Try Dig styrker ledergruppen i selskapet og ansetter Torgeir Micaelsen som ny kundedirektør. Micaelsen er i dag partner og seniorrådgiver i Try-husets kommunikasjon- og rådgivningsselskap Try Råd og styreleder i Try Pluss.  Han har tidligere bakgrunn som stortingsrepresentant og grunder av innovasjons- og rådgivningsselskapet Aktiver.

- Jeg må vel innrømme at jeg i perioder har jobbet mer med digitale prosjekter på Try-huset enn stillingsbeskrivelsen i Try Råd skulle tilsi. Sånn blir det gjerne når stadig flere av kundeprosjektene blir digitale og tverrfaglige, og teknologi-interessen har vært over gjennomsnittet i mange år. Det er kanskje ikke vanlig at tidligere stortingspolitikere innehar kommersielle stillinger innen tech- design og digital handel, men for min del føles dette som «å komme hjem», sier Torgeir Micaelsen.

Try Dig ble startet i august 2020 under navnet Try Pearl som et samarbeid mellom Try og Pearl Group innen digital handel og tjenesteutvikling. I dag eier Try 100 prosent av selskapet. Try Dig teller 100 ansatte med kontorer i Norge og Latvia.

Selv om Micaelsen nå får et kommersielt hovedansvar for utviklingen av Try Dig sin kundeportefølje, skal han fortsatt jobbe bredt med tverrfaglige kundeprosjekter på Try-huset samt følge opp et utvalg nøkkelkunder i Try Råd.

- Da vi etablerte Try Dig for to år siden, var det med et helt klart bakteppe: Det var behov for et tverrfaglig, integrert rådgivermiljø som kunne rådgi i skjæringspunktet mellom forretning, markedsføring, digitale tjenester og data og som i tillegg kunne kombineres med Try-husets unike, kreative kraft. Try Dig har med andre ord et enormt potensial. Og på knappe to år har vi allerede etablert Try Dig tydelig i markedet, sier daglig leder Kaare Øystein Trædal i Try Dig.

Han sier han er «glad for at Micalesen skal bidra til ytterligere skalering av selskapet.»

- Sammen med flere andre, var Torgeir pådriver for etableringen av Try Dig, sier Trædal.