Amedia-sjefen mister abonnenter: - Vekst kan fremstå utopisk i dagens marked

- Jeg er oppriktig usikker på hvordan 2023 og 2024 blir, sier Anders Opdahl. Han mener likevel ukens lansering er essensiell for mediekonsernets fremtid.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist
Dag Robert Jerijervi
Øyvind Hofsrud Journalist

Amedia hadde 705.000 abonnenter ved utgangen av 2022. Det utgjør en nedgang på 18.000 abonnenter fra samme tid året før. Det har blitt mer krevende å hente inn nye abonnenter, medgir konsernsjef Anders Opdahl.

- Vi lykkes i abonnementsmarkedet, men ikke på samme måte som i 2020 og 2021, sier Opdahl til Kampanje.

Én av årsakene er at færre lesere blir med videre fra prøveabonnement til ordinær pris.

- Når vi stiller folk spørsmål om hva som er grunnen til det, er det mange flere enn tidligere som oppgir pris som begrunnelse.

Det setter Opdahl i sammenheng med rentehevinger, inflasjon og lommebøker som blir strammere. Når Amedia likevel kan vise til en vekst på 5,4 prosent i opplagsinntektene, skyldes det paradoksalt nok at konsernet har skrudd opp abonnementsprisene. Amedia lykkes også med å selge flere produkter til eksisterende abonnenter, blant annet gjennom satsingen +Alt. Her kan man kjøpe seg tilgang til alle Amedias aviser og få tilgang til podkastene i Untold og sport med på kjøpet.

I dag har 366.000 Amedia-abonnenter tilgang på +Alt. Det utgjør med andre ord over halvparten av alle deres abonnenter.

- Vi vet at frekvensreduksjon kommer til å bli mer og mer relevant i årene fremover. Da tror vi et viktig virkemiddel for å beholde lojaliteten hos kunder er å gi dem mer relevant innhold.

Onsdag la Amedia frem resultatene for 2022: Amedia krymper overskuddet med over 250 millioner

Satser på «Spotify for nyheter»

I forlengelsen av denne satsingen lanserte Amedia denne uken tjenesten Alt, som samler alle konsernets aviser på ett nettsted og – etter hvert - i én app. Her kan man velge hvilke aviser man vil følge og få alle nyhetene i en «strøm». Amedia kaller det et slags Spotify for nyheter.

- Dette er vi veldig stolt av og vi tror det er essensielt for at vi skal være like robuste i en papirløs fremtid, sier Opdahl.

Lanseringen er et resultat av mye testing, forteller han.

- Vi har gjort sabla mye feil, for å si det forsiktig.

Men nå mener Amedia at de har et produkt som de kan bygge videre på.

- Vi har sett av brukertester det siste halve året at vi nå har utviklet noe som svarer på behovet som kundene har etterlyst.

- Hvis dere lykkes med å selge mange +Alt-abonnement og få folk til å bruke Alt-tjenesten, vil ikke brukeren orientere seg mindre og mindre gjennom de ulike avismerkevarene?

 - Basert på min faglige kunnskap så tror jeg ikke det. Breaking news-logikken den enkelte avis har der ute vil være relevant i mange år fremover. Men hvis brukerne over tid har andre preferanser for hvordan de konsumerer journalistikk, så må vi forholde oss til det. Da kan ikke vi konservere og si at vi elsker nettaviser som det er i dag.

Det er mange eksempler på selskaper som har hatt den holdningen og som det ikke er gått så bra med, påpeker Amedia-sjefen. Han legger til at merverdiene og trafikken som tas ut, blir igjen hos avisen som solgte et +Alt-abonnement til leseren. Dette prinsippet ligger også bak valget at Alt som navn på tjenesten.

- For oss er det hver enkelt avis som er merkevarene ut mot sluttbrukeren. Det er årsaken til at vi valgte et så generisk merkenavn som Alt, sier Opdahl.

En av de som har vært kritiske til strømlinjeformingen av Amedias aviser, er Nynorsk Pressekontor-redaktør og tidligere redaktør i Amedia-eide Sogn avis, Jan Inge Fardal. Han sier til Kampanje at han «kanskje er litt gammeldags», men at han har sans for særpreg.

- Samtidig innser jeg at den tiden kanskje er forbi. Personlig synes jeg det er litt dumt, men det er selvfølgelig åpenbare plussider. Jeg forstår at det er en fornuftig måte å sikre seg inntekter på. Det handler om å ha volum, sier Fardal til Kampanje.

Han mener det er et åpent spørsmål hva kundene skal med et +Alt-abonnement.

- Hvorfor skal jeg ha tilgang til alt? Jeg vet ikke det, for jeg er ikke like nysgjerrig på andre lokalavissaker. Da skal det være veldig spesielle ting.

Forventer ny resultatnedgang

Satsingen på nye produkter til tross, Amedia-sjefen utelukker ikke at konsernet vil miste abonnenter også i år.

- Vi gjør alt vi kan for å unngå det, men veldig mange av våre aviser har en ekstrem oppslutning lokalt. Jobben vår nå er å bevare relasjonen fra et stadig mer krevende printmarked inn i et digitalmarked. Det kan fremstå som noe utopisk å skape ny vekst på toppen i dagens marked, sier Anders Opdahl.

Amedias kostnader økte med 5,1 prosent i 2022. Justerer man for den russiske trykkerivirksomheten, som ble avviklet i løpet av året, er økningen enda større. Bare papirkostnadene økte med over 25 millioner kroner, til tross for at det trykkes færre aviser enn før.

Konsernsjefen understreker at de har «svært god kostnadskontroll» i Amedia. Konsernet har blant annet innført en myk ansettelsesstopp og begrensinger på reise, men det er foreløpig ikke snakk om et større kostnadsprogram. Amedia vil heller ikke gå ut med et tall på hvor store kostnader som skal kuttes.

Les mer: Amedia-sjefen tråkker på bremsen: - Vet ikke om det blir brattere nå

Det som imidlertid er klart, er at det budsjetteres for et ytterligere resultatfall i år.

- Vi kan ikke og skal ikke forvente de samme resultatene av avisene våre i en sånn omstilling i et mer krevende marked. Det ville ikke vært rettferdig, sier Opdahl.

Også på annonsesiden opplever Amedia mer motstand, selv om resultatene av omleggingene av Amedia Salg og Marked skal være lovende.

- Per mars har vi bedre resultater i markedet enn forventet, men vi tror at markedet kan bli mer krevende i takt med at renten øker og vi fortsatt får en effekt av inflasjon, lønns- og prisvekst. Jeg er oppriktig usikker på hvordan 2023 og 2024 blir.

Som om ikke det var nok å bekymre seg for, er Amedia i ferd med å bli dratt inn i konflikten mellom NHO og LO. 40 ansatte i Amedia Salg og Marked og Amedia Tjenestesenter står oppført på fredagens streikeuttak.

- Er du bekymret for hva konsekvensen av en langvarig streik vil være?

- Streik er man alltid bekymret for. Det er et lovlig virkemiddel, men det er aldri noe hyggelig når det inntreffer. I denne fasen gjør det at ting blir mer krevende, men det kommer ikke til å hindre driften på noe vis. Det er en risiko for at det eskalerer og da kan det få større ringvirkninger. Derfor håper jeg at partene raskt finner tilbake til forhandlingsbordet og blir enig om en løsning.

Her kan du se regnskapstallene til Amedia for fjoråret. Alle tall i MNOK. Kraftig resultatfall for Amedia

Amedia  2022 2021 Endring i %
Omsetning 4.035,0 4.111,0 - 1,9
Driftsresultat 370,0 624,0 - 40,7
Resultat før skatt 137,0 492,0 - 72,2

Amedia-sjefen mister abonnenter: - Vekst kan fremstå utopisk i dagens marked