I snart åtte sesonger har vi i «Matkontrollen» på TV 2 jobbet med å forbedre hverdagen til norske forbrukere. Vi avslører juks, vi undersøker produkter, vi smaker og tester. Vi sender mat til DNA-analyse, vi oppholder oss i timevis i dagligvarebutikkene og vi møter masse hyggelige folk.

Det er ikke alle vi ber om å få møte som synes det er like hyggelig. Det er helt forståelig. Når vi kritiserer produsenter, kjeder eller leverandører er det ikke gøy å stille til intervju. De fleste gjør det heldigvis likevel.

Bare ikke Rema 1000.

Denne uka avslører vi i «Matkontrollen» at Rema 1000 sin egen basmati-ris inneholder 26 prosent annen ris. En fjerdedel av posen er altså noe annet enn det som står i innholdsfortegnelsen. Et oppsiktsvekkende funn, som gjør at vi mistenker matjuks. Forbrukerrådet karakteriserer det vi fant som uakseptabelt.

Vi har mange spørsmål vi ønsker å få svar på i denne saken. Hva gjør Rema 1000? De sender oss et skriftlig svar, og gjør seg utilgjengelig for intervju.

De vil ikke engang snakke med oss på telefonen slik at vi kan orientere dem muntlig om hva saken dreier seg om. De resepsjonsansatte på hovedkontoret til Rema 1000 i Oslo sier de har fått streng beskjed om å ikke sette over til kommunikasjonsavdelingen når vi ringer eller tropper opp personlig.

Når vi oppsøker hovedkontoret for å gjøre nok et forsøk på å få Rema 1000 i tale, mottar vi i etterkant et brev fra deres advokat hvor vi karakteriseres som uprofesjonelle, bøllete og ubehagelige. Dette til tross for at vi i god tid i forkant varslet om at vi ville komme, oppførte oss helt normalt og kun ba om å få snakke med noen i Rema 1000 som kunne svare på våre spørsmål.

Les også svaret fra Rema 1000: - TV 2 skaper et falskt inntrykk mot bedre viten

Så hva er galt med at de ikke vil stille til intervju? Hvis vi finner noe galt eller kritikkverdig med maten vi spiser er det en selvfølge å be om svar fra dem som produserer og/eller selger denne maten. Ikke bare fordi vi må ha samtidig imøtegåelse på kritikken vi utsetter mange for, men fordi vi har et sterkt ønske om å høre og videreformidle svaret.

Samtidig imøtegåelse er etter vår oppfatning en del av informasjonsinnhentingen. Vi etterstreber å belyse alle sider av en sak. Vi vil vite årsaken til at ting er som de er, og fortelle dette til forbrukerne. Vi vil også ha muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål.

Det er mange nyanser som ikke kommer fram når man ikke prater sammen.

To av de viktigste spørsmålene journalister bruker er «hvorfor det?» og «hvordan da?» Dette er viktige spørsmål vi ikke får stilt, men som er nødvendige for å få fram hele bildet. Helt banalt og selvfølgelig, vil mange som leser dette tenke. Men det er ikke slik. Ikke for Rema 1000.

Siden matvarene vi nordmenn spiser stort sett er kjøpt hos kun tre store aktører, er det noen få som blir oppringt av oss ganske ofte. Men det er absolutt ikke slik at Rema 1000 er alene om å få forespørsler fra Matkontrollen.

De siste tre sesongene har vi laget fem kritiske reportasjer som hadde med Coop å gjøre. Coop stilte til intervju i samtlige saker. Vi har laget tre kritiske reportasjer som hadde med NorgesGruppen sine kjeder å gjøre. Representanter fra disse kjedene stilte til intervju i samtlige saker. Vi har laget fire kritiske reportasjer som hadde med Rema 1000 å gjøre. Rema 1000 nektet å stille til intervju i samtlige saker.

Ikke bare nekter Rema 1000 konsekvent å stille til intervju, de sender oss skriftlige tilsvar som de krever at skal «siteres i sin helhet», som de skriver. På den måten stenger de døra for toveiskommunikasjon.

Rema 1000 er selvfølgelig ikke fraværende i media. De stiller gladelig opp når det er noe hyggelig som skjer, som for eksempel når de deler ut penger til Helsesista eller når de lanserer nye kyllinger som skal gjøre dyrevelferden bedre.

Det er når de vanskelige spørsmålene kommer at de blir vanskelige å få tak i.

En av verdiene til Rema 1000 er «kunden er vår øverste sjef». Når vi kommer med spørsmål på vegne av kunden vil de ikke snakke med oss.

Det er for dårlig, Rema 1000. Det enkle er ofte det beste. Still opp til intervju.

Innlegget er skrevet av SolveigBarstad (programleder) og Heidi Hegvik (redaksjonsleder) i fellesskap.