Byråavgift sluker Saatchi-overskudd

- Når vi har levert det vi skal, er det ikke mye igjen på bunnlinjen, sier byråleder Jon Fredrik Sandengen.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

De internasjonale nettverkene har tradisjonelt hatt lite tilstedeværelse i det norske markedet. Men Saatchi & Saatchi i Norge har vært et unntak – om enn mest i navnet. For det norske byrået er eid av Media Bergen med 60 prosent, og Media-Bergen-topp Ove Grønnevik er styreleder i byrået. De resterende 40 prosent av aksjene er det ansatte som kontrollerer.

De siste årene har økonomien til byrået variert stort, men det har ikke vært de helt store tallene å skrive hjem til det Publicis-eide nettverket med kontor i London. For 2015 endte byråinntekten på 25 millioner, mot 23,3 millioner kroner i 2014. Dette er en vekst på i overkant av sju prosent. Omsetningen har imidlertid gått noe ned i perioden; fra 39 millioner kroner til 38 millioner kroner - en tilbakegang på -2,6 prosent.

I dag teller byrået som ledes av Jon Fredrik Sandengen 26 hoder og har akkurat flyttet fra Storgata til Kongens gate i Oslo sentrum.

- Vi har gått med overskudd hvert år siden 2005, men etter at vi har levert det vi skal til eiere og nettverk, er det ikke mye igjen på bunnlinjen, sier byråleder Jon Fredrik Sandengen til Kampanje.

For det koster å hete Saatchi & Saatchi. Byrået betaler en lisens eller konsern-fee til Saatchi-nettverket og Media Bergen, og dette påslaget beløper seg til rundt 1,5 millioner kroner totalt i 2015. Sandengen forteller at det årlige påslaget beregnes som et prosentbeløp av byråinntekten.

- Mesteparten av de 1,5 millionene går til Saatchi, men noe av dette går til Media Bergen. Opprinnelig var management fee for navn, verktøy, faglig felleskap, kunder, new business og liknende. Saatchi har vært, og er fortsatt et av verdens sterkeste merkevarer i vår bransje. Så vi har gjennom tidene betalt vår fee med glede, som man sier, sier Sandengen.

Får internasjonale kunder
Å være en del av Saatchi-nettverket gir også jobb til det norske byrået.

- Når det gjelder kunder er det i dag spesielt Toyota vi jobber sammen på i nettverket, men også noe på Visa, sier han.

Nå skal byrået ha fullt fokus på å øke lønnsomheten og bunnlinjen.

- Vi har prioritert utvikling og andre kostnader over drift de siste årene, men nå vil vi ha et større fokus på bunnlinjen. Vi bør kunne levere en bunnlinje som i større grad er til glede for selskapet. Det kommer allerede i 2016. Vi har aldri vært en gullgruve, men har alltid hatt full kontroll over økonomien, bedyrer han.

-Vridd på kompetansen
Byrået er like mange ansatte i år som i fjor, men det er ikke alle de samme folkene, forteller Sandengen.

- Vi er cirka like mange ansatte som i 2014, men har nok vridd på kompetansen. For å drive utvikling og servere de tjenester som kundene våre forventer at vi skal kunne tilby, må vi utvide kompetansen, forteller Sandengen.

Byrået har bevisst fokusert på digital utvikling i mange år, men ønsker å vise at de er gode på de tradisjonelle reklame-egenskapene også.

- Det er viktig å ikke være et rent digitalbyrå, selv om vi nok kanskje er mest kjent som et digitalbyrå. Vi har vist at vi kan lage kampanjer som vinner både kreative og effekt-priser. Det er ekstremt viktig at vi kan begge deler. Kjernen i det vi gjør, er reklame og skape salg, og vi vil at kundene skal komme til oss for ideene våre. Det er fortsatt der kjernen i vår virksomhet er, sier han.

Sandengen mener byrået «kan vokse ytterligere og har vekstambisjoner.»

- Den digitale veksten vil komme av at vi utvikler det kreative miljøet. Vi har fortsatt ambisjoner om å bli større, og holde oss blant de aller beste over tid. Kanskje ikke blant de aller største, men beste. Men man vokser med de kundene man har, sier han.

Så lenge vi har satset på å være en del av Saatchi-systemet, er det nokså tøffe krav. Jon Fredrik Sandengen

Mistet Oslo Kommune - men fikk knekkebrød
På kundelisten er det i første rekke de to kundene Norsk Tipping og Toyota som skiller seg ut i størrelse, kan Sandengen fortelle.

- De er de to største kundene. For Norsk Tipping jobber vi på tvers av alle produkter og er deres digitale byrå. Det er tungt teknologisk digitalt arbeid og vi lager samtidig kreative kampanjer. Dette står i forhold til våre ambisjoner.

I tillegg til VG kom også to områder i Helsedirektoratet og tre Orkla-produkter inn på kundelisten i fjor. Blant Orkla-produktene, var blant annet Kornmo Knekkebrød.

- Arbeidet vi har gjort for dem, er tradisjonell massekommunikasjon. For vi må bevise at dette også er noe vi er gode på. Vi kan ikke glemme den delen. Det er ekstremt viktig.

Men noen kunder valgte også å forlate byrået i fjor som Oslo Kommunes Renovasjonsetaten. Sandengen sier etaten «hadde vært en betydelig kunde i åtte år.»

- Vi greide ikke å erstatte dette helt økonomisk i andre halvår. Det var ikke dramatisk, men påvirket resultatet negativt.

- Sitter på gjerdet
Sandengen er tydelig på at det er både fordeler og ulemper ved å være del av et internasjonalt nettverk, og han ønsker ikke å starte noen spekulasjoner om hvordan byrået vil organisere seg i fremtiden.

- Vi eier byrået vårt selv, og i motsetning til heleide byråer, kan vi ta utvikling over driften. Så vi investerer alt vi tjener i utvikling av produktet og vekst.  Men så lenge vi har satset på å være en del av Saatchi-systemet, er det nokså tøffe krav, sier han.

Han forteller at å være del av et nettverk i første rekke er viktig for faglig utvikling og nettverk.

- Nettverket er et veldig bra verktøy med faglig nettverk, et community og lederutvikling og sånt. Vi har hatt god nytte av kontakt med folk som driver med det samme som oss. Mye av den digitale utviklingen har kommet gjennom inspirasjon fra nettverket

I fjor var det duket for en storfusjon mellom nettverkene WPP og Publicis, men fusjonen ble aldri noe av. Dette ga likevel grobunn for endringer nedover i organisasjonen.

- Fusjonen som aldri ble, satte i gang prosesser. Saatchi er ett av de viktigste nettverkene i Publicis, og etterpå har Saatchi-kulturen blitt likere de andre byråene i nettverket, føler jeg. Vi er ikke lenger det unike lille nettverket, sier han åpenhjertig.

Så foreløpig sitter de på gjerdet og avventer utviklingen.

- Om man er i business er det naturlig å se på alle scenarier. Norge er ikke akkurat nå et marked hvor det satses på kreative reklamebyråer fra de store nettverkene. Det er ikke nok å hente for et internasjonalt nettverk i det norske markedet. Vi må hele tiden vurdere hva som er best for dette byrået og våre kunder. I dag er vi er et lite byrå i en liten del av verden, sier han.

Betaler for Saatchi-navnetLite igjen på bunnlinjen for Saatchi & Saatchi i Norge

 

Saatchi & Saatchi Norge 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning  38 39  - 2,6
Driftsresultat før fee  1,6  0,9  + 7,3
Regnskapsført driftsresultat  0,1 -0,35   -
Resultat før skatt  0,1  -0,39   -

: Fakta om Saatchi & Saatchi

  • Reklamebyrået Saatchi & Saatchi ble etablert av brødrene Maurice Saatchi og kunstsamler Charles Saatchi i London i 1970.
  • I 2000 ble Saatchi & Saatchi kjøpt opp av det franskeide kommunikasjonskonsernet Publicis.
  • Byrået har i dag hovedkontor i New York og har over 140 kontorer i 76 land og har lenge vært regnet som et av verdens ledende byråer.

Byråavgift sluker Saatchi-overskudd