Blodrøde tall i McCann: - Fjoråret inneholdt flere stang ut

Tapet av store kunder og uro preget tallene til McCann i fjor.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

McCann har tilbakelagt et dramatisk 2017 der både leder og nøkkelansatte har forsvunnet ut, og også flere kunder har forlatt byrået. Dette reflekteres tydelig i tallene for 2017.

Byråinntekten endte på snaue 50 millioner kroner, noe som er en nedgang på rundt fem millioner kroner i 2016, eller litt over ni prosent. Omsetningen fikk et fall på 8,3 prosent fra 147,4 millioner kroner i 2016 til 135,1 millioner kroner i 2017.

I løpet av de siste fem årene har byrået tapt nærmere 50 millioner kroner, med kriseåret 2013 som en real bunnplassering - da underskuddet før skatt var på 19,2 millioner kroner. 

Det var Linda Nordheim som styrte skuta i fjor, og da hun presenterte 2016-tallene for byrået midt i fellesferien i fjor, kunne hun stolt konstatere at en nedadgående spiral var snudd, og at pilene endelig begynte å peke riktig vei. Den gangen var underskuddet på litt over én million kroner. Nå har resultatutviklingen gått i feil retning igjen og resultat før skatt for byrået endte på -9,3 millioner kroner i fjor. 

Les også: Linda Nordheim gir seg som McCann-sjef: - På tide å gå videre

I mai i år tok Calle Hägg over stafettpinnen som leder i byrået, og det er derfor han som i dag må svare for de knallrøde tallene - selv om det strengt tatt ikke er han som var «på vakt» i 2017. 

- Hvorfor ble fjoråret så blodrødt?

- Mye var på riktig vei, men flere «stang ut» på pitcher hos egne kunder og ikke minst redusert aktivitet hos Rema og til slutt tap av hovedkontoen fikk selvsagt økonomiske konsekvenser, sier byråleder Calle Hägg i en e-post til Kampanje. 

Kampanje har også vært i kontakt med Linda Nordheim for en kommentar, men hun ønsker ikke å si noe om disse tallene til Kampanje.

Driftsunderskuddet for byrået endte på minus 8,6 millioner kroner i 2016, noe som er en markant forverring fra 2016, da driftsresultatet var på minus 1,15 millioner kroner.

Les også: Her er den nye McCann-sjefen

McCann NorgeSlik gikk det i 2017:

McCann 2017 2016 Endring i %
Omsetning 135,1 147,4 - 8,3
Byråinntekt 49,8 54,8 - 9,1
Driftsresultat - 8,6 - 1,15  -
Resultat før skatt - 9,3 - 1,1  -

Alle tall i MNOK.

- Flere «stang ut» i 2017

Hele ledergruppen i byrået forduftet i fjor, blant dem byråleder Linda Nordheim.  Og i årsberetningen til McCann vises det til et noe økt sykefravær. Sykefraværet gikk fra 2,7 prosent i 2016 til 3,8 prosent i 2017. Hägg avviser at dette har sammenheng med uroen i byrået.

- 2017 inneholdt flere «stang ut» som alltid er en påkjenning, men det er en del av gamet. Når ledergruppen forsvant, var det en umiddelbar påkjenning, men heldigvis kortvarig. Motstand skaper også et mulighetsrom og vi så raskt positive konsekvenser ved at McCann-folket samlet seg og var fullt innstilt på å kjøre på og gi full gass videre. Kundene våre viste oss også fortsatt tillit og vi har levert mange fine jobber sammen så langt i 2018, mener han.

Og han kommenterer sykefraværstallene slik;

- Vi har ikke hatt noen økning i arbeidsrelatert sykefravær. Vi hadde et lavt sykefravær i 2017 på 3,1 prosent, sier han.

I regnskapene vises det ikke noe sluttvederlag eller liknende for Linda Nordheim, og Hägg svarer slik på spørsmål om Nordheim fikk utbetalt sluttvederlag da hun sluttet.

- Linda sa opp sin stilling på eget initiativ, og utover det ønsker vi ikke å kommentere detaljer i ansettelsesforholdet i McCann, sier han.

2017 inneholdt flere «stang ut» som alltid er en påkjenning, men det er en del av gamet. Calle Hägg

- Sammensatt forklaring

I byråets årsberetning heter det; «Selskapet var gjennom en nødvendig restrukturering i løpet av siste kvartal av 2017. Bakgrunnen for dette var en reduksjon av omsetning på flere av selskapets største kunder samt tap av noen kunder. Reduksjon i omsetning samt tap av noen kunder gjorde det utfordrende å hente inn ny omsetning raskt nok for å dekke opp etterslepet. Dette medførte at selskapet så seg nødt til å gjøre nødvendige kostnadstilpasninger.»

Blant kundene som forsvant i fjor, var blant annet giganten Norsk Tipping, dagligvarekjeden Rema 1000 og Ruter. Og det er akkurat tapet av de tre kundene som Hägg trekker frem som den viktigste årsaken til de dårlige 2017-tallene.

- Det er en sammensatt forklaring på at 2017-resultatet ble som det ble, men blant de aller viktigste enkeltfaktorene var tapet av Rema-hovedkontoen, Ruter og Norsk Tipping, sier han.

Og legger til;

- Vi mistet Norsk Tipping og Grilstad i første halvparten av 2017. Ruter og hovedkontoen på Rema mistet vi i løpet av høsten. Men vårt Live-team jobber for fullt med Rema 1000 og Rema Forsikring, og vi jobber fortsatt med Tine der vi har en god relasjon og lager gode konsepter og uttak sammen sier han.

- Det står i årsberetningen at det ble gjennomført «nødvendige restruktureringer i siste kvartal av 2017». Hva innebar dette?

- Restrukturering av selskapet i 2017 innebar at vi måtte se på selskapet på nytt for å rigge byrået for fremtiden. Vi så på bemanningen opp mot strategi og gjennomførte en restrukturering på en ansvarlig måte som også kostet penger, forteller Hägg.

Vi er på et godt sted, og det vil komme gode nyheter fremover. Calle Hägg

Bygger et nytt McCann

Nå skal altså byrået se fremover og har rigget seg klar til vekst, forteller den nyslåtte byrålederen. Det var i mai at Kampanje kunne skrive at nordisk ansvarlig Richard Bonner-Davies og styret i byrået ønsket at han skulle ta på seg jobben med å lede McCann Norge.

- Vi har vært igjennom en snuoperasjon det årets første halvår, og vi er nå klare for å bygge videre i andre halvår. I grove trekk har vi fjernet siloene på huset, jobber kjappere og mer integrert. Det har hatt en svært positiv effekt på mange nivåer; de ansatte, kundene, lønnsomheten og ikke minst sluttproduktet. Vi er på et godt sted, og det vil komme gode nyheter fremover, som for eksempel spennende nyansettelser vi landet før sommeren, forteller Hägg.

Blant grepene Norges-kontoret vil ta, er å i større grad forsøke å benytte seg at det globale nettverket.

- Vi er en del av verdens største reklamebyrå som globalt har hatt en meget positiv utvikling de siste årene. McCann-nettverket har enorm kompetanse og prosesser som vi skal bli flinkere på å utnytte fremover for å gi våre kunder et enda bedre tjenestetilbud.

- Hvordan ser 2018 ut så langt?

- Vi har hatt fokus på konsolidering under det første halvåret, en strategi som har virket. En stor honnør til våre kunder som gitt oss tillitten, og ikke minst hele McCann-gjengen som har stått på og levert. Vi har ikke mistet noen kunder i 2018. Vi jobber hele tiden med å forsterke samarbeidet med våre eksisterende kunder, og er involvert i mye spennende newbiz-aktivitet. Det blir en morsom og hektisk høst.

Og Hägg bedrer at han er like optimistisk på vegne av byrået – som da han begynte.

- Ja, definitivt.  Vi er på et godt sted, og har god støtte fra vår eier. Vi bygger et nytt McCann og den gode stemningen vi nå har er noe flere i bransjen tydeligvis har merket seg. Flere ganger i uken har vi fått henvendelser fra team i andre byråer som er nysgjerrige og vil ta en prat. Det er veldig gøy at vår utvikling blir lagt merke til. Vi føler vi har vind i seilene her på brygga og ser frem til en spennende høst, avslutter han.

Blodrøde tall i McCann: - Fjoråret inneholdt flere stang ut