Vi opplever at TV 2 primært ikke er opptatt av å belyse en sak, men av å drive dramaturgi i en tv-sending.

Vi har svart Matkontrollen på en slik måte som ikke skaper tv-drama. Når TV 2 gir inntrykk av at vi ikke vil svare er dette et falskt inntrykk som TV 2 skaper mot bedre viten.

Vi har bedt Matkontrollen om å opplyse om batchnummer på risen som Eurofins testet på vegne av Matkontrollen. Dette har vi ikke fått, og Matkontrollen har dermed fratatt oss muligheten til å gjøre egne undersøkelser. I tillegg sier Matkontrollen at de har en rekke spørsmål som de ikke har fått anledning til å stille oss. Vi har ikke mottatt disse spørsmålene.

Les også: - Hvorfor nekter dere å møte oss, Rema 1000?