I snart 30 år har PR- og kommunikasjonsselskapenes bransjeforening Komm vært arena for fag, fest og skarpe ordvekslinger mellom profiler.

Nå er det slutt på foreningslivet. For styret i Komm skal tirsdag ha vedtatt å legge ned foreningen. Det bekrefter styreleder Rolf Ellingsen Aaneland i Komm overfor Kampanje. Foreningen ble stiftet under navnet Norske Informasjonsrådgivere (NIR) i 1990,  og har blant annet kjente selskaper Gambit H+K, BCW (tidligere Burson Marsteller), Geelmuyden Kiese og MSL Group som medlemmer.  

- Styret har gjennom det siste året hatt en strategiprosess gående hvor vi har vurdert hvordan Komm skal drives framover. Vi har nå konkludert med at Komm skal oppløses som forening og vil bli erstattet av et nytt nettverk med samme navn under Abelia. Komm har hele tiden ligget under Abelia, som var med og etablerte foreningen i sin tid, forteller Aaneland.

- Hva er fordelen med nettverk?

- Som nettverk i Abelia kommer vi mye tettere på de øvrige kunnskapsbedriftene i Norge, som har mange av de samme utfordringene som PR- og kommunikasjonsselskapene. Nå blir det lettere for oss å koble oss på de andre nettverkene i Abelia, sier Aaneland til Kampanje. 

Medlemsflukt
Aaneland sier videre:  

- En annen viktig grunn til at vi går fra å være en bransjeforening til å bli et nettverk er at Komm alltid er blitt drevet av frivillige. Vi har aldri hatt egne ansatte, slik mange foreninger har. Ved å velge denne løsningen letter vi arbeidsmengden for de frivillige som også driver byråer på fulltid. Vi som skal drifte nettverket får nå mer tid til å skape gode møteplasser. Samtidig videreføres arbeidet med etikk og sertifiseringsordningen i Abelia, sier Aaneland.

Antallet medlemmer i Komm har falt de siste årene. Per dags dato skal det være rundt ti medlemmer. Nedgangen har også bidratt til at styret velger å legge ned foreningen.

- Ja, medlemsfallet har helt klart bidratt til at vi så behov for en strategiprosess og for at vi konkluderte slik vi gjorde.

- Ingen enkeltsak ligger bak
- Hva er årsaken til at byråer har meldt seg ut?

- Jeg tror Komm spilte en viktig rolle i oppbyggingen og profesjonaliseringen av bransjen. Bransjen er blitt stor og etablert, dermed har behovet og grunnlaget for et bransjefellesskap endret seg underveis. Det er nå behov for noe nytt som favner bredere enn det vi klarte med Komm.

- Markante byråer som First House har meldt seg ut. Har det påvirket styrets beslutning?

- Det er ikke et enkeltbyrå eller en enkeltsak som er årsaken til at vi velger å omdanne Komm til et nettverk, det er en helhetsvurdering av behovene. Det var styret selv som startet denne prosessen og som tok valget.

- Mange sto utenfor Komm
Abelia-topp Håkon Haugli sier at det er to hovedgrunner til at bransjen har bestemt seg for å gå fra forening til nettverk. 

- Det er et ønske om å favne hele bransjen. Mange kommunikasjonsselskaper, som sto utenfor forreningen Komm, er medlemmer av Abelia. Den andre grunnen er at koblingen mellom kommunikasjonsselskapene og næringslivet for øvrig blir stadig tettere. Dermed er det økt behov for en felles arena. Abelia vil derfor i samarbeid med bedriftene utvikle nye tilbud med mål om å styrke bransjens identitet og koblingene til norsk næringsliv, sier Haugli. 

Han forteller at Komm-styret har vurdert flere alternativer til å drive forening.

- Foreningen har gjennom det siste året vurdert ulike alternativer. Vi opplever denne endringen som en styrke og et uttrykk for at bransjen er blitt moden. Den er på et helt annet sted nå enn da Komm ble startet for mange år siden. Bransjen har andre problemstillinger å forholde seg til i dag enn den gangen, for eksempel offentlige anskaffelser og omdømme, sier Haugli. 

Full krangel mellom PR-topper
Det har til tider blåst friskt rundt bransjeforeningen. I 2015 gikk fire byråer sammen om et forslag om innskjerping av de etiske reglene knyttet til åpenhet. Men etter en nervepirrende avstemning med et relativt jevnt resultat, ble forslaget nedstemt. Det var Geelmuyden Kiese, Trigger, Nucleus og PR-operatørene som sto bak forslaget. Dagen derpå var ikke Hans Geelmuyden nådig i sin kommentar.

- Min eneste kommentar er: skam dere. Det er pinlig. Det var et museskritt i riktig retning, men ikke en gang det kunne de tåle. Hva er dette for en bransje, sa Hans Geelmuyden til Kampanje den gangen.

- Bombet PR-bransjen tyve år tilbake i tid
Rabalder på styrerommet var det også året før. First House-sjef Per Høiby redegjorde for den såkalte «Kina-saken» bak lukkede dører. Geelmuyden var ikke fornøyd med det Høiby leverte.

- På årsmøtet i mai ba jeg Per Høiby om å redegjøre skriftlig for Kina-saken, og Per Høiby ga ingen skriftlig redegjørelse. Han dro gjennom en power point, og viste en fullstendig manglende evne til etisk selvrefleksjon. På basis av redegjørelsen vil jeg be om at vi sender en klage på First House, sa Geelmuyden til Nettavisen etter styremøtet.

Han fikk ingen støtte. First House ble blankt frifunnet av Komms etiske utvalg, og meldte seg ut av Komm i 2016 av helt andre grunner. First House er et av byråene som i dag er medlem av Abelia.

Les mer: First House trekker seg fra PR-forening

Les mer: Geelmuyden nedstemt i Komm

Geelmuyden spilte en sentral rolle også da bransjefesten Gullkorn fikk gjennomgå i 2012.

- Torsdag kveld samlet bransjeorganisasjonen Komm 200 kommunikasjonsfolk til Gullkorn-kåring på Theatercafeen i Oslo. Arrangementet bombet PR-bransjen tyve år tilbake i tid, til den gang PR sto for På Restaurant, sa Geelmuyden.

Les mer: - Her bombes bransjen 20 år tilbake

Les mer: Geelmuyden får munnkurv

I tillegg til styreleder Rolf Ellingsen Aaneland, har styret i Komm det siste året bestått av Henning Brikt Andersen, Dinamo, Anders Bergsaker, Geelmuyden Kiese, Simen A. Johannessen, Gambit H+K, Marius Meltvedt, PR-operatørene, Bente Engesland, BCW og Arent Kragh, NOR PR.

Bransjeprofiler som Nina Riibe, Stian Lyberg, Morten Woldsdal, Hauk Lund, Dag StokkenLars Erik Grønntun og Ole Christian Apeland har vært ledere av Komm på 2000-tallet.

Nissen-Lie tok initiativet
Norsk Public Relations Forening (PR-foreningen) ble ifølge Store Norske Leksikon startet allerede i 1949. Det var først på slutten av 60-tallet at Henrich Nissen-Lie tok et initiativ til etablering av en egen konsulentgruppe i PR-foreningen. På midten av 80-tallet var gruppens aktiviteter nærmest død, og i 1989 tok Nissen-Lie igjen initiativ til en egen bransjeorganisasjon for informasjons- og PR-konsulentfirmaer.

Den startet da med 10 medlemmer og kalte seg Konsulentgruppen innen Norsk Forening for Informasjon og Samfunnskontakt, men ble 22. mars 1990 formelt dannet under navnet Norske informasjonsrådgivere.