Her forsvinner tv-milliardene

- Ser tendenser til at vinneren tar alt i tv-markedet, sier bekymret mediepolitiker.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Fredag omtalte Kampanje årsresultatet til den norske kabel-tv-distributøren Get. Det viser at aktøren som tjener mest på tv i Norge økte omsetningen i 2015. Driftsoverskuddet ble på 835,1 millioner kroner, som er på linje med overskuddet fra året før.

Les mer: Get har aldri tjent mer penger på kabel-tv

Til sammen hadde norske tv- og internettdistributører et driftsresultat på nesten to milliarder kroner i 2015. Den nest største aktøren er Telenor-eide Canal Digital med et driftsoverskudd på 496 millioner kroner.

Se hele oversikten i bunnen av saken!

Til sammenligning hadde TV 2 et overskudd på 382 millioner kroner, mens Discovery tjente 324 millioner kroner på sine kanaler i 2014 (2015-tallene er ikke klare, red. anm.). Det er samlede overskuddet til de norske tv-kanalene kommer derfor til å være på godt under én milliard kroner om en også tar med seg den svensk-eide tv-gruppen MTG TV og med store rettighetskjøp som TV 2s kjøp av engelsk fotball for 1,8 milliarder kroner og Discoverys kjøp av norsk fotball for 2.4 milliarder kroner er det lite som tyder på at overskuddene blir noe særlig større med årene. 

Da Kampanje snakket med TV 2-sjef Olav T. Sandnes i forbindelse med fremleggelsen av TV 2s regnskapstall for 2015, sa Sandnes følgende om TV 2s lønnsomhet fremover. 

Les også: - TV 2 opplever et mye mer krevende marked enn tidligere

- Vi opplever et mye mer krevende marked enn tidligere og det gjør vi i likhet med alle andre nasjonale medieaktører. Men samtidig er vi offensive i forhold til å vår tro på at TV 2 fortsatt kan være en viktig medieaktør i samfunnet fremover. Det innebærer imidlertid at vi må være tydelige på at balansen mellom forpliktelser og motytelser i et allmennkringkasteroppdrag må balanseres, sa Sandnes. 

- Er det fare på ferde for TV 2 lønnsomhet?

- Det er ingen tvil om at det er et mye mer utfordrende mediemarked og det har vi sett blant flere av de store nasjonale medieaktørene i en årrekke og nå treffer dette også TV 2. Når det gjelder Premier Leauge isolert har vi fortsatt tro på en lønnsomhet i det produktet fremover, men tiden med de store overskuddene er over, fortsatte TV 2-sjefen. 

Ser en på analyser som Kampanje tidligere har presentert i forbindelse med sin store mediekonferanse Media Business, kommer det også tydelig frem at det er distributørene som stikker avgårde med veksten i tv- og bredbåndsmarkedet. 

Les også: Bredbåndsaktører knuser mediehusene

- «The winner takes it all»
Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande mener utviklingen gir grunn til bekyrming.

- Det norske tv-markedet er i ferd med å utvikle seg til å bli en milliardnæring og vi ser tendenser i Norge og internasjonalt til at «the winner takes it all». Det vi er særlig opptatt av er hvordan vi skal sikre norske forbrukere sine interesser i dette markedet og hvordan vi skal sikre de aktørene som lever av åndsverk og det som skapes av film og tv-drama innen underholdningsindustrien, sier Grande til Kampanje.

En rekke tiltak har vært forsøkt initiert av politikerne uten at man har lykkes med å finne en modell som kan styrke norske innholdsprodusenter og distributørene har selv vært livredde for nye strømmeavgifter. 

Bekymret mediepolitiker: - Tv-markedet er en stor og voksende industri, og det som hentes inn av gevinst må i enda større grad komme de som skaper det til gode, sier Arild Grande (Ap). Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix.

Les også: Sliter med å finne nye film- og tv-inntekter

Et av tiltakene Grande tror vil flytte makt i tv-bransjen er en styrking av åndsverksloven, som nå er ute på høring.

- Vi ønsker også å se nærmere på hvordan vi kan bidra til at den enorme pengestrømmen som går gjennom tv-markedet kan komme flere av aktørene til gode, sier han.

- Tvunget koblingssalg er også et fenomen vi må få bukt med. Forbrukerne bør få mer valgfrihet og konkurransen i markedet må fungere bedre enn i dag, legger han til.

Etterlyser transparens
- Har distributørene for mye makt?

- Jeg møter veldig mange aktører som i dag lever av åndsverk og som føler at produktet sitt er truet og at økonomien er satt under betydelig press. Veldig mange ledd i produksjonen føler at de er i skvis, at de må akseptere vilkår som er dårligere enn de burde ha vært for å få muligheten til å bli vist, og at distributørene sitter med bukta og begge endene. Dette er en stor og voksende industri, og det som hentes inn av gevinst må i enda større grad komme de som skaper det til gode.

Ap-politikeren etterlyser en større transparens i tv-bransjen.

- På samme måte som man har vurdert innenfor matbutikkjeder, så burde det også på dette markedet vært vurdert en type lov om god handelsskikk. Det bør foregå åpent, være transparent og sikre forbrukere og aktører.

Vi ser hele tiden at tv-kanaler går i svart dersom de ikke blir enige. Kårstein Eidem Løvaas

Høyre: - Markedet regulerer
Høyres kulturpolitiske talsmann Kårstein Løvaas er ikke helt med på notene.

- Den umiddelbare reaksjonen er at dette er noe markedet regulerer, sier han til Kampanje.

- Det har vært mange år hvor tv-aktørene har tatt en større andel og distributørene en mindre, nå har det vært en dreining i motsatt retning. Jeg ser ikke at dette er noe man skal mene noe sterkt om politisk, men opplever det som markedsmekanismer som er i kraft. Distribusjonsformer har historisk vært i endring og nye forretningsmodeller har blomstret opp mens andre har visnet bort. Det er en bekymring dersom dette går utover kvaliteten og innholdet i journalistikken.

- Er det ikke også en bekymring at det kan svekke innholdsproduksjonen dersom de som produserer innholdet sitter igjen med mindre penger?

- Hvis man kommer dit så må man se på det, men distributørene er også avhengig av godt innhold. Jeg vil tro at markedet balanserer dette. Dersom innholdet er dårlig er det heller ingenting å distribuere.

- Du frykter ikke at distributørene har fått for mye makt?

- Dette er et marked som forhandler hele tiden, og vi ser hele tiden at tv-kanaler går i svart dersom de ikke blir enige, men så setter man seg til bords og finner ut av det. Foreløpig ser det ut til som om markedsmekanismene fungerer tilfredsstillende.

STORE PENGER I TV-MARKEDETNorske tv-distributører tjente til sammen to milliarder kroner i 2015. Alle tall i MNOK.

Tv-distributør Driftsoverskudd 2015
Get 835
Canal Digital 496
Telenor Kabel 251
Altibox 216
RiksTV  119
Viasat 20
Samlet  1.937

Her forsvinner tv-milliardene