TV 2-sjef Olav Sandnes har tirsdag morgen lagt frem tall for fjoråret og de viser at overskuddet før skatt endte på nesten 400 millioner kroner.

- Det er tilfredsstillende å vise til lønnsomhet i TV 2, men samtidig er det ingen tvil om at nasjonale medieaktører opplever et stadig mer krevende marked og det ser vi konsekvensene av allerede i 2016, sier Olav T. Sandnes til Kampanje .

Les også: TV 2-overskudd på 382 millioner kroner

- Krevende hvordan?

- For tv-aktører som TV 2 er det sånn at vi opplever både større konkurranse i annonsemarkedet fra globale aktører som Google og Facebook og sterk konkurranse fra globale tv-aktører som Discovery. Det innebærer at kostnadene på sentrale sportsrettigheter øker, sier han.

- Det virker som dere har råd til å drive med nyheter? 

- Det vi har vært tydelige på til myndighetene er at det foreligger betydelig forpliktelser knyttet til allmennkringkasting og at vi helt siden 1992 har fått en motytelse for de merkostnadene som følger disse forpliktelsene. Det mener vi det må tilrettelegges for fremover i tid, sier han.

- Forstår at det stilles spørsmål
TV 2s allmennkringkasteravtale med staten løper ut i år og allerede i løpet av våren har kulturminister Lina Hofstad Helleland lovet en utlysning av en ny TV 2-avtale, men fortsatt gjenstår det å se hva slags motytelser kulturministeren kan friste en privat allmennkringkaster med.

Les også: - Lyser ut tv-avtale i vår

Det er imidlertid liten tvil om at det TV 2-sjefen mener er at staten må finansiere opp nyhetesproduksjonen til TV 2 som en del av allmennkringkasteroppdraget. Sandnes nøyer seg med å si at «en allmennkringkasteravtale må ha en balanse mellom merkostnadene den innebærer og en motytelse.»

- Hvor mye brukte TV 2 på nyheter i fjor?

- Som ved alle tidligere år går vi ikke inn og presenterer tall isolert for de enkelte programområdene. Men vi har samtidig forståelse for at det stilles spørsmål ved TV 2s lønnsomhet og hvilke inntekter som gir utbytte. Men dersom staten skal kjøpe tjenester fra TV 2 skal midlene gå til den aktuelle tjenesten og ikke til andre formål. Vi tar disse problemstillingene på alvor og er forberedt på å sikre oss full åpenhet rundt en modell for kommersiell allmennkringkasting fremover i tid, sier han.

- Kan vi se for oss et TV 2 Nyheter AS?

- Jeg vil ikke spekulere i konkrete modeller, men vi er forberedt på å tilrettelegge for full åpenhet dersom modellen blir kjøp av tjenester, sier Sandnes.

Mindre lønnsom fotball
TV 2-sjefen sier finansieringen av TV 2s nyhetsproduksjon er noe som har «høy oppmerksomhet» blant de ansatte i TV 2. Kanalen ble i sin tid opprettet som en motvekt til det offentlige finansierte nyhetsmonopolet til NRK i tv-markedet.

- Helt siden 1992 har det vært et sterkt allmennkringkastingsalternativ til NRK og det håper vi det fortsatt vil være. Dette har naturlig nok høy oppmerksomhet både hos meg og hos mange av mine av mine kollegaer.

Sandnes sier overskuddet i år er det siste året der TV 2-resultat får svært pene bidrag fra satsingen på betal-tv-fotball.

- Resultatet til TV 2 er også preget av at det er det siste året med den nåværende Premier League-avtalen som har bidratt betydelig til TV 2s lønnsomhet de siste årene, men vi vet at fra 2016 vil vi ha en Premier League-avtale der resultatet ikke vil bli preget av den samme betydelige lønnsomheten, sier han.

Etter det Kampanje kjenner til vil det  komme merkostnader knyttet til både Tippeligaen og Premier League på opp mot 300 millioner kroner bare i 2016.

Les også: Slutt på Bonnier-millioner - må ta hele Tippeliga-regningen

- Fortsatt tro på lønnsomhet
- Er de gode tidene for TV 2 over?

- Vi opplever et mye mer krevende marked enn tidligere og det gjør vi i likhet med alle andre nasjonale medieaktører. Men samtidig er vi offensive i forhold til å vår tro på at TV 2 fortsatt kan være en viktig medieaktør i samfunnet fremover. Det innebærer imidlertid at vi må være tydelige på at balansen mellom forpliktelser og motytelser i et allmennkringkasteroppdrag må balanseres.

- Er det fare på ferde for TV 2 lønnsomhet?

- Det er ingen tvil om at det er et mye mer utfordrende mediemarked og det har vi sett blant flere av de store nasjonale medieaktørene i en årrekke og nå treffer dette også TV 2. Når det gjelder Premier Leauge isolert har vi fortsatt tro på en lønnsomhet i det produktet fremover, men tiden med de store overskuddene er over.