Tidligere i år ble TV 2 dømt i Oslo tingrett til å betale vederlag eller erstatning etter åndsverksloven for urettmessig bruk av klipp fra syv Premier League-kamper i de fire første serierundene av fjorårets sesong.

På den andre siden konkluderte retten med at klipp fra fire kamper med Arsenal og Manchester City var innenfor lovens rammer som følge av Martin Ødegaard og Erling Braut Haalands «oppsiktsvekkende kampbidrag».

Begge parter valgte å anke dommen og skulle etter planen møtes igjen i Borgarting lagmannsrett neste uke, men nå trekkes ankesaken etter at partene har inngått forlik.

- Profesjonell relasjon
Det betyr at dommen fra Oslo tingrett blir rettskraftig, melder i Viaplay i en pressemelding fredag. Der skriver de videre at vilkårene for forliket er konfidensielle.

- Vi er glade for å nå dette forliket med TV 2. Det gir klarhet til markedet og reflekterer vår posisjon om at investeringer i premium sportsinnhold bør beskyttes på en forsvarlig måte, noe som kommer alle parter og seere til gode, forteller Viaplay Group sportsdirektør, Peter Nørrelund, i en pressemelding.

- Hvordan er relasjonen mellom Viaplay og TV 2 etter forliket?

- Relasjonen til TV 2 er profesjonell, som den alltid har vært. Vi har hatt en uoverensstemmelse som det var nødvendig å få domsstolens syn på. Jeg er glad for at TV 2 har akseptert den klokkeklare dommen og at vi samtidig har fått en rettspraksis, sånn man respekterer oppgavsrett, sier Nørrelund i en tekstmelding til Kampanje.

- Vil unngå dyre rettslige prosesser
Spørsmålet retten tatt stilling til er hvorvidt de ulike Premier League-kampene TV 2 har formidlet bilder fra, er av «stor interesse for allmennheten». I så fall åpner åndsverksloven for at TV-kanaler kan vise korte utdrag i nyhetssendingene sine, selv om de ikke sitter på rettighetene til bildene. Det er dette som kalles nyhetsretten.

Tingretten konkluderte altså med at syv av de elleve klippene som var omfattet av søksemålet falt utenfor nyhetsretten. TV 2 hadde heller ikke loven på sin side i måten de publiserte klippene på TV2.no.

- Vi ønsker å unngå dyre rettslige prosesser, og vi har kommet til et forlik med Viaplay som vi kan leve med, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld i en pressemelding.

- Selv om vi, basert på bransjepraksis, har lagt til grunn en lavere terskel for nyhetsrett enn det tingretten kom frem til, er det fordelaktig å få en rettslig avklaring, slik at både de som eier rettigheter og de som utnytter klipp vet hva de skal forholde seg til, sier Eltvik Vindfeld.

- I februar mente dere dommen trekker en altfor snever grense for nyhetsretten. Nå blir den rettskraftig. Hvilke konsekvenser får dette for TV 2s sportsdekning?

- Vi forholder oss til terskelen som er lagt til grunn i dommen. Utover det er dette løpende redaksjonelle vurderinger det ikke er riktig av med å kommentere.