Gry Rohde Nordhus blir seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Apeland. I en melding fra kommunikasjonsbyrået heter det at hun skal jobbe med «å støtte ledere og større virksomheter i endringsarbeid knyttet til digitalisering og bærekraft.»

Nordhus kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør for Telenor. Hun har tidligere vært også kommunikasjonsdirektør for Siemens i Norge, Norden, Nordvest-Europa og i Australia.

- Grys erfaring med lederansvar i store, internasjonale konsern i kontinuerlig endring, er svært verdifull. Hennes forretningsforståelse og solide kompetanse innen digitalisering og bærekraft er gull for de fleste virksomheter. Gry jobbet hos oss for 20 år siden, og vi synes det er veldig hyggelig å få en usedvanlig dyktig kollega tilbake, sier administrerende direktør Ole Christian Apeland i Apeland.

Selv sier Nordhus at hun «brenner for å gjøre en forskjell for selskaper som står overfor endring».

- Jeg kjenner Apeland som et byrå med en helhetlig tilnærming til vanskelige problemstillinger og en god kultur, både faglig og sosialt, og gleder meg til å være med på å utvikle Apeland videre, sier hun.

Ole Christian Apeland trekker særlig frem koblingen mellom kommunikasjon og økonomi.

– Gry er økonom, og forstår godt hvordan kommunikasjon kan skape vekst både på topplinje og bunnlinje, samtidig som hun brenner for bærekraft. I Siemens var hun blant annet sentral i elektrifiseringen av ferger, som har gitt stor verdi både til selskapet og miljøet. Ledere som vil engasjere sine interessenter i lønnsomme og bærekraftige endringer vil få stor glede av Grys råd, avslutter Apeland.

Les også: Store kutt i Telenor Norge - slår sammen mobil med TV og internett