Nå har vi fakta på bordet. De viser at det slett ikke har vært en massiv økning av kommunikasjonsansatte i staten og det kjøpes ikke inn uforholdsmessig mange konsulenttjenester.  Finansministeren har tidligere hevdet blant annet i VG at kommunikasjonsenhetene i det offentlige er for store og at etatsdirektører ikke trenger hjelp av kommunikasjonsrådgivere når media ringer.  Vedum har også villet kaste PR- og kriserådgivere ut av staten.

Mandag denne uken offentliggjorde Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) en kartlegging av kommunikasjonsfunksjonene i staten. Rapporten avdekker blant annet at:

  • Kommunikasjonsansatte utgjør omtrent én prosent av alle ansatte i statsforvaltningen, og utviklingen har vært relativt stabil siden 2016.

  • Kjøp av kommunikasjonstjenester utgjør 1,0-1,5 prosent fra 2019 til 2021 av statens totale innkjøp av konsulenttjenester. I 2021 brukte virksomhetene 182 millioner kroner på innkjøp av kommunikasjonstjenester (av totalt 12,3 milliarder til konsulenttjenester).

  • Overgang til digitale medier er en viktig driver for utgifter til konsulenter.

  • Kommunikasjonsansatte bruker mest tid på nettredaksjon, brukerkommunikasjon og mediehåndtering.

Denne rapporten om kommunikasjon i staten knuser mytene som blant andre Vedum og Senterpartiet har bygget opp. Rapporten viser at de som jobber med kommunikasjon, leverer arbeid helt i tråd med kjerneoppdraget sitt. Formålet deres er å få budskapet fram til dem som trenger det og skape dialog mellom innbyggerne og staten.

Rapporten avdekker at de statlige kommunikasjonsenhetene bruker mest tid på nettpublisering, nyhetsbrev og tekniske løsninger, brukerkommunikasjon og mediehåndtering. Rapporten påpeker videre at «faget er i rask utvikling, at kommunikasjonsavdelingene har mangfoldige oppgaver og at de utfordres på kapasitet.»

Kommunikasjonsansatte fortjener heder og ære for den jobben de gjør med å formidle statens mangfoldige oppgaver.  Med den teknologiske utviklingen vi opplever innenfor kommunikasjonsfaget, vil dette arbeidet bli enda mer krevende framover.

Det vi nå trenger er en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan kommunikasjon i staten kan bidra til mer åpenhet, medvirkning og demokrati.

Kritisk synsing er ikke nyttig.

Les også: Over 1.900 jobber med kommunikasjon i staten