Kritikken av Innovasjon Norge etter at avsløringen om at det statseide selskapet fant på historien om «tidsfri sone» på Sommarøy har eksplodert. I går gikk saken helt opp på regjeringsnivå da til og med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen måtte beklage PR-stuntet som Innovasjon Norge sammen med det engelske reklamebyrået Mr. H og norske PR-Operatørene stod bak.

Onsdag ble det også klart at flere av kampanje-partnerne, som SAS og den danske avisen Politiken, trakk seg fra et påtenkt samarbeid. Saken har også fått enormt med medieomtale og historien om de tidløse nordlendingene er blitt omtalt i en rekke norske og internasjonale medier.

- Det er en interessant sak vi her har sett utfolde seg og det går på hvor langt en historie kan strekkes. Det viser også hvor vanskelig det kan være med humor og glimt i øyet, sier lederen av arbeidsgruppen for Komm, forum for kommunikasjonsbyråer i Abelia, Rolf Aaneland, til Kampanje.

Les også: SAS bryter samarbeid med Innovasjon Norge etter Sommarøy-stunt

 Har et særlig ansvar 
Aaneland, som til daglig jobber i PR-byrået MSL, er leder for tilslutningen av norske PR-byråer som blant annet har tilsluttet seg PR-bransjens eget regelverk. Der heter det blant annet at medlemmene skal opptre ærlig og med høy profesjonell standard og bidra til å styrke omdømmet til PR-bransjen.  

- Fra vårt ståsted i Komm er det viktig å se på rådgivernes rolle som bindeledd og at man har et særlig ansvar for å opptre korrekt og med høy integritet. En skal ha respekt for alle parters samfunnsrolle og det ligger også der at når man jobber for en offentlig virksomhet så er kravene til aktsomhet enda høyere. Men jeg har ikke noe grunnlag for å ta stilling til om det er gjort noe galt her, sier Aaneland. 

Han mener det også er «relevant å se på hvordan saken» har utviklet seg. Samtidig mener Aaneland som til daglig leder PR-byrået MSL at kampanjen til Innovasjon om «tidsfri sone» på Sommarøy ikke er unik.

- Den representerer en sjanger innenfor markeds-PR og vi har sett lignende eksempler fra både Australia og Sverige, sier han.

Har egen etikkplakat
Fredag før helgen sendte Innovasjon Norge ut en pressemelding som avslørte at Sommarøy sitt tiltak om å avskaffe tiden faktisk var et PR-stunt. Saken har spredd seg med rekordfart både i norske og internasjonale medier.

- Denne historien er blitt fortalt og gjenfortalt en rekke ganger og kanskje blir den til noe annet enn det som var utgangspunktet, sier han.

Helt tilbake til 2013 har norske PR-byråer hatt sin etikkplakat som heter «Rådgiverplakaten».  Den ble utarbeidet i det som den gang var Komm, bransjeforeningen til norske PR-byråer der også PR-Operatørene har vært medlemmer. I dag er foreningen lagt ned som selvstendig foreningen, men er nå blitt en del av Abelia. Etikkplakaten lever imidlertid i beste velgående. Du kan lese hele etikkplakaten her.

 I går sa rådgiver Jørgen W. Bjerke i PR-Operatørene at han var overrasket over reaksjonene som har kommet på kampanjen.

- Vi har forsøkt å være ryddig og transparente her og føler vi har vært tydelig på at dette er et påfunn med glimt i øyet hele veien. Men vi ser i ettertid at vi kunne vært enda tydeligere på hvem avsender var, sa Bjerke.

Les også: PR-byrået bak Innovasjon Norge-stunt: - Komisk å blande inn fake news

- Velkommen til å melde inn kampanjen
Leder av arbeidsgruppen for Komm, Rolf Aaneland, sier det er mulig å melde inn kampanjen til utvalget.

- Hvis noen mener at her har man brutt Rådgiverplakaten er man velkommen til å melde inn til dette til arbeidsutvalget. Det kan være både våre medlemmer og andre som har vært direkte involvert. Media har i så måte en posisjon her. Da vil vi i Abelia og Komm se på dette for å finne ut hva som faktisk har skjedd. PR-Operatørene vil da få god anledning til å forklare seg. Men vi har ikke mottatt noe enda.

- Vil du som leder for arbeidsutvalget i Komm og Abelia foreta deg noe?

- Jeg ser ikke noen grunn til at jeg skal foreta meg noe på egenhånd, men det er en interessant sak for oss som følger bransjen tett.

- Har PR-Operatørene bidratt til å styrke omdømmet til bransjen med denne kampanjen?

- Det er ikke bra for bransjens omdømme at rådgivernes integritet trekkes i tvil, men jeg har som sagt ikke noe grunnlag for å si noe om at her har det funnet sted noe som er åpenbart galt.  Jeg registrerer også at det er ulike syn på om hvorvidt byrå og oppdragsgiver har vært ærlige og sannferdige her i møte med medier og andre parter.

- Har også et eget etisk råd
 Dersom det blir en sak dere vil behandle var er den verste straffen et medlem kan få om det etiske regelverket ikke er blitt fulgt? 

- Etter at vi gikk inn i Abelia har vi ikke hatt noen slik saker enda og vi jobber med å se over hvordan vi skal håndtere dette nå. Det er work in progress, så vi får bare ta stilling til dette når det eventuelt kommer en klage. Men jeg opplever at vi er bransje der alle er opptatt av at vi har integritet og vi har også et etisk råd som kan ta stilling til dette.

I dette rådet sitter blant andre tidligere Veidekke-topp og PR-rådgiver, Kai Krüger Henriksen.

- Prinsippene er blitt litt endret etter at Abelia har tatt over mye av Komm-styrets arbeidsoppgaver. Vi har ikke helt fått skrudd sammen vedtektene her enda.

- Som kommunikasjonsrådgiver selv synes du var en god kampanje?

- Det var en morsom historie som har bidratt til at Norge har fått betydelig oppmerksomhet i utlandet. Men jeg skjønner også godt de som stiller spørsmål her om hvordan man har opptrådt. Kanskje var historien var litt for god til å være sann. Samtidig så drar den nok nytte av en del dysfunksjonelle mekanismer som finner sted i både redaksjonelle og sosiale medier. Det bidrar til at saker spres og vandrer videre av seg selv, sier Aaneland.