Fredag skal generalforsamlingen i Schibsted stemme over et forslag fra nominasjonskomiteen som har fått konserntillitsvalgte i Schibsted til å steile. For i tillegg til å øke godtgjørelsen til de aksjonærvalgte styrerepresentantene med ti prosent, vil komiteen kutte godtgjørelsen til ansattrepresentantene med 26 prosent. Sistnevnte inkluderer godtgjørelse øremerket aksjer.

- Helt frem til nå har styremedlemmene fått samme beløp og kompensasjon, mens man nå lager et stort skille. Det er vi kritiske til fordi det skaper et A- og et B-lag i styret, har konserntillitsvalgt Rune Berge tidligere sagt til Kampanje.

Les mer: Schibsted-ansatte reagerer kraftig på kuttforslag: - Skaper et A- og B-lag

- Klar mangel på respekt
Det er ikke bare klubblederne som reagerer på forslaget. I et brev adressert til lederen av nominasjonskomiteen, Kjersti Løken Stavrum, skriver European Work Council (EWC) i Schibsted at de opplever forslaget som et brudd på Schibsteds «stolte tradisjon for å anse sine ansatte for å være deres mest verdifulle ressurs».

- Gitt at alle styremedlemmer deler likt juridisk ansvar, plikter og tidsforpliktelser, og bidrar med mangfoldig ekspertise, er fraværet av lik total kompensasjon, inkludert aksjer, uforsvarlig, skriver EWC i brevet.

De ber nominasjonskomiteen om å trekke forslaget for å bevare prinsippet om lik kompensasjon for alle styremedlemmer.

Det europeiske samarbeidsutvalget i Schibsted består av 22 delegater i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Polen. Her sitter både klubbledere og ansatte som ikke er medlem av noen klubber.

- Alle som jobber i Schibsteds forskjellige store og små selskaper har en stemme og er verdifulle, og selv om de vanligvis ikke roper så høyt, så roper de nå, sier Tone Sagen, klubbleder i Parat Media Schibsted Norge og delegat i EWC

Hun mener forslaget viser «en klar mangel på respekt» for representantene som er valgt av de ansatte.  

- Ikke A- og B-lag
Tinius-sjef og leder av valgkomiteen, Kjersti Løken Stavrum, begrunner forslaget med et behov for å tiltrekke seg attraktive internasjonale styremedlemmer til den delen av selskapet som etter splitten fra Schibsted Media skal drifte rubrikkselskapene i Schibsted.

- Nominasjonskomiteen har over tid sett at vi må øke honorarene for å få tak i attraktive internasjonale styremedlemmer. Vi ser også at det er behov for å introdusere et aksjeprogram for å forsikre aksjonærene om at styret er på linje med aksjonærenes interesser, sier hun til Kampanje.

- Derfor har vi foreslått å øke honoraret til de aksjonærvalgte og avkrevd at de må bruke 30 prosent av honoraret på aksjer for å kunne bli nominert. Vi har ikke sett det som naturlig å avkreve ansatterepresentantene å kjøpe aksjer, men cash-elementet som de får utbetalt blir likt som det de aksjonærvalgte får, påpeker hun.

- Er du overrasket over reaksjonen fra både tillitsvalgte og ansatte?

 - Det er ikke det sentrale her. Det viktigste for oss er begrunnelsen for hvorfor vi gjør dette. Vi ser at de ansatte peker på A- eller B-lag, men vi ser ikke at dette skal skape A- og B-lag. De ansatte har tilgang på et aksjeprogram som de aksjonærvalgte ikke har. Honorarene i Schibsted-styret ligger svært høyt og for de ansatte kommer dette i tillegg til full lønn, mens flere aksjonærvalgte har dette som sin jobb fordi de må bruke tid på å sette seg inn i Schibsteds arbeid.

- Er du bekymret for samarbeidet i styret når du ser hvordan de ansatte reagerer på forslaget?

- Nei, vi i nominasjonskomiteen legger til grunn at det er en profesjonalitet i styrearbeidet og vi tror ikke denne uenigheten vil bli trukket inn i styrets arbeid.

Ifølge Medier24 har 14 tillitsvalgte i Schibsted kommet med et alternativt forslag til generalforsamlingen om å øke styrehonoraret med 5,2 prosent, og ikke 10 prosent, noe som tilsvarer lønnsøkningen for ansatte i Schibsted Norge.