Denne kommentaren var først publisert på Ole Jacob Sundes Linkedin-side og er gjengitt med tillatelse.

I gårsdagens Dagens Næringsliv skriver Thor Chr. Jensen at han «ler seg i hjel» av en uttalelse jeg kom med i 2016 som styreleder i Schibsted.

Den gang sa jeg at det å splitte konsernet ikke ga langsiktig, strategisk mening, men var drevet av kortsiktig aksjespekulasjon. Jensen tar på sin side utgangspunkt i gårsdagens fire prosent oppgang av Schibsteds aksjekurs. Oppgangen var en reaksjon på melding om at ledelsen i Schibsted skal nedbemanne i kjølvannet av salget av medievirksomhet og omstrukturering av selskapet.

Jeg har alltid tenkt langsiktig i utvikling av selskaper. Både som eier og styreleder. I 2016 ville det ha vært prematurt å splitte Schibsted. Åtte år senere ser ting annerledes ut. Jensen kunne ha nevnt i sin kommentar at det var Tinius Trust (hvor jeg er styreleder) som la bud på medievirksomhet i august i fjor og innledet den splitten av Schibsted som fullbyrdes i disse dager.

I 2016 ville det ha vært prematurt å splitte Schibsted. Den gangen var Schibsteds strategi å bygge et forsvar mot Googles angrep på avisenes annonseinntekter. Data var et nytt strategisk verktøy og konsernet hadde et bredt datatilfang fra sine mange digitale posisjoner i Skandinavia. Holdt vi konsernet samlet kunne vi stå imot angrepet. Å splitte selskapet ville ha underminert den strategien.

I 2018 imidlertid, tok Schibsteds styre (under min ledelse) initiativet til å skille ut den internasjonale rubrikkannonsevirksomheten. Den ble børsnotert året etter, under navnet Adevinta. En av grunnene til utskillelsen var den pågående restruktureringen av rubrikkannonsebransjen globalt. To år senere overtok Adevinta eBays rubrikkvirksomhet og ble et av de største selskapene på Oslo Børs, bygget på norsk og svensk teknologi.

Schibsteds virksomhet i Skandinavia ble derimot holdt samlet, tro mot strategien om å bygge sterke digitale posisjoner og et datadrevet økosystem i Norden. Det har sikret at selskapets sterke digitale posisjoner har unngått å bli et underbruk av Google eller Facebook slik vi har sett med merkevarer i mange andre markeder.

Nå er situasjonen annerledes. Schibsteds rubrikkvirksomhet trenger fokus og en rendyrking av sin virksomhet i et marked med skjerpet konkurranse. Og Schibsteds medier slipper å konkurrere om kapital og ressurser i et børsstyrt konsern.

I Stiftelsen Tinius vil vi fortsette å bygge kvalitetsmedier som best vi kan for å gi Jensen og andre mulighet til å kommentere samfunnsutviklingen i mange år fremover. Jeg vil gjerne lese god journalistikk og selv kunne uttale meg og er klar til å stå til rette for det lenge etterpå. Selv om det fører til litt harselas i spaltene.