TV 2 kan tape 50 millioner kroner i året dersom Discovery og Nent kutter spillreklamen

- Dette handler ikke om tap eller inntekter, sier TV 2-direktør.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Oslo Economics har anslått at Discovery og Nent Group trolig vil tape rundt 375 millioner kroner dersom spillreklamen forsvinner, slik regjeringen forsøker å få til med den foreslåtte lovendringen. Det er allerede forbudt å sende tv-reklame for utenlandske pengespill-selskaper i Norge, men både Discovery og Nent Group benytter seg av muligheten til å sende slik reklame fra Storbritannia. Dersom den nye loven blir vedtatt, blir det ulovlig for tv-distributører å videreformidle denne reklamen til norske tv-seere.

Men det er ikke bare Discovery og Nent Group som står å tape på forbudet. Også TV 2 kan tape penger, til tross for at de ikke sender spillreklame i dag.

Årsaken er at lovendringen vil frigjøre reklamekapasitet hos Discovery og Nent Group som kan presse prisene norske annonsører betaler  nedover. Når Discovery og Nent kutter prisene, kan noen annonsører velge å flytte reklamen fra TV 2 til disse kanalene. Det skriver Oslo Economics i rapporten «Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame» som de nylig leverte til Kulturdepartementet.

Selv om TV 2s størrelse og evne til å nå mange seere på kort tid vil kunne begrense den negative effekten, anslår Oslo Economics at TV 2 kan stå overfor et inntektstap på over 50 millioner kroner årlig. De legger til at det er vanskelig å gi en nøyaktig vurdering av inntektsfallet, og at den reelle effekten vil kunne bli en del mindre.

- Vil nok merke et prispress

Forhandlingssjef Harald Eide-Fredriksen i mediebyrånettverket Dentsu Aegis tror ikke det er usannsynlig at TV 2 vil få en negativ effekt av lovendringen.

- Ja, de vil nok merke et visst prispress i markedet, og da handler det om hvor gode de er på å opprettholde fokuset på sine fortrinn og sitt produkt. Det har de lykkes bra med i inneværende år. Det generelle inntrykket er at de klarer seg litt bedre gjennom stormen enn Discovery og Nent gjør, sier han til Kampanje.

I dag samler TV 2 presse og reklamekjøpere for en storstilt høstlansering i Bergen der de skal presentere høstens tv-meny. Den består stort sett av kjente og kjære publikumsfavoritter som «Farmen», «Åsted Norge», «Skal vi danse» og «Jakten på kjærligheten».

De trygge programformatene skal være med på å overbevise annonsørene om å fortsette å investere store deler av reklamebudsjettet sitt i tv-reklame. Akkurat nå er det et element av psykologi i annonsørenes markedsavdelinger som drar i motsatt retning, tror Eide-Fredriksen.

- Akkurat nå taper tv-kanalene mer reklameomsetning enn nedgangen i tv-seingen skulle tilsi. Det er det samme som papiravisene opplevde da omsetningen falt mer enn avislesingen. Det er ikke kult å snakke om at man skal gjøre det samme som i fjor, når man tror at andre forventer at man skal gjøre noe annet, sier han.

Forhandlingsdirektøren tror derfor det blir vanskelig å isolere effekten den nye loven 

- Det jeg er helt enig i, og som jeg følger Nent og Discovery på, er at de pengene som faller bort med spillreklame, blir ekstremt vanskelig å hente inn igjen. Ja, de kan sette ned prisene, men spillselskapene har betalt en mye høyere pris enn en gjennomsnittlig annonsør, og de skal hente in ganske mye reklame for å redde inn bunnlinjen.

Eide-Fredriksen mener lovendringen kommer på et kritisk øyeblikk for bransjen.

- Det er ikke bare å gråte for sin syke mor å si at det vil få konsekvenser for det norske produksjonsmiljøet og norske produksjoner generelt, som er noe av det mest kostbare å sette på lufta, sier han.

Tøft marked:

- Akkurat nå taper tv-kanalene mer reklameomsetning enn nedgangen i tv-seingen skulle tilsi, sier Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis.

TV 2: - Handler ikke om tap eller inntekter

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, har ikke lest rapporten og er ikke kjent med at TV 2 selv har gjort noen utregninger på hva effekten kan være. Hun er heller ikke så opptatt av det potensielle tapet til TV 2.

- Det er riktig at når aktører som sender ulovlig utenlandsk reklame må slutte med det, så vil de konkurrere om andeler i det øvrige markedet. Det vil vi i TV 2 føle effektene av. I hvilket omfang er det vanskelig å si noe konkret om, da dette avhenger av mange faktorer, skriver Willand i en e-post til Kampanje.

Hun mener det likevel er åpenbart at stanen må stanse «målrettet og bevisst omgåelse av norske lover».

- Alternativet er jo å si at så lenge du har et godt formål og noe av inntektene har en positiv effekt, så er det fritt frem. Utover det så har ikke TV 2 satt seg inn i denne rapporten, og vi har ikke meninger om den nå utover at konklusjonen om reklamemarkedet nok er riktig, fortsetter hun.

- Er dette penger TV 2 har råd til å tape, så lenge Discovery og Nent taper mer?

- Dette handler ikke om tap eller inntekter. Det er så enkelt som at reklame for utenlandske pengespill er forbudt i Norge. TV 2 og andre norske medieaktører forholder seg til lovforbudet, og vi mener prinsipielt at forbudet må gjelde likt for alle aktører som tilbyr reklame i det norske markedet. At noen aktører kan omgå forbudet, er åpenbart uheldig og konkurransevridende.

Rapporten fra Oslo Economics har for øvrig blitt kritisert av Discovery og Nent. Discovery og kommunikasjonsdirektør Espen Skoland synes det er vanskelig å lese den nye rapporten som noe annet enn et bestillingsverk.

- Hastverksarbeid blir sjeldent bra. Det bærer denne rapporten preg av. Og den bekrefter dessverre det vi fryktet i dialogen med Oslo Economics, det har vært liten vilje til å lytte til kringkasterne, har han sagt til Kampanje.

Les mer: Kulturministeren svarer på rapport-kritikk fra Discovery og Nent: - Vi har tillit til Oslo Economics

Opptatt av rettferdighet:

- TV 2 og andre norske medieaktører forholder seg til lovforbudet, og vi mener prinsipielt at forbudet må gjelde likt for alle aktører som tilbyr reklame i det norske markedet, sier TV 2-direktør Sarah Willand. Foto: Eivor Eriksen

TV 2 kan tape 50 millioner kroner i året dersom Discovery og Nent kutter spillreklamen