I en fersk undersøkelse som analyseinstituttet Polling & Statistics har gjennomført på oppdrag fra Kampanje kommer det frem at nesten tre av fire nordmenn (73%) tror valget ble korrekt gjennomført og at riktig vinner ble utropt.

- Jeg er ikke overrasket over at nordmenn tror alt gikk riktig for seg i valget i USA. Det tror jeg også, bare så det er sagt. Men nordmenn og norske medier er generelt ekstremt kritiske til Trump og ville neppe ha anerkjent at det ble begått valgfusk mot ham, selv om det skulle ha vært sant, sier journalist og Rødt-politiker, Mimir Kristjánsson, til Kampanje.

Men det er også dem som tror det har funnet sted uregelmessigheter. Nesten en av fire tror det (22%), selv om det kun er et lite fåtall av disse (3%) som tror det har ført til at feil kandidat vant. En av disse er tidligere mediebyrå-topp og nå ledelseskonsulent og fylkesleder i Oslo FrP, Geir Ugland Jacobsen.

- Det er høye tall og særlig med tanke på at du må låne øre til andre medier for å høre om det. Ingen av de store nasjonale mediene enten det er NRK, TV 2 eller Aftenposten har sagt noen ting om dette. Du er sjanseløs på å få et korrekt bilde over hva som skjer i USA dersom du kun følger norske medier og alle rapporter bærer preg av politisk ønsketenkning, sier Ugland Jacobsen, til Kampanje.

Ugland Jacobsen har også bakgrunn fra mediebransjen og jobbet blant annet i et av landets største mediebyråer Synergi RF som senere ble til OMD og Omnicom på begynnelsen av 2000-tallet.

Les også: Her er USA-ekspertene nordmenn har mest tillit til: - Satt klistret til TV-skjermen

- Ikke lett å være sitt eget nyhetsbyrå
En av presidentvalgets store samtaletemaer har vært de gjentatte påstandene om valgfusk fra president Donald Trump. Trump-kampanjen krevde både at opptellingen av stemmer skulle stoppe, samtidig som presidenten anklagde demokratene for å forsøke å stjele valget.

I en større artikkel i VG denne helgen uttalte Ugland Jacobsen seg først om USA-valget. Fylkeslederen i Oslo FrP var der sitert på at det fantes «drøssevis av kilder som underbygger påstander om at det amerikanske presidentvalget var rigget». Når Kampanje tar kontakt sier Oslo Frp-lederen at han i anledning det amerikanske valget uttaler seg som privatperson.

- Jeg har ikke mer innsikt i hva som har skjedd enn andre, men poenget mitt, og som jeg sa til VG, er at det virker som advokatene til Trump har en god sak som bør prøves for en rett. Faren er at dette bare blir hengende der, sier han.

Han er også sterkt kritisk til mediedekningen her hjemme.

- Jeg sier ikke dette fordi jeg er en «fanatisk Trump-tilhenger» og jeg holdt med Obama sist, men jeg veldig kritisk til hvordan norske medier har dekket Trump og valgkampen. Desperasjonen vi så i norske medier i 2016 var påfallende. De satset så mye på at det skulle bli Hillary Clinton, at de ble helt lamslåtte og oppriktig lei seg da Trump vant. Det var ikke bra, sier han.

- Dersom det det er slik at det fantes sted uregelmessigheter og valgfusk, har mediene sviktet da i å avdekke dette?

 - Jo, men de avstår jo selv for å ta tak i det. Allmenmediene vil ikke snakke om det, så da må du inn på nisjemedier i USA og grave selv etter troverdige kilder. Men det er mye fake news og det er ikke lett for den enkelte å være sitt eget nyhetsbyrå, sier Ugland Jacobsen.

Les også: Her er USA-ekspertene nordmenn har mest tillit til: - Satt klistret til TV-skjermen

Større splittelse:

I undersøkelsen Kampanje har gjennomført komemr det fre at rundt halvparten av landets befolkning tror vi vil se tendenser til en større splittelse i norsk politikk. - Jeg synes det er overraskende mange som synes Norge går i polariserende retning, sier Gambit-rådgiver Simen A. Johannessen.

- Ingen røyk uten ild
Gambit-rådgiver Simen Johannessen, som også blogger for Nettavisen om amerikansk politikk, tror summen av truslene om rettssaker og alle anklagene om valgfusk har ført til at det for noen er naturlig å tenke at det ligger noe i det.

- Men vi kan ikke basert på dette si at de spurte mener det har vært valgfusk, men noen tenker nok at Trump ikke hadde satt i gang alle disse prosessene om det ikke var noe i det. Når det har vært så mye røyk må det være noe ild et sted, tror jeg noen har tenkt, sier han.

Selv om det er små prosenter så er det ifølge Polling & Statistics signifikante tall, og særlig om en bryter opp de som tror på enten valgfusk eller bevisst manipulasjon på kjønn. Da kommer det tydelig frem at det er en betydelig overvekt menn som kjøper Trumps fortelling i Norge

- Det er en gruppe som åpenbart ikke har tillit til det amerikanske valgsystemet. Men når du sammenligner det med hva som skjer i USA, så er det likevel en veldig, veldig liten gruppe. Også finnes det en gruppe nordmenn som mener at valget er rigget for at Trump skal tape. Det er en liten gruppe, og i stor overvekt menn, sier Johannessen.

Dersom rundt tre prosent av landets befolkning kjøper sittende president Donald Trumps historie, er det rundt 120.000 nordmenn som tror på denne fremstillingen. 

- Syv av ti frykter amerikanske tilstander
Det er nå under ett år til neste stortingsvalg i Norge. I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om vi vil få en polarisering også i norsk politikk frem mot stortingsvalget i 2021. Litt over halvparten av de spurte tror vi i noen grad vil se en polarisering av norsk politikk fremover (56%), 13 prosent i høy grad og tre prosent i svært høy grad. 

- Det er kanskje litt spekulativt å slå de tre sammen, men det er ganske massivt. Syv av ti frykter amerikanske tilstander, er jo en fristende tabloid overskrift. Det hadde vært interessant å grave i hvor dette kommer fra. Er det basert på at det skjer i USA og kan komme til Norge, eller er det basert på noe som skjer i Europa og Norge nå, sier Johannessen.

Rundt halvparten tror også vi vil se tendenser til en større splittelse i norsk politikk.

- Jeg synes det er overraskende mange som synes Norge går i polariserende retning, sier Johannessen.

Mimir Kristjánsson mener Norge «er i ferd med å gli fra hverandre og at det fører til polarisering.» Han tror valgkampen i Norge om et snaut år vil preges av dette.

- Vi får større motsetning og en friskere retorikk. Det blir mindre «suppe i sentrum». Spørsmålet er imidlertid om vi håndterer denne polariseringen på en konstruktiv måte, eller om vi får en mer fiendtlig samfunnsdebatt og en selvforsterkende fragmentering, sier Mimir Kristjánsson.

1.048 nordmenn er blitt spurt i et landsrepresentativt webpanel utført av Pollstat (Polling & Statistics AS) i uke 47, vektet på kjønn, alder og geografi.

Her kan du se noen av spørsmålene fra undersøkelsen som er gjennomført av Polling & Statistics.

1) President Donald Trump har i dagene etter valget gitt uttrykk for at valget ikke har gått rettmessig for seg, mens påtroppende president Joe Biden har gitt uttrykk for det motsatte. Tror du eller tror du ikke på president Trumps påstand om at det amerikanske presidentvalget ikke har gått rettmessig for seg?

Jeg tror det amerikanske presidentvalget ble gjennomført korrekt og at riktig vinner ble utropt  73%
Jeg tror det kan ha forekommet tilfeller av uregelmessigheter, men at det ikke har påvirket utfallet  22%
Jeg tror det har vært så mange uregelmessigheter at utfallet er blitt at feil kandidat vinner  1%
Jeg tror det amerikanske presidentvalget har vært bevisst manipulert for å hindre at Trump skulle vinne  2%
Jeg har ingen mening om dette  2%

2) Det hevdes at amerikansk politikk er sterkt polarisert og resultatet er en sterkt splittet befolkning. Ser du tendenser til en lignende splittelse i Norge?

Ikke i det hele tatt  9%
I liten grad  37%
I noen grad  40%
I høy grad  7%
I svært høy grad  3%
Vet ikke  3%

3) Tror du vi vil se en slik polarisering også i norsk politikk frem mot stortingsvalget i 2021?

Ikke i det hele tatt  2%
I liten grad  24%
I noen grad  56% 
I høy grad   13%
I svært høy grad  3%
Vet ikke   2%