Den norske aviseieren Polaris Media ender opp med et overskudd på driften (EBITDA) på 103 millioner kroner for årets tredjekvartal, en nedgang fra 140 millioner kroner i fjor. Det er et fall på 27 prosent, og dermed fortsetter trenden fra andre kvartal med fallende lønnsomhet. 

Aviskonsernet peker atter en gang på bortfall av annonsesalgsavtaler med Finn.no, nedgang i papirinntekter og en betydelig økning i papirpriser for å forklare nedgangen. Papirprisene ført til en økning i driftskostnader på 14 millioner kroner i årets tredje kvartal.

- De store endringene i makroøkonomi og geopolitikk påvirker resultatene til Polaris Media negativt og øker usikkerheten på kort og lang sikt. Samtidig har den geopolitiske situasjonen i Europa belyst viktigheten av uavhengige og kritiske medier og deres rolle for demokratiet, sier Per Axel Koch i meldingen.

Mediekonsernet med hovedkontor i Trondheim eier flere større norske aviser som Adresseavisen, Fædrelandsvennen og Harstad Tidende, men har også ekspandert kraftig i Sverige gjennom oppkjøpet av Stampen Media.

Annonsesalget avtar 
Omsetningen i selskapet faller samtidig med tre prosent, fra 906 millioner kroner i tredje kvartal 2021 til 877 millioner kroner for i år. Bortfall av Finn.no-produkter står for 15 millioner kroner samt reduksjon i papirbaserte inntekter, skriver konsernet i kvartalsrapporten.

Også annonsesalget går tregere. De totale inntektene fra annonser faller med 11 prosent, og de faller både for digitalt og papir. Konsernet øker likevel inntjeningen for sine digitale brukerinntekter med 11 prosent, men inntektene fra abonnement sett over ett faller.

Samtidig øker antallet heldigitale abonnement med ni prosent, og ligger nå på rett over 300.000.

- Vi har jobbet målrettet over tid for å tilby gode produkter digitalt. Resultatet av denne innsatsen har gitt digital vekst i både i det norske og svenske markedet, sier konsernsjef Koch.

Bedre på trykk
Til tross for fallende volum og økte papirpriser, fortsetter trykkerivirksomheten å levere gode resultater. Samtidig har konsernet en liten økning på distribusjonsinntektene. 

- Trykkeriene viser sterk evne til omstilling og har økt andelen siviltrykk. Til sammen gjør det at de opprettholder god inntjening og leverer et godt resultat, sier Per Axel Koch.

Her kan du se alle de konsoliderte regnskapstallene til Polaris Media for årets tredjekvartal. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2022 2021 Endring i %
Omsetning* 877,0 906,0 - 3
Driftsresultat 43,6 89,3 - 51
Resultat før skatt 98,4 124,7 - 21

* Sammenligningstallene for 2021 er korrigert for feilføringer knyttet til IFRS 16 i Stampen Media.