mangfold på alvor, sier Høvik Hartmann.

- GK kommer fortsatt til å være et merittert byrå. Det er ganske viktig. Alle som jobber i GK, uavhengig av legning, kjønn, alder, kunnskapsbakgrunn eller etnisk bakgrunn, må være meritterte. Det er min ambisjon at GK skal være som baren fra Star Wars. Du husker den?

- Nei. Baren fra Star Wars?

- Der er det veldig mange ulike identiteter, forklarer Geelmuyden.

- Det ser ut som det er en blanding av ganske mange galakser og planeter, skyter Høvik Hartmann inn.

- GK er en av Norges mest attraktive arbeidsplasser, konkluderer Geelmuyden.

- Og det er jo bakgrunnen for spørsmålet mitt…

- Og vi er enda mer attraktive nå på grunn av debatten og fordi vi angrep debatten sånn som vi gjorde. Vi er det eneste byrået som har kommet med en plan om konkret handling, så spør de andre hva planen deres er, oppfordrer han.

- En av årsakene til manglende mangfold i vår bransje og i andre bransjer, er «cultural fit». At man leter etter noen som passer inn i kulturen sin. Et av våre tiltak er å legge vekt på «cultural add», hva kan du tilføre? Men det må være et veldig aktivt valg, hvis ikke er det lett å ubevisst falle inn i hva det er som passer inn i kulturen i stedet, sier Høvik Hartmann.

- Høres ut som diskusjonen er på helt feil planet

Et annet av tiltakene til GK er å måle utviklingen, påpeker Lykkebo.

- Det er fint med festtaler, men til syvende og sist må vi måle for se om det faktisk går bedre, sier hun.

- Nå kom jeg litt sent inn, men jeg er veldig opptatt av at GK har vært det mest mangfoldige byrået i norsk byråbransje bestandig og er det fortsatt. Det synes jeg er viktig å understreke. Det var derfor jeg tillot meg på klønete vis å problematisere at det var vanskelig å få det til. Og da jeg sa «send in the clowns», så var mine klovner to hvite norske byråledere. Det var de jeg angrep, for de kom bare med floskler og tomme ord. Vi har jobbet med dette hele tiden og vi har en tydelig plan. Vi er sterke på LHBT, kjønnsmangfold, utdanningsmangfold og klassemangfold, men vi har vært bedre før på etnisk mangfold, sier Geelmuyden.

Han fortsetter:

- Jeg hører du snakker om dette hele tiden og nå synes jeg du begynner å bli mer opptatt av debatten som startet i Kampanjes og din rolle enn av hva denne saken handler om, for å være ærlig. Nå snakker vi suksesjon. Mangfoldsdebatten skal vi ta videre, men i dag handler det om en annen nyhet. Jeg hører dere bare har snakket om mangfold, og det synes jeg er litt dumt.

- Du nevner det selv i pressemeldingen…

- Det spiller så mye rolle, sier Geelmuyden og illustrerer med en centimeter mellom tommel- og pekefingeren.

- Nå må jeg være tydelig, for det høres ut som diskusjonen er på helt feil planet. Jeg er 63 år gammel og har adressert suksesjon det siste halvåret i partnerskapet vårt. Der er vi tre med, og syv andre. Etter korona har vi diskutert GK post-korona. Det innebærer ny ledelse.

Han er opptatt av å få frem at lederskiftet hadde skjedd uavhengig av sommerens debatt.

- Dette handler først og fremst om hva som er bra for GK. Som majoritetseier kunne jeg ha sittet til krampa tok meg, men det gjør jeg ikke. Det ville vært uansvarlig overfor 130 ansatte.

Ny GK-topp: - Bransjen har et problem og det skal fikses