Schibsted-ansatte reagerer kraftig på kuttforslag: - Skaper et A- og B-lag

Konserntillitsvalgte i Schibsted er skuffet over det nye forslaget til valgkomiteen som kutter honorarer til ansatterepresentanter med nærmere 30 prosent.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Torsdag denne uken kom Schibsted valgkomite anført av Kjersti Løken Stavrum med sitt forslag til hvordan styret i «nye» Schibsted skal se ut. Kampanje omtalte blant annet at tidligere Schibsted-sjef, Rolv Erik Ryssdal, foreslås som styremedlem i det nye selskapet som vil omfatte Schibsteds rubrikk- og vekstselskaper. 

- Det blir en spennende reise som jeg gjerne vil bidra til fra styrerommet, sier Ryssdal til Kampanje. 

Om de nye styreforslagene går gjennom kommer Ryssdal til å få godt betalt og mer penger enn sine forgjengere i styret. For valgkomiteen kommer også med forslag som får konserntillitsvalgte i Schibsted til å steile. I tillegg til å øke godtgjørelsen til de aksjonærvalgte styrerepresentantene, foreligger det et forslag om å kutte godtgjørelsen til ansattrepresentantene i styret og det med hele 26 prosent

For aksjonærvalgte representanter foreslås en økning på ti prosent i deres styrelønn. 

- Vi konserntillitsvalgte er skuffet over nominasjonskomiteens innstilling til nytt styre og det foreslåtte lønnsnivået til styremedlemmer. Vår skuffelse går på at man etter alle år nå velger å sette et skille mellom ansattvalgte medlemmer og de som er valgt av aksjonærene i form av godtgjørelsen de får, sier Rune Berge til Kampanje.

Se valgkomiteens forslag til styregodtgjørelser lenger ned i saken.

- Nå lager man et stort skille

I det nye forslaget fra valgkomiteen heter det at ansattrepresentantene skal få 450.000 kroner, mens de i nåværende periode får 607.000 kroner. De aksjonærvalgte foreslås en godtgjørelse på 668.000 kroner, men disse styremedlemmene må samtidig forplikte seg til å kjøpe Schibsted-aksjer for 30 prosent av det de sitter igjen med i netto styrehonorar.

- Helt frem til nå har styremedlemmene fått samme beløp og kompensasjon, mens man nå lager et stort skille. Det er vi kritiske til fordi det skaper et A- og et B-lag i styret. Vi ønsker at det skal være mest mulig likhet med samme type status og innflytelse i styret og vi frykter at dette forslaget vil skape et skille. Vi er ikke så opptatt av hvor mye penger det er snakk om, det er prinsippet om likhet vi reagerer på, sier Berge.

Les også: Schibsted-comeback for Rolv Erik Ryssdal: - Vil gjerne bidra

Manglende respekt:

- I verste fall kan dette grepet føre til manglende respekt for ansatte i styret, som jo legger inn mye arbeid i dette på fritiden sin, sier konserntillitsvalgt i Schibsted, Rune Berge.

- Ti prosent er en stor økning

Rune Berge mener det er viktig å si ifra fordi de ønsker lik status og behandling av styremedlemmene «uavhengig av hvilken kompetanse de tar med seg inn i styret.»

- De ansatte skal også få være et fullverdig styremedlem. De aksjonærvalgte har en annen type kompetanse i styret, men man har ikke tidligere laget et skille på dette. Ansatte og aksjonærvalgte har hver sin type kompetanse som bør bli behandlet likt, sier han.

At styrehonoraret settes opp for noen og ned for de ansatte, synes Berge er spesielt i tiden Schibsted har stått i. 

- Jeg synes det er litt spesielt sett i lys av en periode der Schibsted har kuttet i alle selskaper, også i vekstselskapene våre. Makrotallene har vært ganske utfordrende de siste årene, og ti prosent er en ganske stor økning isolert sett, sier han.

En økning i kompensasjonen til styrerepresentanene på ti prosent er også mer enn den samlede lønnsøkningen Schibsted-journalistene som i snitt var på rundt syv prosent i fjor, ifølge ferske tall fra NJ.

Les også: Nå tjener DN-journalistene over 900.000 i snitt - her er bransjens best betalte

Her kan du se valgkomiteens forslag til styrehonorar her slik de fremkommer i innkallingen til Schibsteds generalforsamling. Vil kutte styregodtgjørelsen til ansatterepresentanter

Rolle Nytt honorar Dagens honorar Endring i %
Styreleder 1.423.000 1.294.000 + 10
Styrets nestleder 1.068.000 971.000 + 10
Aksjonærvalgte styremedlemmer 668.000 607.000 + 10
Ansattvalgte styremedlemmer 450.000 607.000 - 26

 

- Honorarene må opp

De foreslåtte endringene skal stemmes over ved Schibsteds neste ordinære generalforsamling 26. april. Det er Tinius-sjefen Kjersti Løken Stavrum som har ledet arbeidet i valgkomiteen sammen med Ann Kristin Brautaset fra Folketrygdfondet og Spencer Adair i fra investeringsselskapet Baillie Gifford. 

Kjersti Løken Stavrum sier til Kampanje at utgangspunktet for komiteen har vært at de over år har sett at det er vanskelig å tiltrekke seg de internasjonale talentene som de ønsker til styret.

- Schibsted er et internasjonalt selskap, og det gjør at honorarene må opp og de blir derfør høye i norsk sammenheng sett opp mot en årslønn, sier hun.

Schibsted-ansatte reagerer kraftig på kuttforslag: - Skaper et A- og B-lag