Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i NRK tok tirsdag kveld turen til Stortingets familie- og kulturkomité for å uttrykke sin bekymring over regjeringens forslag til statsbudsjett. I statsbudsjettet for neste år har regjeringen tilgodesett NRK med i underkant av 6,1 milliarder kroner i budsjettforslag for 2023.

Det var ifølge NRK-sjefen 150 millioner kroner mindre enn forventet, og en økning på skarve halvannen prosent sammenlignet med inneværende år da inntektene bikket seks milliarder kroner for første gang. Regjeringens forslag er også mindre enn forventet lønns- og prisvekst og Fürst Haugen startet med å si at dette vil gi NRK store kostnader som de ikke får kompensert og dermed mindre penger å rutte med.  

- Forslaget innebærer at inndekningen på økte kostnader er klart mindre for NRK enn det som legges til grunn for offentlig sektor og den generelle mediestøtten, slo Fürst Haugen fast.

Med seg hadde Fürst Haugen økonomidirektør Andreas Norvik og sammen kunne de fortelle kulturpolitikerne at regnestykket vil se verre ut dersom konsumprisindeksen og den økning blir høyere enn som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Beløpene skulle vise seg å bli stadig høyere. 

- Følger utviklingen de høyere prognosene fra Norges Bank og SSB fra september, vil det utgjøre en underdekning på cirka 170 millioner kroner for NRK, sier Fürst Haugen.

Les også: Nedtur for NRK: - Dette blir krevende

Rammes av økt arbeidsgiveravgift
På toppen av det kommer vil forslaget om økt arbeidsgiveravgift for alle som tjener 750.000 kroner også ramme statskanalen som anslår konsekvensene av dette til «en ekstraregning på ti millioner kroner»

- Dette kommer på toppen av årets kostnadsvekst og vi opplever derfor utfordrende som unormalt krevende, sier Fürst Haugen.

På toppen av regjeringens forslag til støtte og det generelle kostnadsbildet til NRK, kom det Fürst Haugen kalte «et dyrt lønnsoppgjør» og ekstra høye kostnader på grunn av dekningen krigen i Ukraina.

- Summerer vi de økonomiske konsekvensene av årets utvikling med budsjettforslaget for 2023, blir underdekningen på mer enn 300 millioner kroner hvilket utgjør rundt fem prosent av NRKs budsjett, sier Fürst Haugen.

Les også: NJ vil ha ny norsk medieportal og gratis nyheter for unge: - Trenger flere verktøy

- Ikke mulig å unngå kutt i tilbudet
Kringkastingssjefen var imidlertid glad for at regjeringen la opp til det opprinnelige forslaget om å legge til grunn lønns- og prisveksten i de fireårige styringssignalene, men uttrykte bekymring for at dette prinsippet i budsjettforslaget først blir lagt til grunn fra 2024 og til 2026.

- Ser vi perioden som helhet er konsekvensene av budsjettforslaget at den samlede underdekningen utgjør mer enn halv milliard, sier Fürst Haugen.

NRK-sjefen understreket at hun ikke «ønsket å overdramatisere», men at hun hadde et behov for å fortelle stortingsrepresentantene om de overgripende konsekvensene av regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

- I en periode med økt internasjonal konkurranse fra globale aktører, betydelig kostnadsvekst på rettigheter og viktige investeringsbehov i teknologi- og sikkerhet opplever vi denne utfordringen som krevende og jeg mener det er riktig å si fra om at dersom tilskuddet for 2023 vedtas som foreslått vil det påvirket vårt tilbud til publikum. Jeg må være ærlig å si at det ikke er mulig å unngå kutt som berører tilbudet, avsluttet NRK-sjefen.

Les også: Regjeringen avviser medietoppenes bekymringer - vil ikke begrense NRKs tilbud på nett