Onsdag formiddag legger mediekonsernet Amedia frem sine regnskapstall for fjoråret og de viser at overskuddet på driften falt kraftig.

- Amedia leverte i 2022 fortsatt digital vekst i både abonnements- og annonseinntekter, med et krevende makroøkonomisk bakteppe. Gjennom investeringer i nye posisjoner og partnerskap har vi styrket vår kjernevirksomhet og vår samfunnsrolle ytterligere, sier konsernsjef Anders Opdahl i en melding.

Driftsresultatet endte på 370 millioner kroner, en nedgang fra tilsvarende resultat i 2021 på hele 624 millioner kroner. Det var en nedgang på over 40 prosent. Amedia kaller resultatet i en melding for «tilfredsstillende», men lønnsomheten har svekket gjennom fjoråret og marginen er nå nede i drøye ni prosent.

- Resultatet er svakere enn i 2021, som var et ekstraordinært godt år. Deler av fallet skyldes planlagte satsinger som videreutvikler vår virksomhet, mens vi også er truffet av en mer krevende makroøkonomisk utvikling, sier visekonsernsjef og finansdirektør Gisle Torheim.

Les også: Amedia kan rammes av storstreik

Trykk stuper
Det er et kraftig fall i trykkerivirksomheten og vekst i kostnadene som trekker resultatet ned. Trykkerivirksomheten stuper med 209 millioner kroner og kostnadene øker med nesten 180 millioner kroner.

- I romjulen 2021 ble Amedia rammet av et alvorlig dataangrep, og våren 2022 avviklet vi vår virksomhet i Russland, som følge av russiske myndigheters invasjon av Ukraina. Disse engangshendelsene påvirker brutto driftsresultat negativt med til sammen 47 millioner kroner, sier Torheim. 

Amedias samlede driftskostnader endte i 2022 på 3,7 milliarder kroner og skyldes interne forhold samt den sterke inflasjonen og lønnsveksten i samfunnet for øvrig.

- Med dette bakteppet har vi gjennomført kostnadstilpasninger på flere områder, som sammen med vår sterke finansielle stilling gjør oss godt rustet til å utvikle oss videre de neste årene, sier finansdirektøren. 

Les også: Amedia-exit i Russland: - Vi skal trekke oss ut som eiere så snart som mulig

Flatt på annonser
Mediehuset skriver videre at den digitale abonnementsveksten fortsatte gjennom 2022, og over 60 prosent av abonnentene er nå heldigitale. Digitale annonseinntekter økte med åtte prosent og utgjør 56 prosent av de totale annonseinntektene.

Amedias opplagsinntekter økte med 108 millioner kroner og endte på totalt 2,1 milliarder kroner. Deler av veksten skyldtes kjøp av virksomhet. Mediekonsernets annonseinntekter summerte seg til totalt 1,3 milliarder kroner. De digitale annonseinntektene vokste sammenliknet med i 2021, mens inntektene fra papirannonseringen fortsatte å falle som forventet og dermed viste en helt flat utvikling. 

- Amedia hadde en god start på året, men den makroøkonomiske utviklingen traff etter hvert annonsemarkedet. Det førte til at vi på årsbasis endte med nullvekst totalt, sier Torheim.

Amedia er Norges største utgiver av redaktørstyrte medier med sine over 100 lokalaviser og nasjonale mediehus som Nettavisen, Nationen og 17 andre partneraviser.

Her kan du se regnskapstallene til Amedia for fjoråret. Alle tall i MNOK

Amedia  2022 2021 Endring i %
Omsetning 4.035,0 4.111,0 - 1,9
Driftsresultat 370,0 624,0 - 40,7
Resultat før skatt 137,0 492,0 - 72,2