- Ja vi har ca 1000 søkere i år også, noen flere enn i fjor som var et rekordår, sier daglig leder og rektor ved Westerdals School of Communication, Tom Kvisle, til Kampanje.

I dag ble tallene for årets søkertall til høyere utdannelse offentliggjort gjennom samordna opptak og selv om Westerdals ikke er en del av ordningen, har Kvisle god kontroll på årets søkermasse. Søknadsfristen for skoleåret 2013 gikk ut 15. april og i år er det altså rekordøkning med hele 1.000 søknader til de 175 plassene som tilbys til våren. Totalt går det 525 studenter ved Westerdals.

- Det ser ut til at vi nå har etablert oss på dette høye nivået. Av de rundt 175 studentene som vi tar fordeles disse på seks retninger. Dette gjør oss nok til en av de skolene i Norge med flest søkere per plass, sier han.

- Hva er den mest populære linjen?

- Tekst og skribent. Disse sprer seg over hele den kreative bransjen, sier han.

Til tross for et sterkt fokus på mer ingeniørrettet studieretninger i mediene, mener Kvisle at de kreative linjene på Westerdals har stått seg sterkt. Han viser blant annet til en vekst på 100 prosent de siste fem årene.

- En kunne nesten tro det var snakk om kampanjejournalistikk. Det er en veldig ensretting rundt dette og et veldig fokus på at ungdom velger feil yrker og tenker for mye på egenrealisering og for lite på egne arbeidsmuligheter. Men når man setter oljeingeniører opp mot balletutdannelsen så finnes det veldig mye i midten. Det skjer veldig mye verdiskapning i kreative yrker og det er jobber hvor det gjøres mye samfunnsnyttig aktivitet. Norge har få årsverk i forhold til kreativ verdiskapning sammenlignet med Sverige og Danmark. Alle kan ikke jobbet med oljeutbygging, sier Kvisle.

- Hvor mange studenter får jobb etter endt utdannelse?

- Dette har vi tall på og hele 85 prosent av studentene får jobb innen tre måneder etter skoleslutt. Av 150 som går ut hvert år ender rundt 30-40 i reklamebransjen, sier Tom Kvisle.

- De som ikke går til reklame, hvor går de?

- Stadig flere havner i tv- og film, men de sprer seg utover de fleste kreative bransjene. Det er lite krise å se og det er veldig hyggelig, sier Kvisle.