I fjor deltok over 160.000 deltakere på 2.000 arrangementer i Arendal, og det er lite grunn til å tro at interessen for den politiske festivalen vil avta i år. Vi merker allerede at flere aktører er mye tidligere ute i planleggingen enn før. Arendal er en liten plass, og kampen om å sikre seg de beste overnattingsstedene, lokaler til arrangementer og de mest etterspurte innlederne er godt i gang.

Og ja – det er viktig å være tidlig ute og planlegge godt, men tenk også nytt. Vi har samlet erfaringer fra Almedalsveckan og Folkemødet på Bornholm, og snakket med politikere og næringsliv i Norge om hva som funker på Arendalsuka, og vi vil utfordre til å være mer kreative.

Kvalitet, ikke kvantitet
Det bør ikke overraske, men kvalitet er bedre enn kvantitet. Bedrifter og organisasjoner er mindre interesserte nå enn tidligere i å arrangere ørten egne debatter, mens man i tillegg skal preppe sine egne folk til flere andre arrangementer. Ett eller to arrangementer med spisset og relevant tematikk kan være vel så bra.

Det første du bør gjøre i Arendalsuka-planleggingen er å derfor å spørre deg selv: Hvorfor skal vi egentlig til Arendal? Hva ønsker vi å oppnå og hvor mye ressurser bør vi bruke på den ene uka?  

Skill deg ut
Det andre spørsmålet du bør stille deg, er hvordan du kan skille deg ut fra mengden. Skal vi lage en generisk debatt om et generisk tema med en generisk tittel, eller kan vi tenke litt annerledes i år?  I fjor ble Arendalsuka oversvømt av arrangementer med inngangen, «Hvordan kan vi få til det grønne skiftet». Selv om at dette er et viktig tema, må du finne både en spissere vinkel og tittel hvis du ønsker å skille deg ut.

Arendalsuka er en gyllen mulighet til å skjerpe fokuset og tenke utenfor boksen. Det som kan virke som en kamp om oppmerksomheten, er i realiteten en mulighet til å utforske smalere og mer nisjeorienterte temaer. Dette er ofte både mer interessant og mer givende for både publikum i salen og folkene på scenen. Du trenger heller ikke å gjøre dette som et åpent arrangement på programmet, men kanskje heller som en middag eller rundebordsamtale? 

Sterkere sammen
Hvorfor gjøre noe alene når du kan stå sterkere sammen med noen andre? På bare ti år har Arendalsuka vokst fra 150 til 2.000 arrangementer. Altfor mange av disse likner på hverandre.

I stedet for å konkurrere om oppmerksomheten, bør du gå sammen med andre om å gjøre noe større eller bedre. Gjennom å dele ressurser og ideer blir du både mer kreativ, konkurrerer mindre om det samme publikumet, og sparer kanskje til og med litt på utgiftssiden. I tillegg er du er med på å gjøre Arendalsuka bedre.  

Tør å utfordre
Noen innledere går igjen, og enkelte politikere stiller i over 30 arrangementer over noen få dager. Men lærer vi noe nytt av å høre de samme om igjen? Og hvorfor tør så få å tenke annerledes, og utfordre våre perspektiver?

Vi vil oppfordre til å tenke utenfor boksen: Hvem kan utfordre oss på en god måte, og hvem representerer noe nytt? En skikkelig god debatt pirrer selv de mest erfarne politikerne, og litt gnister kan være ingrediensen som løfter debatten til et interessant nivå. 

Gjør noe gøy!
Vår siste refleksjon er at Arendalsuka er en veldig seriøs samling. Arrangørene kjemper om å være flinkest, men tenker ikke på at det ofte blir ganske kjedelig. Etter alle de faglig tunge arrangementene ønsker de fleste noe som er litt mer gøy. Både på Almedalsveckan og Folkemødet på Bornholm utfordrer de politikere til både kokkekamp og rap-battles. Du må ikke nødvendigvis kopiere dette, men én måte å skille seg ut på i Arendal er å gjøre noe mer nedpå og artig. Her er det flust av muligheter for den som tør å skille seg litt ut!  

Om du bruker bare ett eller alle tipsene, ser vi frem til enda bedre, og kanskje færre, arrangementer på årets Arendalsuka.