Meklingen mellom LO og NHO har brutt sammen. Det betyr at rundt 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik. Heller ikke YS klarte å komme til enighet.

- Det er med beklagelse vi registrerer at vi har kommet i konflikt. Vi strakk oss veldig langt, og gjorde alt vi kunne, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Industrigiganter, ferger, bryggerier og polet-leverandører er blant dem som rammes av streikeuttaket til LO, mens mediebedriften Schibsted rammes av streiken til YS-medlemmene

- Det er sterkt beklagelig at NHO har ført oss ut i arbeidskamp, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

I en melding fra YS heter det at Schibsted vil miste tilgangen til en rekke back-office funksjoner.

- Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate. Det er komplett uforståelig at NHO ikke ønsket å komme oss i møte når det går så bra som det faktisk gjør i norsk næringsliv, påpeker Skjæggerud.

Rundt 1 441 YS-medlemmer ved en rekke bedrifter går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 17.april. Fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Følgende Schibsted-selskaper kan bli rammet i løpet av streiken Schibsted Products & Technology, Schibsted Partnerstudio, Schibsted Nova og Schibsted Norge.

Det er særlig medlemmene i Parat som vil bli truffet av streikeuttaket til YS  i mediesektoren. Parat som bransje- og arbeidstakerorganisasjon har flere ansatte i mediebransjen som jobber med salg og marked, IT, administrasjon, innholdsmarkedsføring, utvikling, medieanalyse, distribusjon, produksjon samt redaksjonelt arbeid innen forlag.