BI på topp blant marketing-studenter

Markedsføringstudiet til BI trumfer Markedshøyskolens. I hvert fall om man legger søkertallene til grunn.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Om knappe seks timer skal Thea Hestad Kavli og Marita Myrseth ha siste eksamen i faget internasjonal markedsføring. Om bare noen uker er de ferdig med studieløpet og kan smykke seg med tittelen Bachelor i Markedsføringsledelse, mens studiekollega Daniel Faldmo runder av første studieår til sommeren.

De tre er fullstendig klar over at de beveger seg inn i et trangt jobbmarked, men likevel er ikke de to jentene redde for å ikke få seg jobb som nyutdannede markedsførere.

- Jeg er ikke redd for at jeg ikke kommer til å få meg jobb. Jeg mener at all erfaring er god erfaring, så man må bare begynne et sted, sier Marita Myrseth.

Thea Hestad Kavli sier til Kampanje at det gjelder å skille seg ut og vise at de som nyutdannede står for noe nytt i en organisasjon.

- Jeg har engasjert meg i næringslivsutvalget ved BI og har skaffet meg relevant ekstrajobb. Vi må kanskje synliggjøre at vi kan tenke nytt i forhold til de som har vært i en organisasjon i noen år, sier hun.

- Hvilke utfordringer tror dere at dere kommer til å møte på jobb?

- En markedsførerleder må ha digital forståelse og kunne sosiale medier. Det utvikler seg så raskt, og vi må være ett skritt foran, sier Thea Hestad Kavli.

Førsteårsstudenten Daniel Faldmo tror at evnen til å snu seg rundt, og det raskt, kommer til å bli stadig viktigere.

- Mediehverdagen endrer seg enormt fort. Det er jo klart at det er begrenset hvor fort BI kan endre seg. Jeg tror det viktigste vi lærer, er metodisk opplæring. Vi må kunne omstille oss, sier Faldmo til Kampanje.

- Tror dere at dere har den nødvendige kunnskapen for å gjøre en god jobb som markedsføringsleder etter tre år på BI-skolebenken?

- Har man en Bachelor herfra, er man flink og lærer fort, sier Kavli selvsikkert, og blir supplert av Marita Myrseth:

- Etter tre år på Bachelor-studier her på BI tror jeg det ligger i vår natur å tilegne seg den kunnskapen vi trenger i en ny jobb.

Navneendring ga vekst
Handelshøyskolen BI endret navnet på sitt markedsføringsstudium fra «markedsføring» til «Markedsføringsledelse». Og opplevde et hopp på 17 prosent i søkertallet.  Instituttleder Bendik Samuelsen tror det ligger mer bak økningen enn bare bytte av navn på studiet.

- Navneendringen er én ting. Det er også gjort betydelige endringer på hvilke kurs som inngår i studiet. Blant annet har kurs som Merkevareledelse og kurs om profesjonelt salg, forhandlinger og prisstrategi blitt obligatoriske kurs. Kombinerer man denne basis med store muligheter for valgfrie spesialiseringer og gode utvekslingsavtaler, ser man at programmet gir bedre svar på et mer sammensatt behovsbilde i næringslivet i dag enn for noen år siden.  

Han sier de har prøvd å holde på en langtidshorisont.

- Vi må tenke tre til fem år frem i tid. En student som starter nå, er ferdig med bachelorgraden i 2018. Vi må derfor tenke hva som er behovene hos arbeidsgiveren om noen år, sier han.

- Men i hvor stor grad klarer dere å forberede studentene på en digital hverdag?

- Vi må passe på at kursene har substansielt innhold, og samtidig er det viktig at vi tar inn over oss at den digitale hverdagen innebærer endringer i alle fag, og ikke kun særskilte kommunikasjonsfag. Derfor har vi heller integrert det digitale i alle kurs. Når det er sagt, er «Sosiale medier» det mest populære valgfaget her på instituttet, sier Samuelsen.

Han mener det sender feil signal om de hadde løftet ut den digitale kompetansen i et eget fag.

- Det hadde blitt altfor snevert. Kunnskap er informasjon, og informasjon kan oversettes til bits og bytes. Dette henger sammen

Vi må tenke hva som er behovene hos arbeidsgiveren om noen år Bendik Samuelsen, Handelshøyskolen BI

- Må kunne tall
Instituttlederen mener at det å ha grunnleggende kunnskaper om økonomi, er undervurdert for dagens og fremtidens markedsførere.

- For eksempel må man kunne regne for å sette den rette prisstrategien før man går inn i forhandlinger! Man må også kunne grunnleggende statistikk for å forstå analyser og research, og de må forstå om råoljepris betyr for noe for etterspørselen av hans eller hennes varer, for å nevne noe. Vår oppgave er å gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i økonomi innenfor rammen av hva markedsføreren utøver og vil trenge i sin jobb, sier Samuelsen.

Økonomi viktig: - Vi trenger også tallknusere, sier instituttleder Bendik Samuelsen ved Institutt for Markedsføring på Handelshøyskolen BI. Foto: Eivor Eriksen

Vi vet at det er kandidater som ikke velger oss fordi de er skeptiske til tall. Men som markedsfører kan du ikke sette bort økonomien. Da blir du ikke tatt på alvor, og får ikke de budsjetter du trenger for å investere. Man må ha en basis og må kunne budsjettere, understreker han til Kampanje.

- Hvilke utfordringer står en fremtidig markedssjef overfor?

- En viktig utfordring blir å kombinere mange ulike kompetansekrav. De må kunne sørge for god markedsovervåkning og koordinere på tvers av de tradisjonelle siloene internt. Å være markedssjef vil ikke lenger være et one-man-show, det krever variert kompetanse og vi trenger tallknusere også for å forstå alt. Men den største utfordringen blir kanskje å kunne lede og koordinere medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse, og anerkjenne hverandres verdibidrag, avslutter han.

Økning på Markedshøyskolen
Tall fra Markedshøyskolen viser en økning i antall søkere på fem prosent i Oslo og 11 prosent i Bergen. Ved Markedshøyskolen er de største studieretningene Bachelor i HR/Personal, Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse og Bachelor i Markedsføring og Salgslededelse

Også ved Norges Kreative Høyskole er det søkervekst. Ifølge en melding fra Høyskolen Campus Christiania øker det totale ansatt søkere med åtte prosent, sammenliknet med i fjor. Her er det Bachelor i Journalistikk, Bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon og Fagskolestudie i Film som er de største studieretningene.

- Vi tror også det har svært mye å si at vi er en typisk city school med campuser midt i sentrum av Oslo, Bergen og Trondheim. Det betyr nærhet til alt som er viktig for unge urbane mennesker, og det gir oss tilgang til

Både Markedshøyskolen og Norges Kreative Høyskole er del av Høyskolen Campus Christiania.

Små svingninger på Westerdals
I fjor høst fusjonerte Westerdals med NISS og NITH for å danne en ny «superskole» under navnet «Westerdals OsloACT», derfor var det knyttet spenning om søkere ville finne situasjonen forvirrende. Men når tallene nå er klare, kan de notere seg at målet på antall søkere har blitt oppfylt.

- Vi har vært kjempespente på hvordan fusjonen ville slå ut på søkertallene. Vi hadde et på mål rundt 1900 søkere, og endte på i underkant av 2100 søkere, sier kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss til Kampanje.

I mål: Hos Westerdals OsloACT sier man målet på antall søkere har blitt oppfylt. - Vi hadde et på mål rundt 1900 søkere, og endte på i underkant av 2100 søkere, sier kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss.

Les også: Bygger kreativ «superskole»

Les også: Mannen bak «superskolen»

Siden tallene er totaltall for alle studieretninger, og skolen ikke går ut med søkertall til hver enkelt studieretning, er det vanskelig å si eksakt hvor mange flere eller færre søkere som er knyttet til «gamle» Westerdals-studieretninger.

- Vi har bare hatt små svingninger, og det er det samme mønsteret som går igjen. Men vi ser at det er «gamle» Westerdals som har den minste effekten av navnebyttet, sier Osfoss.

I forbindelse med fusjonen flyttet Westerdals ACT til et nybygg på Vulkan i Oslo, men det ble tidlig klart at dette lokalet ikke er stort nok. Derfor flytter deler av skolen inn i nye lokaler

I 2013 kom det inn rundt 1000 søknader til «gamle» Westerdals.

Les også: Rekordmange søkere til Westerdals

Foto øverst i saken: Thea Hestad Kavli (til venstre i toppbildet) og Marita Myrseth (til høyre) vil om kort tid ha siste eksamen i faget internasjonal markedsføring.og kan smykke seg med tittelen Bachelor i Markedsføringsledelse. Studiekollega Daniel Faldmo runder av første studieår til sommeren. Foto: Eivor Eriksen

BI på topp blant marketing-studenter