NRK legger ned flere Facebook-sider - fortsetter ungdomsjakten på Youtube, Tiktok og Snapchat

NRKs trafikk på sosiale medier faller, men de fortsetter jakten på de unge i andre kanaler. Se hvilke Facebook-sider statskanalen vil beholde her.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

NRK har den seneste tiden lagt ned flere store Facebook-sider. For fire måneder siden sa NRK Nyheter takk og farvel til fjesboka, før NRK Sporten så logget av for en måneds tid siden. Men NRK stopper ikke der. De har nå identifisert hvilke sider de vil sitte igjen med, og det betyr flere nedleggelser.

- Vi er ikke helt i mål med alle nedleggelsene enda, for dette er en prosess som må gjøres grundig og som tar tid. Totalt på some står NRK nå igjen med rundt 50 kontoer på Facebook, Instagram, TikTok, Youtube og Snapchat. Så vil vi evaluere dette løpende, sier Merethe Sveen-Åsegård, strategisk rådgiver for sosiale medier i NRK. 

Kontoene de nå planlegger å stå igjen med på Facebook er: NRK, NRK underholdning, NRK radio, NRK Sápmi, NRK Kork, NRK Skole, og kontoene til distriktskontorene. En opptelling på Facebook viser dermed at NRKs Facebook-sider NRK P2, NRK Nynorsk mediesenter, P3 Morgen, NRK Tegnspråk og NRK Publikum ikke vil bli med videre. De har til sammen rett under 230.000 følgere, men flere av sidene har ikke publisert innhold på lang tid. 

Sveen-Åsegård ønsker derimot ikke å bekrefte at disse nedlegges:

- Vi er i en nedleggelsesprosess, og dette tar tid. Det handler blant annet om at alt innhold må lastes ned og arkiveres. I tillegg tar det et par uker fra vi trykker på arkiveringsknappen på Facebook-siden til jobben faktisk er ferdig gjennomført. Vi er ganske i mål nå, men det er fortsatt noen få som er helt i sluttfasen.Dette er en viktig prosess internt, det er mange involverte og det er flere hensyn å ta til vi har landet dette. Derfor vil jeg ikke gå noe mer konkret inn i enkeltprosesser, kommenterer Sveen-Åsegård til Kampanje.

Jobber stadig med å bygge bro fra sosiale medier til NRK

I fjor varslet NRK at det ville komme flere nedleggelser fremover, og siden den tid har statskanalen gjentatte ganger både vært ute i mediene for å  varsle nedleggelser, og for å forklare dem. De er en del av en lanvarig prosess for å styrke NRKs egne plattformer, og for å gjøre dem mindre avhengig av tredjeparter, ifølge NRK. 
 
De siste årene har kringkasteren fjernet hele 170 Facebook-kontoer.
 
I juni logget NRK av Facebook for NRK Nyheter, og i tillegg varslet de nedleggelse av NRK P3 sin side i august, før NRK Sporten så la ned i september. NRK har også slettet flere sosiale medier-kontoer på andre plattformer, som eksempelvis Instagram.
 
- Hvilke erfaringer har dere gjort så langt uten NRK Nyheter og Sporten på Facebook?
 
- Erfaringen så langt er at vi treffer tenåringer og unge i 20-årene godt med nyhetstilbudet, blant annet gjennom NRK-kontoen på Facebook. I tillegg har vi NRK nyheter-kontoer på Instagram og på Snapchat, og vi jobber stadig med å bygge broer fra disse plattformene og over på egne kontoer.
- Det er absolutt problematiske sider med de globale plattformene, men samtidig er det fullt forståelig at de redaktørstyrte mediene prøver å nå de unge der de er. Mari Velsand

Trafikken fra sosiale medier går ned: - Det tåler vi

Med flere store kontoer avskrudd som hadde hundretusener av følgere, skulle man tro at dette ville slå hardt ut på NRKs trafikk, men her har de tilsynelatende sluppet billig unna. Ifølge Sveen-Åsegård, har den trafikken NRK får fra sosiale medier falt fra 13 prosent i fjor til 9 prosent i år. 
 
- Selv om trafikken fra sosiale medier og inn til NRK.no går ned, ser vi at vi får flere klikk per sak nå, så folk engasjerer seg mer i det vi publiserer sammenlignet med tidligere, kommenterer hun.
 
Direktetrafikken til NRK.no har har samtidig økt i samme periode fra 73 prosent til 77 prosent. 
 
- Vi kan ikke si at det er trafikken fra sosiale medier som nå i stedet kommer direkte inn på NRK.no. Det har vi ikke målinger på. Men vi har jobbet systematisk med å bygge bro fra sosiale medier og inn på egne plattformer i flere år, og det er grunn til å tro at dette har bidratt.
 
Hun forteller samtidig at NRK ikke har erfart noen ulemper ved å logge av Facebook for blant annet NRK Nyheter og NRK Sporten.
 
- Vi har gått litt ned på trafikken fra sosiale medier generelt, men det var vi forberedt på. Vi så det komme, og det tåler vi når vi har så god trafikk på egne plattformer. NRK sin sosiale medier-strategi handler om å nå tenåringer og unge i 20-årene, og vi ønsker å ha så få sosiale medier-kontoer som mulig for å treffe de. 
Vil ikke gjøre seg avhengig av Facebook:

- Når Facebook skrur på algoritmene, påvirker det oss, og det gjør det tydelig for oss at som allmennkringkaster kan vi ikke gjøre oss avhengige av tredjeparter som Facebook, sier sosiale medier-rådgiver i NRK, Merethe Sveen-Åsegård. Foto:NRK.

- Nyhetstilbudet på sosiale medier er i hovedsak for å nå ut til de unge

Tidligere denne uken la Medietilsynet frem sin undersøkelse «Barn og medier 2022». Den viste blant annet at størsteparten av de unge spurt i undersøkelsen (alder 9-18 år) oppga at de fikk sine nyheter gjennom sosiale medier. Hele 88 prosent får nyhetene sine herfra, kun slått av TV, og det er kanalene Snapchat, TikTok og Youtube som er de mest populære some-tjenestene.

Mye kan dermed tyde på at norske medier fortsatt må infinne seg med bruk av tredjepartsplattformer om de vil nå ungdommen. Også NRK er klar på at selv om de logger av flere sosiale medier-kontoer, må de fortsette jakten på de unge der de er. 

- Det er to grupper i befolkningen vi ikke når like godt på egen plattform, og det er tenåringer og unge i alderen 19-29. Derfor bruker vi sosiale medier som et verktøy for å nå disse brukene og få de «hjem» på egen plattform, sier Merethe Sveen-Åsegård og fortsetter:

- Youtube, TikTok og Snapchat er de kontoene vi har spisset mot tenåringer, og så har vi kontoer på Facebook og Instagram hvor vi løfter strategisk viktige prosjekter fra NRK. De kontoene vi har der bruker vi til å nå ut til aldersgruppen 19-29 år.

- Medietilsynets direktør sier at hun synes det er problematisk at sosiale medier er så stort for nyhetskonsum blant de unge. Hun peker blant annet på at det er dårlig egnet til å gi kontekst og innsikt. Hva tenker NRK om dette all den tid dere aktivt forsøker å gi nyheter til unge via sosiale medier?
 
- Vi ser i rapporten at tenåringene i stor grad bruker sosiale medier som nyhetskilde. Derfor er det viktig for oss å bidra med kvalitetsinnhold på plattformer der det kan være mye tull, tøys, ufiltrerte meninger og fake news. Vi er opptatte av å opplyse om det unge vil vite om Norge og verden, samt forklare store og komplekse nyhetssaker som er viktige for målgruppa. NRKs nyhetstilbud på sosiale medier er i hovedsak for å nå ut til grupper vi ikke treffer like godt på egne plattformer, og det overordnende målet er å få de til å bli lojale NRK-brukere på sikt. 

- Uansett avsender, blir informasjonen kortere og i mindre grad satt i kontekst

Medietilsynets direktør Mari Velsand mener det er et gode at NRK er til stede på plattformer der barn og unge oppholder seg, selv om det høye nyhetskonsumet i sosiale medier kan være problematisk.

- Det er absolutt problematiske sider med de globale plattformene, men samtidig er det fullt forståelig at de redaktørstyrte mediene prøver å nå de unge der de er. Dermed bidrar de også til at barn og unge får tilgang til journalistisk bearbeidede, kvalitetssikrede nyhetssaker, sier Velsand til Kampanje.

Hun peker samtidig på at undersøkelsen deres viser at en betydelig andel barn og unge forholder seg til redaktørstyrte medier. 

- Mange blir kanskje først kjent med disse i sosiale medier, men forhåpentlig kan kjennskap til deres merkevare gjøre at de unge målgruppene etter hvert også oppsøker de redaktørstyrte mediene på deres egne plattformer.

- Men blir det ikke uansett mindre kontekst og innsikt uavhengig av avsender når det er snakk om «byte-sized»-informasjon på sosiale medier?

- Uansett avsender, blir gjerne informasjon og nyheter i sosiale medier kortere og i mindre grad satt i kontekst enn det som gjøres for eksempel i nettaviser, TV eller radio, det ligger i denne plattformens natur. Det kan være en utfordring. Men samtidig er innhold fra redaktørstyrte medier en motvekt til mye annet som formidles i sosiale medier, fordi det er kvalitetssikret.

NRK legger ned flere Facebook-sider - fortsetter ungdomsjakten på Youtube, Tiktok og Snapchat