Sponsorfest til 500 millioner kroner i ferd med å ryke: - Konsekvensene er store

DNB legger alternative planer mens de venter på svar. - Festivalsommeren er kjempeviktig for oss.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi og Ragnhild Aarø Njie

I påskeuken gikk regjeringen ut med informasjon om at alle kultur- og sportsarrangementer før 15. juni måtte avlyses som følge av planen om å slå ned koronaviruset her til lands. Det rammer festivaler som Bergenfest og Over Oslo, som skulle arrangeres like før og like etter denne fristen, og sponsorene av festivalene.

DNB er hovedpartneren til Over Oslo, og sponser også Øyafestivalen, som foreløpig ikke er avlyst, og flere regionale festivaler. Markedsdirektør Aina Lemoen Lunde forteller at de må forholde seg til retningslinjene og signalene som gis fra helsemyndighetene.

- I og med at det for alle er mye usikkerhet, legger vi alternative planer med de festivalene som ikke kan arrangeres nå og de som er usikre. Vi har en veldig tett dialog med samarbeidspartnerne våre, sier hun til Kampanje.

- Hvor viktig er festivalsommeren for DNB?

- Festivalsommeren er kjempeviktig for oss, de mange tusen deltakerne og festivalene selv. Dette følger vi med på og er sterkt engasjerte i, sier hun.

Regjeringen har varslet at de vil komme med mer informasjon om resten av sommerens arrangementer før utgangen av april, men daglig leder i Sponsor- og eventforeningen Janette Haukland frykter at sommerens festivaler henger i en tynn tråd.

- De økonomiske konsekvensene er store. Først og fremst for festivalene som må flyttes eller blir helt avlyst. Det er selvfølgelig dramatisk. Og det påvirker jo også alle underleverandører til festivalene og personer som har dette som sin fulltidsjobb, sier hun til Kampanje.

Sponsor- og eventforeningen har tidligere anslått at eventbransjen taper 1,2 milliarder kroner på avlysningene før juni. De har ikke regnet på hvor store tapene vil bli dersom alle sommerens arrangementer ryker.

I 2019 utgjorde sponsorinntektene til Festival-Norge alene 511 millioner kroner, ifølge tall fra Sponsor Insight. Det utgjør en vekst på syv prosent fra 2018.

- For sponsorene er det en litt annen vinkling. De blir ikke like hardt kriserammet som arrangementene og eventbyråene, men det er klart at de påvirkes og det blir en omstilling også for dem. De har merkevarekrav og markedsavdelinger som har jobbet med dette lenge. Festivalsommeren er viktig for mange store sponsorer, sier Janette Haukland.

- Håper ikke folk lar seg skremme

Sponsorsjefen vet at flere store sponsorer har begynt arbeidet med å finne alternative måter å nå kundegruppene sine på, samtidig som de vil være en støttespiller for store og små festivaler.

- Det er dramatisk på alle måter, men det jobbes med alternative løsninger hele tiden der det er mulig, sier Janette Haukland.

Hun viser til webinarer, livestream, digitale konserter og drive-in-konserter og -kinoer som eksempler på at bransjen er omstillingsdyktig.

- Det som er positivt er at det virker som om folk er villig til å støtte opp om de nye arenaene og ser viktigheten av det. Her er det også sponsorer som ser en nytteverdi og en mulighet til å treffe det samme markedet som de ville truffet på arrangementene som er avlyst.

- Tror du folk vil være like komfortable med å oppsøke store folkemengder etter at denne krisen er over som de var tidligere?

- Jeg kan ikke snakke på vegne av hele Norges befolkning, men jeg håper og tror at vi alle er opptatt av å møte og se hverandre ansikt til ansikt. Så lenge vi følger retningslinjene som er satt av myndighetene, så håper jeg ikke folk lar seg skremme, sier Haukland.

- Det er ekstremt viktig for oss som bransje at alle vil kjøpe billetter, arrangere eventer og delta på kultur og idrettsarrangementer etter dette, og ikke minst viktig for oss som mennesker å kjenne på samhold og fellesskapet av å møtes. Jeg tenker også at denne situasjonen gjør at vi kjenner mer på savnet av å møte mennesker og å ha interaksjon, uten at det er gjennom en skjerm, fortsetter hun.

Dramatisk:

- Det er dramatisk på alle måter, men det jobbes med alternative løsninger hele tiden der det er mulig, sier Janette Haukland i Sponsor- og eventforeningen.

Obos: - Må vurdere digitale samarbeid

En annen stor festivalsponsor er Obos, som er hovedsponsor både for Oslo Sommertid med Taylor Swift på plakaten, Festningen i Trondheim og Utopia i Stavanger. Oslo Sommertid skal finne sted allerede 26. juni, mens de to andre festivalene etter planen skal gå av stabelen i august.

- Frykter dere at festivalene må avlyses?

- Det er jo absolutt en mulighet. Festningen og Utopia er lenger frem i tid, så vi vet ikke hva som har skjedd til da, men mest sannsynlig blir det ingen festivaler i sommer eller tidlig høst, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos.

I fjor inngikk Obos en ny og langsiktig avtale med Den norske opera og ballett, men årets store aktivitet i dette samarbeidet - Obos på Operataket, er avlyst. Det skulle ha funnet sted i august.

- Vil dere samarbeide med festivalene som blir avlyst på andre måter, for eksempel digitalt?

- Det må vi vurdere dersom det blir aktuelt, sier Pettersen, som legger til at dette ikke er noe de har diskutert med festivalene ennå.

Sponsorfest til 500 millioner kroner i ferd med å ryke: - Konsekvensene er store