Medietilsynet har laget sin første prognose over hvilke aviser som får mest i pressestøtte i år og den største tilskuddsmottakeren i år ser ut til å bli Klassekampen. Avisen får hele 40 millioner kroner, som er det maksimale beløpet en avis kan motta. Det er også på nivå med hva avisa fikk i støtte i 2021.

- Dette taket ble innført fra og med i år for å sikre at en avis ikke skal få en uforholdsmessig stor andel av det samlede tilskuddet, sier daglig leder i Medietilsynet Mari Velsand.

De som ligger an til å få den største økningen målt i kroner er Subjekt og Avisa Oslo, med en økning på henholdsvis 2,5 millioner og 3,1 millioner kroner. Statsstøtten drysser dermed over kulturavisprosjektet til Danby Choi og hvis prognosen slår til får avisa nå tre ganger så mye i støtte som i fjor.

- Dette er ikke overraskende, men veldig bra. I dag er jeg glad fordi økt pressestøtte gjør det mulig å satse enda mer på den kritiske kulturjournalistikken, sier Subjekt-redaktøren til Kampanje. 

- Gjør oss mer uavhengige
I år er det gjort store endringer i regelverket for produksjonstilskuddet, noe som fører til at de minste avisene får økt støtte fra i fjor til i år. Choi sier det ikke er det som er årsaken til veksten i pressestøtten for egen del. 

- Subjekt hadde kommet veldig godt ut med gammel modell også. Saken er at Subjekt vokser raskt, og pressestøtten følger etter, sier Choi.

Subjekt får i år totalt 3,5 millioner kroner i støtte fra ordningen. I 2022 hadde avisen en omsetning på rundt 12 millioner kroner. Legger man disse tallene til grunn vil en fjerdedel av forretningen til Subjekt være subsidiert av staten.

Danby Choi er ikke redd for å få for tette bånd til staten.

- I Subjekts tilfelle så vil pressestøtten faktisk gjøre oss mer uavhengige. Når vi ikke legger alle eggene i én kurv, blir vi mer uavhengige. Det handler om å mangfoldiggjøre inntektskildene og trygge best mulig rammeverk for modig, kritisk og fri journalistikk som kan sparke i alle retninger, sier han.

Her kan du se lista over hvem som får mest i pressestøtte

Avisa Oslo øker
En annen som kan smile er redaktøren i Avisa Oslo, Kristin Stoltenberg. Hun får i år 8,8 millioner kroner og det kommer unektelig godt med for tapsprosjektet til Amedia i hovedstaden. Ifølge Medietilsynet skyldes økningen i støtten til både Subjekt og Avisa Oslo at de har hatt sterk vekst i brukerinntektene fra 2021 til 2022 

De som har mindre å glede seg over er Bergensavisen og Fiskeribladet som ligger an til å få størst reduksjon i støtten. Tilskuddet til Bergensavisen går ned med 5,7 millioner til 28,9 millioner kroner, mens Fiskeribladet får 2,3 millioner kroner mindre enn i fjor og ender på 8,4 millioner kroner, ifølge prognosen.

Les mer: BA kan miste nesten seks millioner i pressestøtte: - Forstår det ikke

– En viktig grunn til nedgangen for disse avisene er endringer i måten støtten beregnes på. Disse avisene fikk tidligere god uttelling for avisopplaget og antall utgivelser, som ikke har like stor betydning etter nytt regelverk. Nå legges det i stedet vekt på avisenes brukerinntekter, sier Velsand.

Endringer i regelverket
Fra og med 2023 er det gjort endringer i regelverket for produksjonstilskuddet. En endring er at Medietilsynet går fra opplag til brukerinntekter som grunnlag for utregning av støttebeløpet. I tillegg får  aviser med færre enn 1.700 i abonnementstall et ekstra tilskudd. Det er i tillegg innført egen støttekategori for nasjonale nisjemedier med det Medietilsynet kaller et bredt innhold om politikk, økonomi eller samfunnsliv.

Et annet forhold som kan gjøre at den endelige tildelingen avviker fra prognosen, er hvilken kategori de ulike avisene plasseres i.

– Om en avis fyller kriteriene som nasjonalt breddemedium eller nasjonalt nisjemedium, har stor betydning for hvor mye støtte den enkelte avis får. Her kan det derfor komme betydelige endringer når den endelige tildelingen gjøres til høsten, sier Velsand.

Pressestøtte-potten i år er på 400 millioner kroner og totalt er det 159 aviser som har søkt om støtte. Av disse er ti nye søkere herunder Document.no, Shifter og Filter Nyheter. Dersom disse avisene kommer inn i ordningen vil det også endre prognosen

- Det er derfor viktig å presisere at den endelige tildelingen kan bli annerledes enn prognosen for en del av mottakerne, sier Velsand.

Les også: Filter Nyheter om pressestøtte-avslag: - Jeg blir litt gretten når jeg ser begrunnelsen