Tine gjør helomvending - gir Orkla-direktør ansvar for innovasjon og digitalisering

Tine kutter 400 årsverk og bryter opp marked og forretningsutvikling igjen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Konsernsjef Gunnar Hovland i Tine skal kutte 400 årsverk for å bøte på nedgangen i nordmenns melkekonsum og stansen i eksporten av Jarlsbergsosten. Til sammen vil behovet for melk gå ned med til sammen ti prosent, ifølge Tines anslag.

- Vi må endre for å bevare. Eierne forventer grep som styrker konkurransekraften i et meierimarked hvor Tines andeler i flere kategorier har vært i kraftig tilbakegang over flere år. Vi skal investere i mer innovasjon og på områder hvor det gror – det er rett og slett sunt bondevett, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding i dag.

Det er 4.300 årsverk i selskapet i dag, og ingen skånes for kuttene, heller ikke de rundt 150 årsverkene i Tines avdeling for innovasjon og marked. Det er bare halvannet år siden forrige kutt i denne avdelingen. Da forsvant hvert tiende årsverk.

- Markedsavdelingen vil være rammet på samme måte som resten av Tine. Dette vil være kapasitet som vi reduserer med når melkevolumet synker med 8-10 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine til Kampanje.

- Bruker man ostehøvel-prinsippet og tar ti prosent i alle avdelinger?

- Det gjøres en vurdering utfra den kompetansen man har og de ressursene man trenger. Det er ikke en gitt sum i prosentvis nedgang i de ulike avdelingene.

- Er det noen grunn til kutte mindre i markedsavdelingen?

- Jeg kan ikke si noe om kutt opp eller ned i markedsavdelingen. Det vi ser nå er en gjennomgang i hele selskapet, det er for tidlig å gå inn i detaljer på marked i den utstrekningen du spør om.

Bryter opp marked og forretningsutvikling

Tine har allerede etablert et nytt kommersielt team som skal «styrke arbeidet mot butikker, institusjoner og forbrukerne med felles mål og tiltak».

- Salg og marked har tidligere hatt litt for ulike planer og mål. Nå består det kommersielle teamet av alle salgs- og markedsansvarlige som utvikler felles planer og tiltak. Dette betyr også felles mål ut mot kunder og forbrukere. Nå spiller de på samme fotballbane, noe som var litt utfordring før, sier Galtung.

Salg og marked skal fortsatt operere som to ulike forretningsområder, men nå skal de altså snakke bedre sammen.

- Et av sykdomstegnene våre er at vi har vært altfor silobaserte, og et av Gunnar Hovlands mantraer er å knuse siloer for å ha felles planer og tiltak. Det er ekstremt viktig for oss å levere på forventningene kundene har til oss og de har opplevd at vi er for fragmenterte innenfor innovasjon, legger han til.

Samtidig skal det etableres et nytt konsernområde for langsiktig innovasjon og digitalisering. Det skal ledes av Elisabeth Tapper, som kommer fra sin nåværende stilling som digitaldirektør i Orkla Health.

- Jeg er svært glad for muligheten til å være med å ta Tine inn i en ny og spennende fase. Særlig er jeg motivert av hvordan Tine ser sin rolle i å bidra til bærekraftig bruk av ressurser og ta hensyn til sine omgivelser. Dette, sammen med Tines sterke portefølje og råstoff – Tinemelk, er det beste utgangspunktet for å skape solide posisjoner i markedet og begeistring hos forbruker, sier hun i en uttalelse.

Hun har oppstart i Tine 1. desember.

- Hva skal dette resultere i?

- Analysen har vist at vi må styrke oss i mer strukturert retning når vi jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Det kommersielle teamet skal ha kortsiktig fokus på de 2-3 neste årene, og det nye området skal se på innovasjon i et lengre perspektiv og de mulighetene som finnes innenfor tjenester og digitalisering, og hvordan vi skal få våre kjerneprodukter ut på en bedre måte, sier Lars Galtung.

- Snakker vi om en Tine-variant av Foodora?

- Det er for tidlig å si hva dette skal bli, men det er klart det finnes store muligheter innenfor det digitale som vi ønsker å utforske.

Lanseringen av det nye konsernområdet betyr også at man bryter opp marked og forretningsutvikling, halvannet år etter at disse avdelingene ble slått sammen.

- Det stemmer, det nye konsernområdet vil ha ansvar for langsiktig innovasjon og forretningsutvikling, sier Galtung.

- Betyr dette at dere erkjenner at sammenslåingen av avdelingene var et feilgrep?

- Omgivelsene er i stadig endring og det krever nye tilpasninger av organisasjonen. Det er også tilfellet i denne saken hvor vi mener at et felles kommersielt team for kunde og forbrukerbehov med horisont på to-tre år, samt et eget område for fremtidig innovasjon er det riktige. Dette inkluderer også en ny tilpasning av ressurser og organisasjon, som gjelder for hele Tine.

Markedsdirektøren sluttet brått

Tidligere i år ble det kjent at konserndirektør for innovasjon og marked, Kathrine Mo, slutter i Tine etter snart fem år i konsernledelsen. Da gjorde hun det også klart at hun ikke kunne stille seg bak den nye konsernledelsens strategi. Hun gikk på dagen.

- Det som skjer er at Tine får en ny ledelse og det er spennende for de som er igjen og jobber der. Men når jeg ikke er enig i strategien videre, er det jeg som må gå. Hele ledelsen må støtte strategien som legges frem, sa hun til Kampanje i april.

Kampanje har vært i kontakt med Kathrine Mo, som ikke ønsker å uttale seg om saken.

Les mer: Kathrine Mo slutter brått i Tine - går etter uenighet med ny toppsjef

Det er Rick Lawrence som er ny konserndirektør for marked i Tine. Han kommer fra Mondelez hvor han har jobbet som kategoridirektør for kjeks i Sørøst-Asia.

Lawrence sier at markedsavdelingen vil gjøre det de kan for at Tine skal bli mer konkurransedyktig i fremtiden, og understreker at det skal skje med den største respekten for medarbeiderne.

- Vi vil bruke de neste månedene på å tydeliggjøre prioriteringene og målene våre og sørge for at vi har kompetansen vi trenger for å levere på dem, sier han.

Ny markedsdirektør:

Rick Lawrence har erfaring fra ledende internasjonale merkevareleverandører som Mondelez, Unilever, Heineken og Cadbury. I år overtok han jobben som markedsdirektør i Tine.

Tine gjør helomvending - gir Orkla-direktør ansvar for innovasjon og digitalisering